Piesakoties ES fondu līdzfinansētajā projektā “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”, iespējams bez maksas apmācīt darba aizsardzības speciālistus. 
Apmācībām pieteikties var ikviens mikro, mazais vai vidējais uzņēmums, kurā strādā līdz 249 darbiniekiem un kurš darbojas bīstamajā nozarē. Piemēram, lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā, kokapstrādē, būvniecībā, transporta un citās nozarēs.
Vairāk informāciju meklējiet šeit: http://www.buts.lv/v/view/1349
 
teksts: Ieva Leišavniece
Stratēģijas administratīvā vadītāja asistente
 

Noslēgusies biedrības "Balvu rajona partnerība" atklātā projektu iesniegumu konkursa 6. kārtas projektu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.1. “Veicināt ekomonisko attīstību Ziemeļlatgalē”.

            Biedrības "Balvu rajona partnerība" valdes sēdē, kas notika 2019.gada 2.augustā biedrības valde apstiprināja atklātās projektu iesniegumu konkursa 6. kārtas LEADER projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātus, sarindojot tos pēc saņemtajiem punktiem, atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem.

Finansējums saņems 20 projekti no 27. Diemžēl, pozitīvu vērtējumu neizdevās sasniegt 7 projektu pieteikumiem. Aicinām projektu iesniedzējus nepadoties, uzlabot un papildināt projektus ar nepieciešamo informāciju, precizēt sasniedzamos rādītājus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.590 un biedrības “Balvu rajona partnerības” stratēģijai un izmēģināt veiksmi nākamajā - LEADER projektu pieteikumu konkursa 8.kārtā!

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku un darbu pie projektu izstrādes!

Lai veicas Ziemeļlatgales Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā - realizējot jaunos projektus!

 

1.1.rīcība “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

 

Pieejamais finansējums 306 551,30 EUR

 

Projekta pieteikuma Nr.

Punktu skaits

Projekta atbilstība
SVVA stratēģijai

2019/AL19/6/A019.21.01/16

15,80

Pozitīvs

2019/AL19/6/A019.21.01/12

15,70

Pozitīvs

2019/AL19/6/A019.21.01/5

14,60

Pozitīvs

2019/AL19/6/A019.21.01/9

14,30

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/1

13,80

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/11

13,70

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/22

13,40

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/2

13,30

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/4

13,20

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/6

13,10

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/15

13,00

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/3

12,80

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/21

12,70

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/17

12,60

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.02/1

12,20

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/23

12,10

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/18

11,30

Negatīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/20

11,10

Negatīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/8

11,00

Negatīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/7

10,70

Negatīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/19

10,30

Negatīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/13

9,80

Negatīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/14

9,40

Negatīvs

1.2. rīcība “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

 

Pieejamais finansējums 150 000,00 EUR

Projekta pieteikuma Nr.

Punktu skaits

Projekta atbilstība
SVVA stratēģijai

2019/AL19/6/A019.21.02/2

15,20

Pozitīvs

2019/AL19/6/A019.21.02/3

12,50

Pozitīvs

2019/AL19/6/A019.21.02/4

12,40

Pozitīvs

2019/AL19/6/A019.21.02/5

12,10

Pozitīvs

Pagājušajā nedēļā 31.jūlijā vietējās rīcības grupas „Balvu rajona partnerība” pārstāvju delegācija apceļoja Smiltenes novadu un iepazinās ar LEADER programmā īstenotajiem uzņēmējdarbības un teritorijas attīstības projektiem “Abulas lauku partnerībā” laika periodā no 2015.gada. Informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumā iekļautie, jau īstenotie projekti ieinteresēja gan Ziemeļlatgales uzņēmējus, gan nevalstisko organizāciju, gan pašvaldību pārstāvjus.

Informācijas un pieredzes apmaiņas pasākuma daudzveidīgā programma bija ļoti interesanta, ar nenogurstošu interesi to izbaudījām no pulksten deviņiem rītā līdz deviņiem vakarā!

