Biedrība „Balvu rajona partnerība” informē, ka ir noslēgusies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.


      Kopā 6.kārtā iesniegti 27 projekti:


Rīcībā 1.1.Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē [Veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē], iesniegti 23 projekti. 


Rīcībā 1.2. Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darībai [Veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē], iesniegti 4 projekti. 

Rīcībā 1.1. izsludinātā summa:   306551.30 EUR
Iesniegti 23 projekti par summu: 472842, 90 EUR (publiskais finansējums)
166291,60 EUR pārsniedz izsludināto summu.
 
Rīcībā 1.2. izsludinātā summa:   150000,00 EUR
Iesniegti 4 projekti par summu  :   63651,15 EUR (publiskais finansējums)
Atlikums 1.2. rīcībā: 86348,85 EUR.