Balvu novada pašvaldība 2003.gadā izveidoja Sociālo dienestu (sākumā tā bija pašvaldības aģentūra "Sociālais serviss"), kurš veic sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas uzdevumus. Pašvaldība, papildus valstī noteiktajiem pakalpojumiem, ir pakāpeniski radusi iespēju ieviest arī citus sociālā riska grupas iedzīvotājiem vitāli nepieciešamus pakalpojumus.

 

2011.gadā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu tika izveidots kompakts "Dienas centrs" sociālās dzīvojamās mājas pirmajā stāvā Daugavpils ielā 73a, uzlabojot pakalpojumu pieejamību mērķa grupas iedzīvotājiem, kā arī paplašinot pakalpojumu klāstu. Dienas centrā vienkopus izvietoti medicīnas māsas un masiera kabineti, šuvēja kabinets un friziera kabinets, kā arī izveidota ērta atpūtas telpa, kurā Dienas centra klienti var uzkavēties un lietderīgi pavadīt laiku, gaidot savu pakalpojumu. Pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem dotē šos pakalpojumus, algojot speciālistus, uzturot telpas un nodrošinot materiāli tehniskās vajadzības. Šos pakalpojumus saņem trūcīgās un maznodrošinātās personas, personas ar īpašām vajadzībām un veci vientuļi cilvēki.

Dienas centra darbības gaitā, mērķa grupas klientiem ir izveidoti divi jauni, vitāli nepieciešami pakalpojumi: veļas mazgāšana un dušas pakalpojums. Pakalpojumu sniegšanu nodrošina Balvu novada pašvaldība no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem: pakalpojuma sniegšanas vieta aprīkota ar inventāru un iekārtām, ir nodrošināta telpu uzkopšana, veļas pieņemšana un izdošana klientam, bet veļas mazgāšana un dušas pakalpojuma sniegšana notika vienā telpā, kur klientam nebija nodalīta pārģērbšanās vieta. Telpas nebija pielāgotas klientiem ar kustību traucējumiem, līdz ar to dušas pakalpojums viņiem nebija pieejams.
Projekta ietvaros Nr.14-07-LL04-L413101-000025 „Dienas centra pakalpojumu nodrošinājuma uzlabošana Balvu novada iedzīvotājiem" tika veikta vienkāršota rekonstrukcija veļas mazgātavas un dušas telpās, tādejādi uzlabojot Dienas centra veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumu nodrošinājums un pieejamību Balvu novada iedzīvotājiem, Sociālo māju iedzīvotājiem, Nakts patversmes klientiem un klientiem ar īpašām vajadzībām.

Pēc projekta realizācijas Balvu novada pašvaldība apstiprināja papildus līdzekļus 2662 EUR apmērā Dienas centra pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai. Par šo papildus finansējumu tika iegādātās mēbeles un aprīkojums, veļas žāvētājs un jaudīgākā veļas mašīna, līdz ar to 1 kg veļas mazgāšana klientam palika lētākā.

Projekta īstenotājs: Balvu novada pašvaldība;
Projekta vadītājs: Tatjana Valujeva – Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta ekonomists;
Projekta kopējas izmaksas: 7 246,27 EUR, t.sk. publiskais finansējums (ELFLA) – 5 389,79 EUR; Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums – 1856.48 EUR;
Projekta realizācijas termiņš: 17.12.2014.-01.06.2015.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Tatjana Valujeva

Pirms projekta 

IMG0015PT
IMG0013PT
IMG0018PT
IMG0019PT
IMG0020PT
IMG0022PT

Pēc projekta

IMG0001
IMG0003
IMG0003PT
IMG0004
IMG0004PT
IMG0005
IMG0006
IMG0012PT