Mūs sagaidīja pati Kalnamuižas firsta madāma izsmalcinātā tērpā Mairas Kuprišas personā un stāstīja par Smiltenes Tehnikuma un biedrības “Smiltenes pagasta attīstībai” īstenotajiem LEADER projektiem Kalnamuižā. “Abulas lauku partnerības” startēģijas administratīvā vadītāja Sveta Rozīte iepazīstināja ar “Abulas lauku partnerības” darbības faktiem un skaitļiem. Biedrība izveidota 2006.gada decembrī. Tās darbībā iesaistījās Smiltenes pilsēta un septiņi pagasti tās apkaimē (Bilskas, Blomes, Brantu, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu pagasti). Ģeogrāfiski Partnerības darbības teritorija atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, kas iekļaujas Smiltenes novada teritorijā un aizņem 816,6 km² lielu teritoriju un tajā dzīvo vairāk kā 13 tūkstoši iedzīvotāju. Partnerības misija ir veicināt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos tajās, ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti Partnerības darbības teritorijā, būt par vienu no vietējo attīstības procesu iniciatoriem, veicinātājiem un virzītājiem. Mācīt cilvēkus strādāt tajos apstākļos, kādos viņi dzīvo, un izmantot tos resursus, kuri ir pieejami. Īstenojot projektus, lauku iedzīvotājiem pašiem ir iespēja uzlabot dzīves kvalitāti savā teritorijā, sakārtot vai izveidot infrastruktūras objektus, veidot un uzlabot nepieciešamos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai.

Apbrīnas vērta ir rezultatīvā pašvaldības sadarbība ar Biedrību “Tehniskais sporta klubs Smiltene”, stratēģiski attīstot un labiekārtojot sporta infrastruktūrai atvēlēlo piepilsētas teritoriju. Biedrības vadītājs Vairis Tralla un Smiltenes novada pašvaldības attīstības daļas vadītāja Ieva Dille pastāstīja par īstenoto kopprojektu Tepera kartinga trases atjaunošanai. Novada TIC dāmas izveda ekskursijā caur Veco parku uz Smiltenes Tautas lietišķās mākslas Studiju, kur Liene Strazdiņa stāstīja par tautas tērpu darināšanu un īstenotajiem projektiem.

Īpašs šarms bija Brantu muižas atdzimšanas stāstam, ko ar stāstnieces vieglumu mums pasniedza Ilze Brante. Pēc gardajām pusdienām Brantu muižā, Donās kopīgi ar Ilzi Briedi guvām rotaļīģi vēsturisku ieskatu tradicionālajā maizes cepšanas procesā.

Interesanti bija klausīties Kainaižu saimnieces stāstu par BIRZĪ ģimenes biznesu - Bērzu sulu pārstrādi – bērzu sulu un sīrupu ražošana un to, cik lietderīgs atbalsts ir LEADER projektos pieejamais finansējums.

Izgaršojām InGo musli batoniņus un sev par lielu pārsteigumu nokļuvām arī Kūku dekorēšanas darbnīcā – brīnišķīgs, iedvesmojošs stāsts par kopprojektu Atpūtas bāzē "Slīpi" sadarbībā ar SIA “LKL Nami”. Par īstenotajiem projektiem stāstīja Antra Ķikute. Gundars Cers demonstrēja interesentiem hidrobaikus un bija iespējams arī tos izmēgināt ar braucienu pa ezeru.

Ar Palsmanes ciema īstenotajiem projektiem un sabiedriskajiem projektiem iepazīstināja Tigna Podniece. Līnījdeju mēginājumā pat ielocījām kājas – tagad ir saprotams arī Palsmanes moto “Vieta, kur dejot” . Sarmīte Mašina no zs Kalnagrīvas cienāja ar sukādēm un ābolu sulu.

