Viļakas novada dome ir realizējusi projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2207-000004  “Tautas tērpu iegāde Medņevas etnogrāfiskajam ansamblim”; par summu EUR 5769,76 (t.sk. PVN likme), no kuras EUR 4291,56 ir publiskais finansējums.
Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā.
Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Projekta mērķis - Izgatavot tautas tērpu komplektu Medņevas etnogrāfiskajam ansamblim, lai saglabātu un popularizētu nemateriālo kultūras mantojumu jaunākām paaudzēm Viļakas novadā un Ziemeļlatgalē. Projektā realizācijas laikā tika iegādāti Tautu tērpi -13 komplekti 11-sieviešu un 2 vīriešu komplektus izgatavoja SIA ‘Musturi”, apavus – 11 sieviešu un 2-vīriešu izgatavoja SIA ”Kristāla Kurpīte”. Medņevas etnogrāfiskais kolektīvs šogad svin 30 gadu jubileju. Pirmo reizi kolektīvam tiks izgatavoti Ziemeļlatgales tradīcijām atbilstošs tautas tērpa komplekts, jo esošie tērpu tika zemu novērtēti skatēs, kā arī no ekspertiem tika saņemti aizrādījumi, ka dažas tērpu detaļas neatbilst tautas tērpa kritērijiem. Pirmo reizi kolektīvam ir izgatavoti arī vienoti apavi, lakatiņi, pusgarās zeķes un saktiņas.

 


Notikumu kalendārs

loader