Informācijas un pieredzes apmaiņas pasākums

“Balvu rajona partnerības” teritorijā īstenotie LEADER projekti uzņēmējdarbības

un teritorijas attīstībai – nozīmīgs ieguldījums Ziemeļlatgalē

Mērķgrupa pasākumam: VRG un potenciālie projektu iesniedzēji

Vieta: Balvu rajona partnerības darbības teritorija – Balvu un Rugāju novadi
2019.gada 23.oktobrī

Atverot rakstu - pielikumā Dienas kārtība

Pasākumu organizē: BDR Balvu rajona partnerība, kontaktpersona Ilona DŽIGURE,

tālrunis 29134410, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pieteikties līdz 17.oktobrim.

 Dalības maksa dalībniekiem tiek atmaksāta no BDR “Balvu rajona partnerība” sabiedrības aktivizēšanas pasākumu daļas.

 

 

 

 

    Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2019.gada 11.oktobrī izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas

7.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam

pasākumā

19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam.

Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 11.11.2019. līdz 11.12.2019.

tikai elektroniski - Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Stratēģija

Rīcības plāns

7.kārta (11.11.2019. - 11.12.2019.) 

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

Sludinājums

Pašnovērtējums par projekta atbilstību

 

Vairāk informācijas: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-balvu-rajona-partneriba/

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

 

 

2019.gada oktobrī, Latgalē biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Latgales plānošanas regions (LPR) sadarbībā ar Latgales pašvaldībām rīko četrus Iedzīvotāju Forumus Preiļos, Balvos, Ludzā un Krāslavā, kuros aicinām pieteikties visus tos cilvēkus, kuri vēlas redzēt aktīvu un spēcīgu Latgales pilsonisko sabiedrību un stiprināt Latgales nevalstisko organizāciju (NVO) un pašvaldību sadarbību.

Katrā norises vietā gaidīsim arī iedzīvotājus un NVO pārstāvjus no citiem novadiem!

Latgales Iedzīvotāju forumi notiks:

3. oktobris: Preiļi, Preiļu kultūras nams.

10. oktobris: Ludza, Ludzas Tautas nams

11. oktobris: Balvi, Balvu Novada muzejs.

31. oktobris: Krāslava, Skolas iela 7. 

Reģistrēšanās forumiem šeit

Pasākumos vienkopus pulcēsies vairāki desmiti pārmaiņu veidotāju, dzīves un telpas attīstības entuziasti, lai 3-4 stundu garumā „uz papīra” diskusijās uzliktu ieteikumus mūsdienīgai Latgalei.

Mums būtiski ir runāt par problēmām, mērķiem un pieredzi, par padarīto, par labo un par kļūdām. To darīsim kopā ar saviem sadarbības partneriem no Latgales plānošanas reģiona un novada pašvaldībām.

Iedzīvotāju forums ir saiets, kurā iedzīvotāji vērtē savas apkaimes dzīves vides kvalitāti, pieņem lēmumus par pārmaiņām, ko vēlas piepildīt jau tuvākajā nākotnē, un vienojas par to, kā pašu spēkiem vai ar institūciju atbalstu to izdarīt. Foruma rezultātā iedzīvotāji būs izveidojuši konkrētu priekšlikumus ideju īstenošanai, bet LPR iekļaus priekšlikumus reģiona attīstības dokumentos.

Mums būtiski būs izcelt to, cik nozīmīgs ir cilvēks ikvienā lietā, kas notiek mūsu reģionā – Latgalē, cik nozīmīgs ir Tavas organizācijas pienesums katrā kopienā mūsu reģionā. Mums nozīmīgi būs izcelt to, ka bez līdzdalības nav īstenības mūsu reģiona attīstībai un ne mazāk nozīmīgi rast NVO kopīgas idejas un problēmrisinājumus Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmai 2021. -2027.gadam. To mēs darīsim kopā ar Latgalē atzītiem zinošiem cilvēkiem. Tas ir tas, ko mēs darīsim!

Mūsu pienākums ir pozitīvi Jūs uzlādēt jaunam darba cēlienam. Nav svarīgi, kādu organizāciju Tu pārstāvi, svarīgi ir būt kopā un spēcināties, dalīties ar savu pieredzi, iepazīties un plānot Latgales attīstību.

Tāpat forumos Latgales NVO pārstāvjus aicināsim pievienoties parakstīt Latgales plānošanas reģiona un Latgales NVO sadarbības memorandu, kura mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas reģiona pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās Latgales reģiona pārvaldē, tādejādi veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību. To šobrīd jau parakstījušas 66 Latgales biedrības un nodibinājumi no 13 pašvaldībām.

Forumam pieteikties aicināti aktīvi iedzīvotāji un NVO pārstāvji. Dalība forumos ir bezmaksas, bet vietu skaits – ierobežots.

Pasākumi notiek biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un LR Kultūras minitrijas līdzdarbības līguma “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” (Nr.2.5.-8-17) ietvaros.

https://lpr.gov.lv/lv/2019/latgales-planosanas-regions-aicina-uz-iedzivotaju-forumiem-preilos-balvos-ludza-un-kraslava/?fbclid=IwAR3YHWQbcYxuQPI1IgMGHZR8uXf12o1i8vCw98VyfLynMWKtFU5OhhC-qfs#.XYoW-0YzbIV