Folkloras ansamblis2 

Biedrība Žīguru vecmāmiņu klubs "Omītes" ir realizējusi LEADER projektu Nr.19-07-AL19-A019.2207-000001 “Tautas tērpu komplekta papildināšana Žīguru folkloras ansamblim „Mežābele”. Projekta mērķis: Papildināt folkloras kopas “Mežābele” tautas tērpa komplektu ar sieviešu plecu lakatiem un veicināt nemateriālās kultūras vērtību un prasmju nodošanu jaunākajām paaudzēm.

SIA “Ludzas amatnieku centrs” stellēs noauda 15 vilnas sieviešu plecu lakatus. Jaunie plecu lakati ir rūtaini, ar bārkstīm noausti trīs dažādos toņos. Tonis ir pieskaņots esošajiem Žīguru folkloras ansamblim „Mežābele” tautas tērpa brunčiem. Pieci plecu lakati ir gaiši zaļi, pieci tumši zaļie un pieci krāsaini sarkaniem un violetiem toņiem.

Piecpadsmit plecu lakatu kopējā izgatavošanas summa ir 1081.74 EUR, t.sk. publiskais finansējums 877.50 EUR. Projekta līdzfinansējumu nodrošināja Viļakas novada dome un privātie ziedotāji.

“Tālajā 2013.gadā biedrība realizēja Lauku atbalsta dienesta atbalstīto LEADER projektu „Ziemeļlatgales kultūras tradīciju saglabāšana”, kura rezultātā iegādājās tautas tērpus folkloras kopai „Mežābele”, bet pietrūka līdzekļu iegādāties plecu lakatus, kuri tik ļoti nepieciešami vēsākā laikā. Tā bija viena no pēdējām izsludinātajam projektu konkursa kārtām iepriekšējā plānošanas periodā. Līdz ar to projekta attiecināmo izdevumu summa bija neliela, tāpēc nevarējām uzreiz iesniegt projektu par pilna tautas tērpa komplekta iegādi. Taču sapnis, ka kādreiz Žīguru kultūras nama kolektīviem būs plecu lakati, palika. Esmu ļoti priecīga, ka šis sapnis ir piepildījies dzīvē. Žīguru kultūras nama kolektīvi folkloras kopa “Mežābele”, kapela “Blāzma”, kad nepieciešams arī dāmu deju kolektīvs, vidējās paaudzes deju kolektīvs un amatierteātris ir tiešie projekta ieguvēji un lietos iegādātos plecu lakatus. Tā būs iespējas ar skaistu vizuālo izskatu koncertēt arī vēsā laikā, vēsos vasaras vakaros un regulāri neapkurinātās telpās,” projekta tapšanu un gaitu atklāja projekta vadītāja Valentīna Kaļāne.

Liels paldies SIA “Ludzas amatnieku centrs” par ieguldīto roku darbu skaisto plecu lakatu tapšanā.

 

Vairāk informācijas par Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, skatīt Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

 

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Folkloras ansamblis 1

Folkloras ansamblis3

Folkloras ansamblis4

 

 

Balvu novada pašvaldība pabeigusi projekta „Tautu tērpa aksesuāri Balvu novada pašdarbniekiem”, Nr.19-07-AL19-A019.2207-000005 īstenošanu.

Projekts mērķis: Tautas tērpa aksesuāru iegāde, Ziemeļlatgales kultūras vērtību saglabāšanai un popularizēšanai.

Projekta labuma guvēji ir četri Balvu novada pašdarbības kolektīvi – Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras kopa ‘’Soldanī’’,  Kubulu kultūras nama un Stacijas pamatskolas TDK “Cielaviņa”, Tilžas kultūras nama TDK “Palazdīte”, Tilžas vidusskolas skolēnu koris un šo kolektīvu dalībnieki.

