Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2017. gada 7. janvārī iesniedza Lauku atbasta dienesta Stratēģiju komitejai grozījumus Ziemeļlatgales sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam. Stratēģijas grozījumos, galvenokārt, tika koriģēti vērtēšanas kritēriji.

2017. gada 27. janvārī biedrība "Balvu rajona partnerība" saņēma izziņu no Stratēģiju komitejas, kurā bija prasīti papildus precizējumi stratēģijā.

Būtiskākās izmaiņas stratēģijas grozījumos:

- Papildinājums par argumentētu projektu vērtētāju komentāru sniegšanu, ja tiek samazināts punktu skaits;
- Uzlabots atzinums;
- Precizēti vērtēšanas kritēriji;
- Precizēti interešu konflikta gadījumi (atrunāti gadījumi par papildus punktu piešķiršanu, papildus sasniedzamo rādītāju sasniegšana u.c.).

Pēc biedru kopsapulces, 22. februārī, kad tika apstiprināti papildus grozījumi, stratēģija atkārtoti tika iesniegta Stratēģiju komitejā.

2017. gada 24. februārī no Lauku atbalsta diesnesta tika saņemta informāciju par Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam apstiprināšanu! Stratēģijas apstiprināšana nozīmē to, ka biedrībai ir tiesība izsludināt 2. LEADER projektu kārtu!

Apsverot nākamās projektu idejas, aicinām Jūs iepazīties ar grozīto Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam!