Iespēja izteikt savu viedokli, situācijas vērtējumu un vajadzības tūrisma nozarē!

Aicinam aizpildīt aptaujas anketu, kurā tiks noskaidrots tūrisma un topošo tūrisma uzņēmēju viedoklis par tūrisma produktu veidošanu, sadarbību ar citiem uzņēmumiem, prasmju novērtējumu, lai darbotos tūrisma nozarē. Anketas aizpildīšana aizņems no 5 līdz 10 minūtēm.

Rezultāti tiks iestrādāti Tūrisma pakalpojumu veidošanas stratēģijā Latgales reģionam.

Aptaujas anketa pieejama saitē:  www.visidati.lv/aptauja/1614425079/

Paldies par Jūsu viedokli!

2020.gada 15. Septembrī tiek organizēts apmācību seminārs "Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaistes platformās", kas norisināsies  viesu namā „Noras”, Krišjāņos, Balvu novadā.

Seminārā aicināti piedalīties Latgales reģiona  uzņēmēji, tajā skaitā tie, kas sniedz vai plāno sniegt tūrisma pakalpojumus.

Semināra laikā tiks apgūtas un apzinātas jaunas digitālās prasmes. Tiks pievērsta uzmanība SVID analīzei, lai ar tās palīdzību radītu, attīstītu jaunus, kā arī nostiprinātu jau esošus Latgales tūrisma produktus.

Apmācību rezultātā dalībnieki gūs papildus zināšanas par “google maps”, “open street maps” , Balticmaps, LVM Geo lietošanu sava biznesa vajadzībām – kā ievietot informāciju un fotogrāfijas par savu uzņēmumu un apkārtni, rīkoties ar kartēm internetā un ievietot karšu fragmentus sava uzņēmuma mājas lapā, iemācīsies uzzīmēt kartē pārgājiena maršrutu, lejuplādēt to un saglabāt gpx failā un izmantot viedtālrunī, iepazīs aplikācijas, kas palīdz orientēties apvidū un kuras piedāvā navigāciju līdzīgi kā Waze, lai klienti viegli nokļūtu  pie uzņēmēja.

Semināra dalībniekiem lūgums ņemt līdzi savus portatīvos datorus un viedtālruņus ar internetu, kā arī aicinam vilkt mitrumizturīgus, ērtus apavus, apskatot viesu nama „Noras” saimniecību , īpašnieces stāstījuma laikā.

Pieteikties semināram iespējams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vai aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Kg-rBXk7v8RF2hAjpoocsSJDob_5jBMv1hrT4m2LWjiPYw/viewform

Afiša 14 15.09.2020

 

Jau kopš 2019.gada oktobra biedrība "Balvu rajona partnerība" ir iesaistījusies projektā „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11”, Nr. 19-00-A019.332-000002, kurā kopumā piedalās septiņas partnerības: biedrība „SATEKA”, biedrība "Balvu rajona partnerība", biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība", biedrība "Krāslavas rajona partnerība", biedrība “Preiļu rajona partnerība”, biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” un vadošā - biedrība „Ludzas rajona partnerība”.

Projekta ietvaros notiek aktīvs darbs pie velomaršrutu marķēšanas, dokumentu sagatavošanas saskaņojumiem, kā arī ir noslēgusies cenu izpēte par zīmju izgatavošana un uzstādīšanu, kā arī tiek slēgts līgums ar izpildītājiem. Paralēli notiek darbs pie Austrumlatvijas velomaršrutu kartes izstrādes, kā rezultātā noslēgts līgums par darbu izpildi ar SIA „Karšu izdevniecība Jāņu sēta”. Iknedēļas tiešsaitēs ar sadarbības partneriem no iesaistītajām partnerībām, projekta ekspertiem, pakalpojumu sniedzējiem, tūrisma un informācijas centru pārstāvjiem,  tiek risināti jautājumi par labāku kartes veidolu un saturu.

