Biedrība “nextHorizont” īstenojusi projektu Nr.16-07-AL19-A019.2207-000010 “Koncerttērpu iegāde Tilžas sieviešu korim”.
Kopējās projekta izmaksas: 2726,46 EUR.
90% - ELFLA finansējums , 10%- Balvu pašvaldības līdzfinansējums.


Projekta pieteikums sagatavots un atbalstīts vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā.

Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenšanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas”.


Projekta mērķis: Pilnveidot Tilžas Kultūras nama sieviešu kora vizuālo tēlu, veicināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un Tilžas pagasta iedzīvotāju sabiedrisko rosību.

Koris Tilžā darbojas kopš 1890. gada un ir visas Latgales lepnums. Zilo ezeru zemes tēma atainojas jauno kora tērpu pamttonī. Realizējot projektu sašūti 27 divdaļīgi koncertērpu komplekti pēc Rudītes Liepiņas zīmējuma, kas ievērojami uzlabo kora vizuālo tēlu un dod iespēju dziedātājām līdzvērtīgā konkurencē startēt skatēs un starptautiskos koru konkursos.

12. un 13.maijā Pleskavas rajona Pečoros norisinājās II starptautiskais koru konkurss - festivāls "Consonance", kurā Tilžas sieviešu koris “Varavīksne” startēja jaunajos tērpos un ieguva 2. pakāpes diplomu, kas dziedātāju pašapziņu paceļ daudz augstākā kvalitātē un rosina uz ilggadīgu darbību.

 

016-1    Varaviksne-mesvisaskopa12Varaviksne-mesvisaskopa11019


Notikumu kalendārs

loader