Uzņēmums SIA “GA Mežs” ir realizējis projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2101-000014 “Pakalpojumu sniegšana mežsaimniecībā teritorijas attīstības veicināšanai”, par summu EUR 50 000,00 no kuras EUR 35 000,00 ir publiskais finansējums.

Projekta mērķis ir izveidot konkurētspējīgu uzņēmumu, radot jaunus pakalpojumus un kvalitatīvus darba apstākļus. Projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē, paaugstinot lauku teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinot konkurētspēju vietējās teritorijas sociālekonomiskajā attīstībā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību.

Mērķa sasniegšanai SIA “GA Mežs” iegādājies divus jaunus pamatlīdzekļus - darbam mežā aprīkotu traktoru VALTRA A-93 h un meža piekabi PALMS 13D ar hidromanipulatoru PALMS 825.

SIA "GA Mežs" piedāvā:
1. Krūmu iepirkšanu šķeldai (paši izvedīs ceļa malā un atradīs šķeldotāju);
2. Krūmu izvešana no tīruma, meža vai savākšana grā vīs;
3. Zāģēšanas + izvešanas pakalpojums. Strādnieki attīra ceļmalas, meliorācijas grāvis, jaunaudzes vai LIZ no krūmiem un ar meža traktoru un piekabi ar m anipulatoru izved krūmus kaudzēs;
4. Tiks noslēgts līgums kā apakšuzņēmējam par Latvenergo līniju tīrīšanu;
5. Cirsmu (papīrmalkas) izvešana no meža.

 IMG-20170302-WA0001IMG9198IMG9224IMG9229

 

 


Notikumu kalendārs

loader