Aizvadītā gada novembrī biedrība „Attīstības horizonti” saņēma ziņu, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izvērtējis un apstiprinājis projekta iesniegumu Nr.16-07-AL19-A019,2207-000009 „18.gs Ziemeļlatgales tērpa atdarinājuma komplekts jauniešu deju kopai „Rika””, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Decembrī tika noslēgts līgums ar biedrību „Ludzas amatnieks”, kas deju kopai „Rika” gatavo tērpu komplektus pēc J.K.Broces zīmējumiem.

Lai gūtu priekšstatu par to, kā tiek izgatavoti tautas tērpi – svārku izšūšana, vainagu darināšana, kā strādā drēbnieks un kā tiek noņemti mēri, deju kolektīva jaunieši šī gada janvārī devās uz Ludzu un apmeklēja amatnieku centru.

Lai pētītu un izzinātu izgatavojamo tērpu vēsturi, plānots, ka kolektīvs „Rika” apmeklēs arī Balvu Novada muzeju, kur muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas.

Lai gan projekts noslēdzas šī gada septembrī, tiek plānots, ka tautas tērpi deju kolektīvam būs gatavi jau marta otrajā pusē. Tērpi tiks izmantoti vismaz 5 gadus un labuma guvēju loks šo gadu ietvaros varētu sasniegt 20520 iedzīvotāju.

Projekta mērķis - saglabāt un popularizēt Ziemeļlatgales kultūrvēsturisko mantojumu, aktivizēt jauniešu līdzdalību mantojuma vērtību izzināšanā un saglabāšanā, veicināt lielāku interesi vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem par lokālās identitātes saglabāšanu, izgatavojot jauniešu deju kopai „Rika” 18.gs. Ziemeļlatgales tērpu komplekta atdarinājumu pēc J.K.Broces zīmējumiem - 12 meitu un 12 puišu tērpus.

Projekta attiecināmās izmaksas – 9 461,00 EUR, Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums - 10%.

 


Notikumu kalendārs

loader