Balvu novada dome no Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes ir saņēmusi lēmumu par projekta "Velomaršrutu izveide un attīstība Balvu novadā" apstiprināšanu. 

Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA Lauku attīstības programmas apakšpasākuma "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 3241.13 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 2917.02 EUR un pašvaldības finansējums ir 324.11 EUR. 
Projekta īstenošanas termiņš - 2017. gada 20. aprīlis. 

Realizējot projektu, tiks izveidoti divi vietējie marķētie velomaršruti Vīksnas un Briežuciema pagastos, veicinot vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskajās un veselīgajās aktivitātēs, kā arī palielinot teritorijas dzīves vides pievilcību. 

Velomaršruts „ Vīksnas aplis” ar plānoto kopgarumu 29 km riteņbraucējus vedīs cauri Vīksnas pagasta teritorijai, nelielā posmā arī pa bijušo dzelzceļa līnijas Gulbene - Pitalova uzbērumu. Savukārt, vietējais velomaršruts „ Briežuciema aplis” ar plānoto kopgarumu 22 km riteņbraucējus vedīs cauri Briežuciema pagasta teritorijai. 
Izbraucot šos abus maršrutus, aktīvā sporta cienītājiem tiks dota iespēja iepazīt vietējo Ziemeļlatgales kultūrvidi un dabu, kā arī apmeklēt Briežuciema seno amatu meistaru ciemu.

Lai ērtāk orientētos maršrutos, tiks izdotas velomaršrutu kartes.

 


Notikumu kalendārs

loader