Noslēgusies biedrības "Balvu rajona partnerība" atklātā projektu iesniegumu konkursa 6. kārtas projektu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.1. “Veicināt ekomonisko attīstību Ziemeļlatgalē”.

            Biedrības "Balvu rajona partnerība" valdes sēdē, kas notika 2019.gada 2.augustā biedrības valde apstiprināja atklātās projektu iesniegumu konkursa 6. kārtas LEADER projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātus, sarindojot tos pēc saņemtajiem punktiem, atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem.

Finansējums saņems 20 projekti no 27. Diemžēl, pozitīvu vērtējumu neizdevās sasniegt 7 projektu pieteikumiem. Aicinām projektu iesniedzējus nepadoties, uzlabot un papildināt projektus ar nepieciešamo informāciju, precizēt sasniedzamos rādītājus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.590 un biedrības “Balvu rajona partnerības” stratēģijai un izmēģināt veiksmi nākamajā - LEADER projektu pieteikumu konkursa 8.kārtā!

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku un darbu pie projektu izstrādes!

Lai veicas Ziemeļlatgales Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā - realizējot jaunos projektus!

 

1.1.rīcība “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

 

Pieejamais finansējums 306 551,30 EUR

 

Projekta pieteikuma Nr.

Punktu skaits

Projekta atbilstība
SVVA stratēģijai

2019/AL19/6/A019.21.01/16

15,80

Pozitīvs

2019/AL19/6/A019.21.01/12

15,70

Pozitīvs

2019/AL19/6/A019.21.01/5

14,60

Pozitīvs

2019/AL19/6/A019.21.01/9

14,30

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/1

13,80

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/11

13,70

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/22

13,40

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/2

13,30

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/4

13,20

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/6

13,10

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/15

13,00

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/3

12,80

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/21

12,70

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/17

12,60

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.02/1

12,20

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/23

12,10

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/18

11,30

Negatīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/20

11,10

Negatīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/8

11,00

Negatīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/7

10,70

Negatīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/19

10,30

Negatīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/13

9,80

Negatīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/14

9,40

Negatīvs

1.2. rīcība “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

 

Pieejamais finansējums 150 000,00 EUR

Projekta pieteikuma Nr.

Punktu skaits

Projekta atbilstība
SVVA stratēģijai

2019/AL19/6/A019.21.02/2

15,20

Pozitīvs

2019/AL19/6/A019.21.02/3

12,50

Pozitīvs

2019/AL19/6/A019.21.02/4

12,40

Pozitīvs

2019/AL19/6/A019.21.02/5

12,10

Pozitīvs