Projekta rezultātā „Balvu vilciņam” izgatavoti 12 meiteņu un 12 zēnu tērpu komplekti, kas sastāv no Ziemeļlatgales meiteņu brunčiem, meiteņu krekliem, mežģīņu rakstā ar roku adītām pusgarajām kokvilnas zeķēm, ņieburiem, meiteņu saktām, Ziemeļlatgales priekšautiem, baltiem kokvilnas lakatiņiem, Ziemeļlatgales puišu krekliem, zēnu vilnas zeķēm ar rakstainu valni, zēnu biksēm, vestēm, zēnu saktām, zēnu un meiteņu kurpēm.

    Projekta attiecināmās izmaksas ir 8404,68 EUR, no kurām LAD publiskais finansējums ir 7564,22, bet Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums – 840,46 EUR.

         2017.gada 7.decembrī biedrība „Balvu vilciņš” sadarbībā ar Balvu Novada muzeju organizēja pasākumu „Kā svētkiem rotāties?”, kurā bērnu deju kolektīva „Balvu vilciņš” vecākās grupas bērni prezentēja kolektīva jaunos 19.gadsimta Ziemeļlatgales bērnu svētku tērpus. Pasākumā kolektīva dejotāji izdejoja Ziemeļlatgales etnogrāfisko deju apdares, tērpušies novadam raksturīgos tautas tērpos.

            Projekta gaitā tapuši unikāli brunči - katrai meitenei tajos ieausts savs svītru kods, ņemot vērā un pielāgojot vēsturiskajai patiesībai pirms tam tapušos zīmējumus. Tajos saglabāti līdzīgi krāsu toņi un atsevišķu svītru platumi tomēr, rūpīgi ieskatoties, katra brunča raksts atšķiras. Tāpat varam lepoties ar Ziemeļlatgales meiteņu krekliem, kuri ir identiski muzejos atrodamajiem – ar trinītī austu krekla stāvu un katrai meitenei atšķirīgiem uzpleču izšuvumiem. Roku darbs ir arī Ziemeļlatgales zēnu krekli ar krāšņajiem apkakles un priekšas izšuvumiem. Mūsu novadam raksturīga meiteņu priekšauta nēsāšana tieši svētkos. Priekšauti arī ir ar krāšņiem izšuvumiem.

            Sadarbībā ar Balvu Centrālo bibliotēku 2018.gada 9.janvārī bibliotēkas izstāžu zālē tiks atklāta izstāde „Kā svētkiem rotāties?”, kurā būs apskatāmi projekta gaitā tapušie 19.gadsimta Ziemeļlatgales bērnu svētku tērpi.

            Lepojamies, ka projekts ir ļāvis kolektīva dalībniekiem gūt priekšstatu par tautas tērpu darināšanas tradīcijām novadā un ka vairums no tērpu detaļām ir autentisks roku darbs, līdz ar to ceram, ka šie tērpi būs redzami arī XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Latviešu tautas tērpu skatē.

            Tautas tērpi tapuši sadarbībā ar meistari Ivetu Gabrāni un SIA „Lutest”.

            Projekts Nr.16.-07-AL19-A019.2207-000008 „19.gadsimta Ziemeļlatgales bērnu svētku tērpa valkāšanas tradīciju pētīšana un tērpa detaļu darināšana deju kolektīva „Balvu vilciņš” dejotājiem” realizēts sadarbībā ar biedrību „Balvu rajona partnerība” un Balvu novada pašvaldību. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

 

 

 

 

   

Ināra Matisāne ar LEADER projekta atbalstu realizēja projektu Nr.16-07-AL19-A019.2101-0000019 “Iekārtu iegāde un uzstādīšana augļu, dārzeņu un piena produktu ražošanas uzsākšanai Sķilbēnu pagastā”, programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 40166.97. Projekta īstenošanas publiskais finansējums EUR 28116.88.
      Projekta mērķis: uzsākt saimniecisko darbību augļu, dārzeņu un piena pārstrādes nozarē un izveidot jaunu vietējās produkcijas realizācijas vietu, kā arī popularizēt un piedāvāt iedzīvotājiem vietējos produktus, kuriem ir zināma izcelsme, tādejādi sekmējot vietējo patēriņu un ekonomisko attīstību.

