Projektu Nr. 11-07-LL04-L413201-000017 " Bērnu rotaļu laukuma "Bitītes" labiekārtošana " realizēja Lazdukalna ģimeņu biedrība "Saulīte". Projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 998,62, no kuriem 90% jeb Ls 898,76  ELFLA finansējums un 10% jeb Ls 99,86 līdzfinansējumu nodrošināja Rugāju novada pašvaldība.

Projekta realizācija notika Lazdukalna pagasta Lieparos ar mērķi- labiekārtot daudzdzīvokļu māju pagalmā rotaļu laukumu. Pagalmā uzstādīts spēļu laukums 2,5 m  x 4,5 m x , 2,5 m ar slidkalniņu, kāpnītēm un rotaļu sienu, kā arī smilšu kaste 3 m x 3 m x 0,25 m. Spēļu laukums ražots no masīva koka, saplāksņiem, plastikāta, izmantojot pret apkārtējo vidi noturīgas krāsas.

Sasniegtais rezultāts ir sakārtotā vide pagalmā. Tā ir vieta ,kur bērniem  pavadīt brīvo laiku, attīstīt savu iztēli, un justies droši un būt pasargātiem. Sakārtotā apkārtējā vide  uzlabos bērnu aktīvas fiziskās un garīgās nodarbes, veicinās saskarsmes un komunikāciju kultūru ar apkārtējiem. Labiekārtotajā laukumā varēs vecāki kopā ar bērniem rīkot svētkus un dažādus radošus pasākumus, sacensības.  

Lieparu bērnu vecāki un bērni ļoti priecājas par rotaļu un spēļu laukumu, jo šāda vieta pie daudzdzīvokļu mājām nebija labiekārtota. Bērni reizēm pēcpusdienās tā aizraujas spēlējoties, ka pat nevar dabūt prom no laukuma. Un šādu interesentu kļūst arvien vairāk no tuvējiem ciemiem, kas piebiedrojas un izmanto laukumu.

"Prieks par to, ka ieguvēji esam mēs visi - gan projekta iesniedzēji un realizētāji - SIA"Solle", gan ciema iedzīvotāji, bērni un jaunieši. Liels paldies par  mūsu idejas izvērtēšanu un atbalstu projektam, lai piepildītos sen lolotais sapnis par rotaļu laukuma izveidi," stāsta projekta vadītāja Maruta Paidere.

IMG4301
IMG4304