Valde no 26.03.2019.

Valdes priekšsēdētāja Mārīte Orniņa

 Olga Siņica - pārstāv Balvu novadu


 Sarmīte Tabore – pārstāv Baltinavas novadu

Baltinavas novada domes priekšsēdētāja, Baltinavas novada domes deputāte.

KontaktiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mob.t.: 28399183

 

Zigrīda Vancāne - pārstāv Viļakas novadu

Daina Tutiņa – pārstāv Rugāju novadu

Rugāju novada domes izpilddirektore.

Kontakti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mob.t.:27800548

Uzņēmējdarbības intereses  – Larisa Berne un  Ivars Saide

Lauku sievietes /  NVO  intereses - Velga Vīcupa

Jauniešu intereses – Lauris Krēmers

Izpildvara

Izpilddirektore Ilze Daukste

Stratēģijas administratīvā vadītāja - Ilona Džigure

Biedrības "Balvu rajona partnerība" biedre no 2003.gada 21.jūlija (biedrības dibinātāja). No 2005.gada maija līdz 2017.gada 22.februārim - biedrības valdes priekšsēdētāja.

Balvu rajona sieviešu biedrības "Rudzupuķe" valdes locekle. Precējusies - vīrs Jānis un meita Līga.

Absolvējusi  Daugavpils Universitāti divas reizes:bakalaurs - psihaloģijā un sociālā darba maģistrs

Stratēģijas administratīvā vadītāja no 2017.gada

12 gadi Balvu rajona partnerības valdes priekšsēdētāja

15 gadi Balvu rajona sieviešu biedrības "Rudzupuķe" valdes priekšsēdētājas vietniece, Latvijas avīzes rīkotā konkursa "Radoša sieviete Latvijā 2007" laureāte

15 gadu darba pieredze Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā, Labākā sociālā darbiniece Latvijā 2013.

Kontakti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mob.t.: 29134410

 

   Stratēģijas administratīvā vadītāja asistents - Ieva Leišavniece

   

    Stratēģijas administratīvā vadītāja asistents darbam ar starpteritoriālajiem un starptautiskajiem projektiem.

    Balvu rajona partnerībā darbojas kopš 2016. gada . Uzņēmēja, lauksaimniece un divu dēlu māte.

    Hobiji: makšķerēšana, medības, grāmatu lasīšana, teātris un ēst gatavoša!

    Kontakti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mob.t.: 26325293