     Projekta ietvaros tika iegādātas šādas iekārtas un darba galdi: multifunkcionālais katls (siera katls), separators, ledusskapis, elektroniskie svari (līdz 40kg.), elektroniskie svari (līdz 300kg.), aukstā vitrīna, nerūsējošā tērauda darba galdi ar 2 izlietnēm, nerūsējošā tērauda galdi ar apmali, nerūsējošā tērauda roku izlietne ar krānu, saldējuma, sorberta mašīna, mehāniskā siera prese un preses virsma, siera (biezpiena) nogatavināšanas vanna, trauku komplekts, universālā sulas spiede, elektriski vārāmais katls ar elektrisko maisītāju, daudzfunkcionālais dārzeņu griezējs un griešanas disku komplekts, nažu komplekts ar nažu asinātāju, šokeris, mizojamā mašīna, saldētavas, vakuuma iepakošanas mašīna.

Projekta vadītājs: Rolands Keišs

 

 

 

 

 

 

 

 

        Realizēti plānotie būvdarbi projektā Nr. 16-07-AL19-AO19.2203-000001 “Dabas parka “Balkanu kalni” tūrisma un sporta piedāvājumu pilnveidošana”, kā arī iegādīti koku stādi un iestādīti vietās, kur veidojot jauno trasi, tie ir nepieciešami, lai apzaļumotu teritoriju, kā arī iegādāti jauni koka soli un galdi, kas izvietoti pa teritoriju. Līdz 2017.gada beigām SIA “Amati projekts” izgatavos mārketinga materiālus: brošūru un pastkartes, kas būs pieejamas dabas parkā, Viļakas muzejā un tūrisma informācijas centrā, kā arī tiks prezentēti tūrisma izstādēs.

     Ir sasniegts projekta mērķis: Attīstīt sporta un aktīvās atpūtas piedāvājumu ikvienam interesentam, paplašinot un modernizējos slēpošanas (skriešanas un nūjošanas) trasi un piedāvājot jaunu iespēju – tenisa spēlēšanu, labiekārtojot teritoriju ar atpūtas koka galdiem un krēsliem un veicot teritorijas apzaļumošanu.
    Slēpošanas trašu pārveidi un atklāta tenisa laukuma izveidi veica SIA “ArhiProf” – iepirkuma rezultātā uzvarētājfirma. Tā būvdarbus uzsāka jau 2016.gada decembrī, lai būtu laiks veiktajiem zemes darbiem nosēsties un sablietēties. Darbus veikt pirms termiņa traucēja vēlais pavasaris un lietainā vasara. Bet, neskatoties uz dabas apstākļiem, projektā plānotie būvdarbi ir realizēti. Par jauno pakalpojumu (slēpošana, skriešana, nūjošana un tenisa spēlēšana) interesēties pie Balkanu dabas parka vadītājas Vijas Kuļšas. Dabas parkā nodarbošanos sev var atrast ikviena vecuma grupa ikvienā gadalaikā. Aicinām atpūsties, sportot un svinēt svētkus Balkanu dabas parkā!
Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Vija Kuļša

 

 

 

 

 

 

    Uldis Matisāns ar LEADER projekta atbalstu realizēja projektu Nr.16-07-AL19-A019.2101-0000018 “Iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai uzsāktu gaļas pārstrādi un sniegtu ēdināšanas pakalpojumu Ziemeļlatgalē”, programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 46264.47. Projekta īstenošanas publiskais finansējums EUR 32385.11.
    Projekta mērķis: Iegādāties un uzstādīt nepieciešamās iekārtas, lai uzsāktu gaļas pārstrādi un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Ziemeļlatgalē, popularizēt un piedāvāt iedzīvotājiem vietējos produktus, kuriem ir zināma izcelsme un izveidot jaunu vietējās produkcijas realizācijas vietu.

     Projekta ietvaros tika iegādātas šādas iekārtas un darba galdi: Gastronomijas griezējs (slaisers), gaļas maļamā mašīna, desu pildītājs (šprice), elektriskais kaulu letnzāģis, saldētavas, elektroniskie svari (līdz 300 kg.), elektroniskie svari (līdz 40 kg.), nažu sterilizators, aukstuma kamera ar aukstuma agregātu, nerūsējošā tērauda darba galdi ar divām izlietnēm, nerūsējošā tērauda darba galdi ar apmali, nerūsējošā tērauda galdi ar plauktu un izlietni, trauku komplekts, gastronomijas krāsns, multifunkcionālā cepšanas panna, nažu komplekts, ledusskapis, elektriskā plīts, tvaika nosūcējs, karstā vitrīna(siltuma vitrīna), trauku mazgājamā mašīna ar priekšmazgāšanas un pēcmazgāšanas galdu un dušu.

