Realizēts projekts “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam” ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.6.rīcībā – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta Nr. 19-07-AL19-A019.2206-000006

Īstenotājs: Baltinavas novada dome

Projekta vadītājs: Gatis Siliņš, tālr.26323427

Projekta mērķi:

1.Iegādāties 350 jaunus apmeklētāju krēslus un 16 apģērbu statīvus.

2.Uzlabot Baltinavas kultūras nama piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un radīt kultūras baudīšanai estētiski skaistu un ērtu vidi.

Projekta īstenošanas rezultātā ir iegādāti 350 jauni apmeklētāju krēsli un 16 apģērbu statīvi, kas būs ērtāki un drošāki visiem apmeklētājiem un pasākumu organizētājiem.

Projekta “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam” kopējās izmaksas ir 9880.44 EUR bez PVN, (11955.33 EUR ar PVN). Realizējot projektu ir piesaistīts ELFLA pasākuma "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem" finansējums 9444.46 EUR apmērā. 2510.87 EUR līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas novada dome. Projekta realizācija veikta no 2019.gada jūlija līdz 2020.gada martam.

BCA8709D 0A96 44B1 A720 B3E628DA85ADm

IMG 7920m

IMG 7916m

LOGO

Īstenotājs: Baltinavas novada dome

Projekta vadītājs: Gatis Siliņš, tālr.26323427 

Projekts Nr. 19-07-AL19-A019.2201-000007

ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.1.rīcībā – Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Projekta mērķi: 

1.Veicināt Baltinavas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma laikmetīgu iekļaušanos sabiedrības vispusīgas attīstības, mūžizglītības un kvalitatīvas dzīves vides veidošanā;

2.Radīt kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību un daudzveidību, piesaistot jaunas mērķauditorijas un palielinot apmeklētāju skaitu;

3.Veicināt energoresursu ietaupījumu muzeja telpās.

Projekta “Baltinavas novada muzeja ekspozīcijas telpu atjaunošana” kopējās izmaksas ir 14541.70EUR bez PVN. Realizējot projektu ir piesaistīts ELFLA pasākuma "Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai" finansējums 90% apmērā. 10% līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas novada dome.

Projekta realizācija veikta no 2019.gada 2.oktobra līdz 2020.gada 14.februārim.

 baltinava muzejs 2

baltinava muzejs 1

 

Projektu īstenoja: biedrība "Atvase"

Kontaktpersona un projekta vadītāja: Vija Kulša, tālr.29132664, epasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kopējais finansējums: 19'420.28 EUR , publiskais finansējums/ELFLA finansējums 17'478.34  EUR 

Projekta Nr.19-07-AL19-A019.2206-000008 mērķis ir Rekovas dzirnavās izveidot sabiedriski pieejamu kardio fitnesa zāli, lai popularizētu veselīgu dzīves veidu un nodrošinātu nepārtrauktu iespēju nodarboties ar fiziskām aktivitātēm visām vecuma grupām.

LOGO

Īstenotājs: Baltinavas novada dome

Projekta vadītājs: Gatis Siliņš, tālr.26323427 

Projekta Nr. 19-07-AL19-A019.2207-000008 mērķis bija nodrošināt Baltinavas novada jauktā kora kolektīvu ar jauniem tautas tērpiem, veicināt novada kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju uzturēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, kā arī popularizēt latgaliešu tautas dziesmu tradīcijas.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 11110.00 euro. ELFLA finansējums - 9000.00 euro, Baltinavas novada pašvaldības finansējums - 2110 euro.

ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.7.rīcībā – Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana.

Kopā tika izgatavoti 26 tautas tērpu komplekti sievietēm, tas ir – svītraini, vilnas auduma brunči, tunikveida garie lina krekli, baltas pusvilnas austas sieviešu villaines ar savītām bārkstīm, uz sarkana vilnas tūka pamata ar krāsainām pērlītēm un salmiņiem izšūti Latgales vainagi, balta lina auduma galvasauti, pusgarās adītās pusvilnas diegu sieviešu baltās zeķes mežģīņrakstā, vilnas dzijas ceļos austas sieviešu etnogrāfiskā tērpa jostas un Latgalei raksturīgas melhiora kreklu saktas. Vīriešiem tika darināti 10 tautas tērpa komplekti, kas ir, tautiskā piegriezuma garās pelēka pusvilnas auduma vīriešu bikses, tunikveida krekli, pusvilnas auduma vestes, lakatiņi un Latgalei raksturīgas melhiora kreklu saktas.

Darbus veica biedrība „Senpilsāta” reģ.Nr. 40008095512, kas to izdarīja profesionāli, kvalitatīvi, precīzi, ar individuālu pieeju un vislielāko atbildību.

Projekta vadību nodrošināja projekta vadības komanda - projekta vadītājs Gatis Siliņš, projekta koordinatore-konsultante Aija Nagle - Baltinavas novada jauktā kora vadītāja, projekta grāmatvede – Anita Meiere - Baltinavas novada grāmatvede.

Projekta realizācijas laiks 2019.gada augusts - 2020.gada janvāris

IMG 7065 m

Projektu īstenoja: Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu draudze

Kontakpersona un projekta vadītāja: Gunta Grigāne, tālr.: 28384855, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kopējais finansējums: 9'998,48EUR, publiskais finansējums/ELFLA finansējums - 8'998,63eiro, Rugāju novada pašvaldības līdzfinansējums -999,85 eiro

Projekta Nr.19-07-AL19-A019.2201-000008 mērķis bija – Atjaunot kritiskā stāvoklī esošo Augustovas baznīcas zvanu torni.

Sasniedzamie rezultāti : tika pilnībā veikta autentiska Augustovas baznīcas zvanu torņa atjaunošana.

2017.gadā tika izstrādāts Augustovas svētās Elizabetes draudzes projekts un iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Lai varētu pilnībā veikt projekta mērķa izpildi, bija vajadzīga atļauja no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas par darbu uzsākšanu pie zvanu torņa atjaunošanas. Augustovas baznīca ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. VKPAI pieprasīja veikt baznīcas būvizpēti un pēc tam būvprojektu, kas prasīja ievērojamus finanšu līdzekļus. Pēc būvizpētes saņēmām atzinumu, ka zvanu tornis atrodas pirms avārijas stāvoklī. Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu draudze saka, paldies, visiem atsaucīgajiem baznīcas apmeklētājiem, kuri ziedoja līdzekļus, lai varētu izpildīt VKPAI prasības un veikt baznīcas zvanu torņa atjaunošanu. Pateicoties cilvēku atsaucībai un vēl jo vairāk projekta celtniecības darbu finansētājiem- ELFLA par 8'998,63eiro finansējumu, Rugāju novada pašvaldībai par 999,85 eiro finansējumu, baznīcas zvanu tornis tika pilnībā autentiski atjaunots un iesvētīts šī gada rudenī. Tagad mūs visus priecē atjaunotais zvanu tornis un vairs nejūtamies apdraudēti, ka tas varētu sabrukt.

Lapa 1 no 3