Biedrība "Olūts” ir sasniegusi savu izvirzīto mērķi – ierīkot jaunu, labiekārtotu rotaļlaukumu pagasta bērniem un veiksmīgi īstenojusi projektu , Nr.16-07-AL19-A019.2206 - 000014, un tagad Bērzkalnes ciema centrā ir rotaļu laukums bērniem – “”Nāc rotaļzemē ciemoties!””, projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 4729.83 (četri tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi euro 83 centi), saskaņā ar noteikumiem Eiropas lauksaimniecības fonds sedz 90% no attiecināmajām izmaksām Balvu novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 10% apmērā. Projektu vada biedrības valdes locekle Skaidrīte Saleniece.
Mēs šodien esam atbildīgi par to, lai mūsu bērni augtu laimīgi, sakoptā un drošā vidē. Jaunais rotaļlaukums ir pieejams visiem pagasta bērniem, vecākiem, un tas veicina veselīgu dzīves veidu, jo projekta ietvaros tika pasūtīti un izgatavoti dažādi daudzfunkcionāli koka rotaļu laukumu komplekti ( 2.gab.) kuros ir kāpnes, rāpšanās sienas, smilšu kaste, virves, šupoles (2.gab.) utt. Bērniem ir iespēja brīvo laiku pavadīt veselīgi, radoši un svaigā gaisā, attīstot savas fiziskās dotības. Bērni var netraucēti rotaļāties tuvu savām mājām. Piekļuvei uz rotaļu laukumu, tika izveidots bruģa celiņš. Projekta mērķauditorija ir Bērzkalnes pagasta bērni. Vasaras mēnešos šo mērķauditoriju papildinās arī bērni no dažādām Latvijas pilsētām, kas garos vasaras mēnešus savas brīvdienas pavada mūsu pagastā pie vecvecākiem. Šo rotaļu laukumu un bruģa celiņu izmanto arī bērni no Bērzkalnes PII. Bērniem tiks organizētas talkas laukuma sakopšanai, kuru mērķis ir darbaudzināšana. Projekta realizācijas rezultātā ir daudz ieguvēju , jo jaunais rotaļu laukums efektīvi izskatās kopējā pašvaldības ainavā.
Projekta ietvaros ir bruģēta celiņa izbūve, minētos darbus kvalitatīvi veica SIA “Veiks”.Kā arī rotaļlaukuma aprīkojuma komplekta izgatavošana un uzstādīšana – minētos darbus kvalitatīvi veica SIA “Kalna Nami” .
Lai arī saulīte mūs 1.jūnijā īpaši nelutināja un vējš centās aiznest projām svētku balonus, tas mums netraucēja būt kopā rotaļu laukuma “Nāc rotaļzemē ciemoties!” atklāšanā.
Mūsu pulkā prieku ienesa bērni un Nezinītis , kurš uzdeva klātesošajiem milzum daudz jautājumu, bet bērni ir gudri - zināja visas atbildes, Nezinītis visus pacienāja ar garšīgām konfektēm. Liels paldies viņam....paldies visiem....
Projekta vadītāja Skaidrīte Saleniece

         


Notikumu kalendārs

loader