Projekta vadītājs: Rolands Keišs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    Vairāk nekā pirms gada tika uzsākts darbs, lai Viļakas novada Šķilbēnu etnogrāfiskajam ansamblim taptu jauni tautastērpi. Nu projekts ir noslēdzies un ansamblis var priecāties par 10 Ziemeļlatgales tautastērpu komplektiem, kuri ļaus uzlabot ansambļa sniegumu (īpaši festivāla “Baltica” un Dziesmu svētku skatēs, kurās viens no kritērijiem ir arī ansambļa vizuālais tēls) un piesaistīt jaunus dalībniekus, jo tagad ir pietiekams tērpu daudzums.

                                                                

    Jaunie Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa tautastērpi darināti Ludzas Amatnieku centrā, to tapšana bija iespējama, pateicoties Viļakas novada domes atbalstam un piesaistītajam līdzfinansējumam LEADER projektā “Tautas tērpu iegāde Šķilbēnu etnogrāfiskajam ansamblim” (Nr. 16-07-AL19-A019.2207-000005). Kopējās projekta izmaksas ir 3955,00 Eur, no tām publiskais finansējums 3559,50 Eur.

    Tautastērpu komplektu atjaunošanas vajadzība ansamblim radās, jo līdzšinējie tērpi bija vairāk nekā 25 gadus veci – villaines gatavotas 20. gs. astoņdesmitajos gados un sākotnēji bijušas pagasta kora lietošanā, krekli un brunči tapuši deviņdesmitajos gados, bet kā jostas izmantotas arheoloģiskās Daņilovkas kapulauka parauga jostas, kas nebija atbilstošas etnogrāfisko tērpu (galvenokārt 19. gs. beigas) perioda nosacījumiem. Jauno tērpu tapšanā, pateicoties bagātīgajam materiālam par Šķilbēnu un vispār Ziemeļlatgales etnogrāfisko tērpu dažādību, izmantota iespēja darināt tērpu komplektus tā, lai katrai ansambļa dalībniecei veidotos unikāls tērps – tapuši trīs dažādu Šķilbēnu rūtaino brunču varianti, divi celoto jostu varianti, divi villaines saspraušanai izmantoto burbuļsaktu varianti, divi galvasautu varianti un katrai sievai citādāks krekla elementu un izšuvuma variants, tāpat ansamblim nu būs jaunas, baltas villaines un jaunas mežģīņu raksta tautiskās zeķes.

   Pašu tērpu tapšana bija tikai viens posms no visām ar projektu saistītajām aktivitātēm. Gada laikā sadarbībā ar biedrību “Latgolys Producentu Grupa” un biedrības “Latgolys Studentu centrs” folkloras kopu “Ceidari” īstenotas vēl citas Ziemeļlatgales tradicionālajai kultūras veltītas aktivitātes – 2016. gada 3. decembrī Šķilbēnu pagasta Rekovā notika “Ziemeļlatgales tradicionālās dziedāšanas godināšanas svētki “Dzīdat, meitas, kū gaidat!””, kuros gan tika iepazīta šīs puses tradicionālā dziedāšana, gan prezentēts izdevums “Škilbanu sīvas” un videoklips “Es apsieju lynu dryvu”, gan arī svinēta ansambļa jubileja. Šī gada rudenī ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu Upītes Tautas namā, piesaistot tradicionālās dziedāšanas pasniedzēju Zani Šmiti, notika dziedāšanas meistarklases, bet novembra sākumā ansambļa dalībnieces viesojās Ludzas Amatnieku centrā, lai tērpu speciālistes un centra vadītājas Līgas Kondrātes vadībā iepazītos ar jaunajiem tērpiem un jo sevišķi pievērstu uzmanību Ziemeļlatgales tautastērpu valkāšanas niansēm. Sievas noklausījās centra vadītājas stāstu par tērpu tapšanu, pētīja par Ziemeļlatgales tērpiem pieejamos materiālus un mācījās pareizi ģērbt jaunos tautastērpus.

    Ikvienam interesentam jaunos Šķilbēnu ansambļa tautastērpus būs iespēja klātienē redzēt šī gada 3. decembrī, kad rīta svētajā Misē Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa dziedātājas iedegs pirmo Adventa sveci un Mises dalībniekiem veltīs dziesmu. Tāpat tērpi turpmāk būs redzami ansambļa uzstāšanās reizēs gan novada pasākumos, gan citos pasākumos pārējā Latvijā un, protams, arī nākamā gada vasarā notiekošajā Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica”.

"Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē": http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja: Edīte Husare

Foto: Edīte Husare

        

Lapa 1 no 10