Projekta ietvaros:

 • Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras kopas ‘’Soldanī’’ dalībnieciem tika izgatavoti apavi.
 • Kubulu kultūras nama un Stacijas pamatskolas TDK “Cielaviņa”:
  • Krekli meitenēm un zēniem;
  • Meiteņu ņieburi-vestes;
  • Zēniem vestes un bikses;
  • Zeķes zēniem un meitenēm;
  • Kurpes 10 pāri un pastalas 40 pāri.
 • Tilžas kultūras nama TDK “Palazdīte”:
  • Meiteņu blūzes un zēnu krekli;
  • Meitenēm ņieburi-vestes un brunči;
  • Zēniem vestes un bikses;
  • Meitenēm – zeķes, zēniem – zeķu valnīši;
  • Saktas;
  • Ziedu vainadziņi;
  • Lakatiņi;
  • Pastalas.
 • Tilžas vidusskolas skolēnu korim:
  • Blūzes,
  • Svārki,
  • Saktas,
  • Tautiskās jostas.

Projektā tērpus un aksesuārus darināja: Zinaīda Kļaviņa, Anita Kairiša, SIA Lutest, SIA ANVI AM, V.Bļinovas IU Māksla, SIA Kristāla Kurpīte.

Projekta kopējās izmaksas EUR 11527,00, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums EUR 9000,00.

Projekta vadītāja Irēna Začeva

Tilzas kulturas nama deju kolektivs 5 m

DSC 0049m

WhatsApp Image 2020 04 03 at 09.59.34

HNBCE0035

Pagājušā gada jūlijā Viļakas jauniešu deju kolektīvs saņēma pozitīvu vēsti, projekts Nr. 19-07-AL19-A019.2207-000006 „Abrenes etnogrāfiskā tautas tērpa izgatavošana Viļakas jauniešu deju kolektīvam” tika atbalstīts un projekta rezultātā tika izgatavoti 10 tautas tērpu komplekti 6400.00 Eur vērtībā, t.sk. ELFLA publiskais finansējums 90% jeb 5760.00 Eur un Viļakas novada domes līdzfinansējums 10% jeb 640.00 Eur.

Tautas deju kolektīva vadītāja D.Astereiko: ”Jauniešu deju kolektīvs (turpmāk tekstā JDK) „Bitīt’ matos” darbojas jau 10 gadus.  Jau sen jaunieši sapņoja par baltajiem Abrenes tautas tērpiem. Šis sapnis piepildījās pagājušā gada beigās, kad pateicoties kolektīva aktīvajai dalībniecei Santai Komanei, kura rakstīja projektu tērpu iegādei, Viļakas novada domei un Ludzas amatnieku centram, jaunieši tika pie jauniem, sniegbaltiem tautas tērpiem. Ziemassvētkos jaunieši tērpus uzmērīja, tie atbilda viņu augumu standartiem, jo katrs tērps bija šūts katram dalībniekam individuāli pēc viņa izmēriem. Cik skaisti izskatījās dejotāji baltajos Abrenes tautas tērpos! Bija sajūta, ka ir kāzu laiks, gribējās dejot, dejot un dejot. Diemžēl pagaidām jaunie tērpi stāv kultūras nama ģērbtuvē, jo Covid-19  ir apturējis koncertus un pasākumus, kur dejotāji varētu izreklamēt savus skaistos tērpus. Kāpēc tieši Abrenes tautas tērps- jo tas ir visarhaiskākais un stilistiski vienotākais Latgales tērps. Vēsturnieki apgalvo, ka pirms vairākiem gadu simteņiem visas baltu tautas valkājušas baltus tērpus. Baltais tērps ir senāks par krāsainajiem tērpiem. Latvijā baltais tērps ir saglabājies vienīgi Abrenes apriņķī. Kā darbā, tā godos visas sieviešu tērpu daļas ir bijušas baltas. JDK dejotājiem būs tas gods nest un rādīt tērpus, kas saglabāti un vēsturiski nodoti mantojumā no paaudzes paaudzei. JDK meiteņu galvas rotas ir zīļu vainagi, kas nav uz pierastā sarkanā fona, bet gan vēsturiski senā – zilā fona. Šādi vainagi Latvijā ir tikai dažām individuālām personām.  JDK “Bitīt’ matos” dejotāji saka paldies visiem, kas piedalījās procesā, lai tērpi nonāktu tieši viņu rokās un gaida to mirkli, kad Latvijā beigsies ārkārtas situācija, lai atkal kopā varētu darīt to, kas latviešu tautai ir svarīgi – dejot. Tiksimies koncertos!”