Smiltenes novada ļaudis lepni saka: “Mums ir ko parādīt!” Pavadot visu dienu Smiltenes pusē, mums nākas piekrist – mums bija ko redzēt!

Paldies “Abulas lauku partnerības” pieredzes brauciena organizatoriem par daudzveidīgi saplānoto programmu un visiem iesaistītajiem par laipno uzņemšanu!

Dažas no pieredzes brauciena dalībnieku atziņām:

“…Šie pieredzes apmaiņas braucieni dod cerību, ka mūsu valsts virzās attīstbas virzienā. Guvu jaunas prasmes maizes cepšanā, kūku dekorēšanā. Smēlos drosmi virzīt savus sapņus un planus tālāk, labākai nākotnei, gaišākai rītdienai…”

“…Paldies par iespēju tikties ar brīnišķīgiem cilvēkiem, kas iesdvesmo!...”

“…Pieredzes apmaiņas brauciens veicināja jaunu ideju rašanos!...”

“…Šāds brauciens noteikti veicina sadarbību starp iestādēm, uzņēmējiem un citiem tūrisma jomas pārstāvjiem, no dažādiem novadiem, veicinot jaunu piedāvājumu un tūrisma pakalpojumu veidošanos…”

“…Arī mazs cinītis var gāzt lielu vezumu!...”

Teksts:

Mārīte Orniņa

LEADER stratēģijas administratīvā koordinatore publicitātes un sabiedrisko attiecību jautājumos

 

 

 

 

        Biedrība „Balvu rajona partnerība” informē, ka ir noslēgusies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.


      Kopā 6.kārtā iesniegti 27 projekti:


Rīcībā 1.1.Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē [Veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē], iesniegti 23 projekti. 


Rīcībā 1.2. Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darībai [Veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē], iesniegti 4 projekti. 

Rīcībā 1.1. izsludinātā summa:   306551.30 EUR
Iesniegti 23 projekti par summu: 472842, 90 EUR (publiskais finansējums)
166291,60 EUR pārsniedz izsludināto summu.
 
Rīcībā 1.2. izsludinātā summa:   150000,00 EUR
Iesniegti 4 projekti par summu  :   63651,15 EUR (publiskais finansējums)
Atlikums 1.2. rīcībā: 86348,85 EUR.

 

 

Gaidam interesentus informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumā

“Abulas lauku partnerības” īstenotie LEADER projekti uzņēmējdarbības un teritorijas attīstībai Smiltenes novadā

Mērķgrupa pasākumam:  VRG un potenciālie projektu iesniedzēji

Vieta: Abulas lauku partnerības darbības teritorija – Smiltenes novads

Datums: 2019.gada 31. jūlijs

    Ierašanās Smiltenes pagasta Kalnamuižā plkst. 9.00 un noslēgums plkst.18.30 Palsmanē. Turpinājumā atpakaļceļš uz biedrību "Balvu rajona partnerība".

Atverot rakstu - pielikumā dienas kārtība.

Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts!

Brauciena izmaksas SEDZ biedrība “Balvu rajona partnerība” no LEADER programmas Sabiedrības aktivizēšanai paredzētā finansējuma potenciālajiem projektu iesniedzējiem!

Brauciena dalībniekiem  VRG stratēģijas administratīvajai vadītājai  pēc pieredzes brauciena - jāiesniedz rakstisks pārskats par dalību pasākumā un gūtajām atziņām un iegūto pieredzi .

Lūgums pieteikties līdz 17.jūlijam:

 MĀRĪTE ORNIŅA
Valdes priekšsēdētāja
LEADER stratēģijas administratīvā koordinatore publicitātes un sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālrunis: + 371 26451959
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vai 

ILONA DŽIGURE
LEADER Stratēģijas administratīvā vadītāja

Tālrunis: +371 29134410

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PALDIES PAR ATSAUCĪBU PIEDĀVĀTAJĀ SADARBĪBĀ!