Uzņēmums SIA “1PAC” ir realizējis LEADER projektu Nr.17-07-AL19-A019.2101-000018 „Būvuzraudzības un inženierpakalpojumu attīstīšana Ziemeļlatgalē”, par kopējo summu EUR 13 373.17 no kuras EUR 9 246.06 ir publiskais finansējums.

       Projekta mērķis ir radīt jaunu pakalpojumu un iegādāties inženiertehniskās iekārtas, un datortehniku būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai, izmantojot dažādas mūsdienīgas inženiertehniskās iekārtas - betona cietības mērītāju, digitālo līmeņrādi, mērriteni un mērlentu, lāzera tālmēru, infrasarkano termokameru, lāzera rotācijas nivelieri, krāsas biezuma mērītāju, virsmas termometru, skaņas līmeņa mērītāju, dinamisko grunts blīvuma mērītāju, endoskopa tipa videokameru, krītoša svara deflektometru, ceļa profila mērīšanas latu, kā arī datorus ar specializēto programmatūru un aprīkojumu.

    Uzņēmums lepojas, ka iegādātās iekārtas būtiski palielina uzņēmuma konkurētspēju un iespēju nodrošināt kvalitatīvu būvuzraudzības pakalpojumu. Iegādātās iekārtas ļauj inženieriem veikt kontrolmērījumus un pārbaudes, būtiski kāpinot kvalitātes prasību ievērošanas kontroli būvobjektos. Uzņēmuma vadītājs Kaspars Paršinovs norāda, ka plašais pieejamo iekārtu klāsts jau ir atzinīgi novērtērts esošo uzņēmuma klientu vidū. Šajā ziņā īpaši var izcelt iegādātā krītošā svara deflektometra nozīmi - veicot būvuzraudzību, ir virkne lietu, ko cilvēks "uz aci" nevar novērtēt, piemēram, izbūvēto ceļa kārtu nestspēju, kas ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem sekmīgai ceļa ekspluatācijai. Ar šo iekārtu, ļoti operatīvi, mēs šos lielumus varam izmērīt, lepojas K.Paršinovs.
Būvuzraudzības un inženierpakalpojumu birojs atrodas Balvu novadā, Balvos, Tehnikas ielā 4A.

Projekta vadītāja: Liene Ivanova
Foto: no SIA „1PAC” personīgā arhīva

 

 

 

 


Notikumu kalendārs

loader