Uzņēmums SIA “VITAI” ir realizējis ELFLA projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2101-000008, projekta nosaukums “Vietējo resursu izmantošana kamīnmalkas ražošanai”, par summu EUR 13150.00, no kuras EUR 9205.00 ir publiskais finansējums. Projekta mērķis ir jau esošā pakalpojuma - kamīnmalkas ražošanas attīstīšana un jaunu pakalpojumu radīšana, to realizēšana tirgū, un kvalitatīvu darba apstākļu nodrošināšana, izveidojot vienu jaunu pilna laika darba vietu nesen reģistrētajā uzņēmumā.

Par projektā paredzētajiem līdzekļiem, SIA “VITAI” ir iegādājies jaunu malkas skaldāmo iekārtu PALAX POWER 70S, kas papildinās jau esošo. Jaunās iekārtas iegāde ļaus uzņēmumam sagriezt un sašķelt malku par 4 m³ dienā vairāk. Ar šo iekārtu var strādāt arī cilvēks bez ieprikšējās pieredzes un bez izglītības, t.i. no sociālās atstumtības pakļautās riska grupas. Uzņēmums efektīvi izmanto vietējos resursus, iepērkot dažādu izmēru slapjo malku, kā arī šogad sākuši tīrīt arī aizaugušās zemes un meliorācijas grāvis, veidojot tīru vidi sev apkārt.

No konkurentiem SIA “VITAI” kamīnmalka atšķiras ar kvalitāti un dabisko koka krāsu, jo tiek žāvēta dabīgi, bez papildus izmaksām. Jaunais malkas skaldītājs ir darbināms gan ar elektrību, gan pārvietošanas gadījumā arī ar degvielu no traktora. Tas aprīkots ar zāģēšanas ripu, kura veido arī vizuāli pievilcīgu pagali, kas ir būtiski eksportam. Uzņēmums plāno ar kvalitatīvas produkcijas piedāvājumu piesaistīt jaunus sadarbības partnerus, atklāt jaunus tirgus kamīnmalkas tirdzniecībai. 

 


Notikumu kalendārs

loader