Biedrība „Balvu rajona partnerība” ir vietējā rīcības grupa (VRG), kurā apvienojušās vietējās nevalstiskās organizācijas, pašvaldības pārstāvji, uzņēmēji un fiziskas personas. Partnerības darbības teritorija ir bijusī Balvu rajona teritorija, kas tagad apvieno Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novadus.

Biedrība dibināta jau 2003.gadā un ir viena no vecākajām rīcības grupām Latvijā.

Picture1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īstenotie projekti:

  • „Balvu rajona nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas stratēģija”, realizēta no 2002. līdz 2003.gadam, apgūtais finansējums – EUR 36991.37, īstenots 31 projekts.
  • LEADER + stratēģija „Balvu rajona lauku attīstības stratēģija”, realizēta 2007. un 2008.gadā, apgūtais finansējums – EUR 151573.8, īstenoti 28 projekti.
  • Realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Gadalaiki” sadarbībā ar Lietuvas partneri: Kelmes rajona partnerība.
  • Sadarbībā ar Nīderlandes Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij fondu jau otro gadu tiek rīkoti KNHM mazie projektu konkursi. 2013.gadā tika realizēti 20 projekti un 2014.gadā 19 projekti.
  • Kopš 2009.gada realizē LEADER pieejas Balvu rajona attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam. Attīstības stratēģijas ietvaros izsludinātas 8 projektu konkursu kārtas dažādās aktivitātēs un 4 projektu konkursu kārtas mājražotājiem un mazajām lauku saimniecībām, kopumā īstenoti vairāk kā 160 projekti.

 

Biedrības statūti - skatīt šeit!