Balvu Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo draudze ir realizējusi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu “Balvu Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcas teritorijas labiekārtošana”, projekta Nr.16-07-AL19-A019.2201-000017.

Projekta mērķis: Baznīcas teritorijas sakartošana - laukuma bruģēšana, atbalsta sienas un kāpņu izbūve.

      Projekta realizācijas rezultātā radīts estētiski pievilcīgs vides objekts, kas priecē gan novada iedzīvotājus, gan veido Balvu novadu, kā pievilcīgu tūrisma ceļojumu galamērķi. Projekta laikā ir izveidota automašīnu stāvvieta, brugēts celiņš apkārt baznīcai, izveidota atbalsta siena un kāpnes. Labiekārtota teritorijā iesēta zāle, kas veido zaļās saliņas.

     Projekta realizācija noslēgusies 2018. gada septembrī. Realizējot projektu tika piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošināja Balvu novada  pašvaldība.

     Kopējās projekta izmaksas – 43479,05 EUR, attiecināmās izmaksas - 43479,05 EUR, t.sk. publiskais finansējums – 39131.14 EUR, līdzfinasējums – 4347.91 EUR.

Projekta vadītāja Ļubova Vorobjova

 

 


Notikumu kalendārs

loader