Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide

Projektu „Bērniem un jauniešiem piemērotas mototrases izveide un aprīkojuma iegāde Rugāju novadā” par kopējo summa 14000,00 Ls realizēja biedrība "Sporta klubs "Rugāji"".

Projekta rezultātā iegādāts bērniem un jauniešiem piemērots aprīkojums - divi kvadricikli un bagijs, kā arī labiekārtota trase 5 km garumā. Pēc projekta īstenošanas bērniem un jauniešiem tiek piedāvāta iespēja līdzdarboties motosportā un autosportā, apgūt jaunas zināšanas par motosportu un autosportu.

Lasīt tālāk ...

Projekts „Tu un Ezers” Pansionāta Balvi ezera krasta labiekārtošana” Nr.10-07-LL04-L13202-00000. Projekta īstenotāji: Biedrība „Vienlīdzība” un Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”;Projekta kopējas izmaksas: 10200 Ls,t.sk. publiskais finansējums (ES un Latvijas valsts līdzdalība) – 9180 Ls;        pašu finanšu resursi ( Balvu novada pašvaldības līdzdalība) – 1020 Ls;Projekta realizācijas termiņš: 10.05.2011.-10.11.2011

Lasīt tālāk ...

Lauku atbalsta dienests atbalstīja projekta iesniedzēja Viļakas novada domes iesniegto Leader programmas projektu „Sporta inventāra iegāde”. Projektu Nr. 10-07-LL04-L413202-000001 bija plānots īstenot no 2010. gada 17. septembra līdz 2011. gada 1. martam. Taču, saņemot projekta apstiprinājumu, bija pagājuši pieci mēneši, un projektā plānotās izmaksas sporta inventāra iegādei bija mainījušās. Tāpēc bija jāprecizē tehniskā specifikācija un vēlreiz jāveic cenu aptauja. Projekta realizācija noslēdzās 2011.gada septembrī. Plānotās projekta izmaksas bija 3018,00 Ls, reālas izmaksas 3239,00 Ls. No programmas projekts saņēma 1870,66 Ls.

Lasīt tālāk ...

Rugāju novada dome realizēja Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu “Inovāciju un moderno tehnoloģiju ieviešana Rugāju sporta centrā”, projekta Nr.10-07-LL04-L413202-000003.

Mēŗķis projektam bija pilnveidot Rugāju sporta centra materiāli tehnisko bāzi, ieviešot dažādu moderno tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu pielietojumu novada sporta dzīvē – uzlabojot sportisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespējas Rugāju novadā.

Lasīt tālāk ...

Pirmsskolas vecuma bērnu lasītavā no 2006.gada nebija papildināts grāmatu fonds un pirktas jaunas spēles. Pirmsskolas vecuma bērni, kuri atnāca līdzi brāļiem un māsām ar skaudību noraudzījās kā viņi darbojas ar datoru, klausās ar austiņām skaņu ierakstus. Realizējot projektu nr. 10-07-LL04-L413202-000012 „Pirmsskolas vecuma bērnu lasītavas modernizēšana” ir piepildīts bērnu sapnis, par projekta finansējumu iegādājās jaunas modernās tehnoloģijas – mūzikas centru, projektoru, projektora ekrānu, televizoru, DVD, video pasakas un multfilmas. Projekta kopējās izmaksas ir 1210,00 Ls, ELFLA atbalsts 750,00 Ls. Projektu realizēja Rugāju novada dome.

Lasīt tālāk ...
Lapa 9 no 10