Biedrība "Balvu rajona partnerība" sveic LEADER programmas 2014. - 2020. gadam 1. kārtas 1. projektu īstenotāju!

Pašnodarbinātā persona Māris Lāpāns ir realizējis ELFLA projektu Nr.16-07-AL19-A019.2101-000014, projekta nosaukums "Skaņas un gaismas aparatūras iegāde", par summu EUR 9693,72, no kuras EUR 6785,60  ir publiskais finansējums. Projekta mērķis ir sniegt kvalitatīvus pakalpojumus dažādu pasākumu organizēšanā un tehniskajā nodrošinājumā.


Notikumu kalendārs

loader