Z/s “Alefrons” īpašnieks Alvis Circens ar LEADER projekta atbalstu  realizēja projektu Nr.17-07-AL19- A019.2101-000014.

    Zemnieku saimniecības “Alefrons” produkcijas dažādošana un konkurētspējas paaugstināšana programmā 2014-2020. gadam apakšpasākuma “ Darbību īstenošana  saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju ”. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 12665.90. Projekta īstenošanas publiskais finansējums ir EUR 8866,19.

    Projekta mērķis ir radīt jaunus, kvalitatīvus produktus, izveidot jaunas darbavietas un sniegt pakalpojumus ābolu sulas ražošanā. Papildus tam klāt vēl nāks jauni produkti-ievārījumi un džemi, kā arī vīna ražošana. Projekta realizācijas rezultātā tiks palielināti un dažādoti produkcijas ražošanas apjomi.

   Balvu novada partnerības teritorijā nav daudz bioloģisko ievārījumu-biezeņu un augļu vīnu ražotāju, tāpēc tiks piedāvāti kvalitatīvi produkti par ļoti demokrātiskām cenām. Uzņēmuma vīzija ir nodrošināt ar veselīgu un dabīgu produkciju visas vecumu grupas, sākot no zīdaiņiem līdz pat sirmgalvjiem.

 

    Mērķa sasniegšanai tika iegādātas iekārtas: dozators PF30, augļu mazgātājs Niko JP3000 , horizontālais kapsulētājs , manuālā etiķešu līmēšanas iekārta, gravitācijas pudeļu pildītājs, sasmalcinātās masas uztvērējtvertne ar sūkni EURO 40, manuālais vīna korķu aizkorķētājs Mini.

Teksts un foto: Alvis Circens


Notikumu kalendārs

loader