Viļakas kultūras nama direktore A.Jevstigņejeva: “Jauniešu deju kolektīvs,,Bitīt, matos’’ izvēlējās balto Abrenes tautastērpu. Visi jaunieši  nāk no Ziemeļlatgales, no vēsturiskā Abrenes apriņķa. Ko mēs esam ieguvuši? Jauns un kvalitatīvs vizuālais ietērps uzlabo kopiespaidu par kolektīviem, ceļ to māksliniecisko sniegumu. Un liela nozīme ir arī Dziesmu svētku sagatavošanas procesā, kur viens no  kolektīva atbilstības  kritērijiem ir pareizi nokomplektēti novada tautu tērpi. Ziemeļatgales tērpi - Abrenes tautas tērps un  18.gs.Viļakas apkārtnes tērpa atdarinājums, kas ir būtisks nacionāls simbols, palīdzēs stiprināt un uzturēt mūsu latvisko, latgalisko identitāti. Dejotāji ir priecīgi un lepni par jaunajiem tērpiem, jo  tie ir godam nopelnīti!”

Kā jauniešu tautas deju kolektīva pārstāve Anda min, tad “katram dejotājam ir liels lepnums un prieks uzvilkt tautas tērpu.. īpaši, ja ta sir jauns un der kā uzliets, jo šūts pēc katra izmēriem. Atceros,  ar kādu nepacietību gaidījām šos tērpus un pirmo reizi, kad beidzot tos varēsim pielaikot. Baltā krāsa ir tā, kas tērpiem piešķir īpašu svinīgumu un like uzņemties atbidību par tērpa rūpīgu nēsāšanu. Uzvelkot šo tēpru, gribas iztiasnot muguru vairāk nekā ierasts un lekt augstāk nekā parasti.”

 

Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudze ir realizējusi projektu ,,Gaismu, video aparatūras komplekta un telpas aptumšošanas žalūziju iegāde un uzstādīšana” Balvu Sakrālās kultūras centram.

Projekta Nr. 19-07-AL19-A019.2206-000003 par summu EUR 5001.83 no kuras EUR 4501.64 ir publisks finansējums. Sakrālās kultūras centra lielā zāle ir aprīkota ar projektoru, gaismošanas un telpas aptumšošanas iekārtām, kas dod iespēju arī gaišā diennakts laikā īstenot jebkāda veida un formāta sabiedriskās aktivitātes un kultūras pasākumus, kur kvalitatīvai to īstenošanai ir nepieciešamas projekcijas. Tādējādi tiks veicināta kvalitatīva kultūras pakalpojumu pieejamība laukos. Tiks nodrošināta iekārtu pieejamība jebkurā Sakrālās kultūras centrā organizētajā pasākumā.

IMG 9548

IMG 9538

IMG 9537m20

 

Realizēts projekts “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam” ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.6.rīcībā – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta Nr. 19-07-AL19-A019.2206-000006

Īstenotājs: Baltinavas novada dome

Projekta vadītājs: Gatis Siliņš, tālr.26323427

Projekta mērķi:

1.Iegādāties 350 jaunus apmeklētāju krēslus un 16 apģērbu statīvus.

2.Uzlabot Baltinavas kultūras nama piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un radīt kultūras baudīšanai estētiski skaistu un ērtu vidi.

Projekta īstenošanas rezultātā ir iegādāti 350 jauni apmeklētāju krēsli un 16 apģērbu statīvi, kas būs ērtāki un drošāki visiem apmeklētājiem un pasākumu organizētājiem.

Projekta “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam” kopējās izmaksas ir 9880.44 EUR bez PVN, (11955.33 EUR ar PVN). Realizējot projektu ir piesaistīts ELFLA pasākuma "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem" finansējums 9444.46 EUR apmērā. 2510.87 EUR līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas novada dome. Projekta realizācija veikta no 2019.gada jūlija līdz 2020.gada martam.

BCA8709D 0A96 44B1 A720 B3E628DA85ADm

IMG 7920m

IMG 7916m

Lapa 1 no 3