Vairāk par projektu: https://ludzaspartneriba.lv/sadarbibas-projekti/starpteritoriala-sadarbiba/velo-turisma-attistiba-austrumlatvija-piesledzoties-starptautiskajam-velomarsrutu-tiklam-eurovelo11-

blog b 786894

blog b 881532

Latgales uzņēmējiem iespēja piedalīties seminārā "Reklāmas video veidošana", kas norisināsies 27.08.2020. Zoom platformā un praktisko nodarbību Zoom platformā 03.09.2020.

Semināra mērķis ir Latgales uzņēmēju iepazīstināšana un iedrošināšana darboties pašiem un veidot sava uzņēmuma vizuālās identitātes materiālu, ņemot talkā pavisam vienkāršus un visiem viegli pieejamus palīgrīkus.Pieteikuma anketa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBhxkXJ9PEoWpAGixRq5r7Fc7t1G_mXzEAtueNdUEVFiX0-Q/viewform?fbclid=IwAR1X8__tbQU4D_bWXPSgehj9uZQUK1Xo3MQtAPoTPK7A8xCYc6f31zZMGVM

Plašāka informācija: https://www.ludzaspartneriba.lv/aktualitates/turpinas-latgales-uznemeju-apmacibas?pp&fbclid=IwAR0mEvUTLpaESGgkBKwG2krp6cEoA6-Lvt8rgdY7DiJdlwFuklvJttOMFbc

Afiša seminārs augusts septembris

 

abulas2020. gada 1. un 2. augustā Ziemeļlatgales mākslinieku delegācija un pārstāvji no biedrības „Balvu rajona partnerība” viesojās Mēru muižā, biedrības „Abulas lauku partnerība” darbības teritorijā, lai piedalītos pasākumā „Mākslas dienas mēru muižā”. Sadarbības projekts „Handicraft Festival – Transnational cooperation project” Nr. 18-00-A019.333-000009 tika īstenots 3 gadu garumā, sadarbojoties organizācijām no Latvijas un Somijas. Projektā iesaistītās organizācijas bija „Abulas lauku partnerība”, „Balvu rajona partnerība” un „Karhusetu” no Somijas. Šo gadu laikā kopumā tika īstenotas  4 radošās mākslas nometnes -  2 Smiltenē, 1 Balvos, 1 Somijā.  Lielākais ieguvums projekta īstenošanas rezultātā ir izveidotie 5 gleznu rāmji, 10 lielformāta gleznas un 30 klasiskās gleznas. Gleznu rāmji atrodamas Smiltenes Vecajā parkā, lielformāta gleznas apskatāmas Mēru muižā, savukārt klasiskās gleznas joprojām ceļo pa Latvijas izstādēm.

Dalībnieki papildināja savas zināšanas, klausoties mākslas zinātnieces I.Līnes lekciju „Kultūrvēsturisko un māksliniecisko elementu stilistika Latvijas muižās”, kurā tika iepazīta dažādu muižu vēsturiskā attīstība cauri gadsimtiem līdz pat mūsdienām. Mākslinieces D.Pelšes vadītajā meistarklasē „Ēkas, durvju u.c. tekstūras apslēptie elementi Mēru muižā” uzsvars tika liks uz Mēru muižas detaļu, faktūru attēlojumu. Ikvienam dalībniekam bija iespēja zīmēt un skicēt uz papīra dažādos Mēru muižas elementus, kā arī attēlot atrastās tekstūras un formas vizuālā veidā. Rezultātu varēja aplūkot plenēra dalībnieku kopīgajā izstādē. Turklāt visiem plenēra dalībniekiem bija iespēja aplūkot arī iepriekšējā plenērā gleznotos lielformāta darbus, kuros tika izmantota īpašā fluorescentā krāsa. Gleznas izgaismojot īpašā apgaismojumā dažādos apgaismojuma toņus , tika izcelta katras gleznas mainība.

I.Džonsas meditatīvā meistarklase „Atmodināt zemapziņā mākslinieciski apslēpto uztveri”  ar neparastajiem uzdevumiem un katra mākslinieka risinājumiem pārsteidza ikvienu tās dalībnieku. Meistarklases dalībnieki gleznoja  savu sajūtu gleznas, atbilstoši meistarklases vadītājas noradījumiem.

„Mākslas dienas Mēru muižā” bija sadarbības projekta „Handicraft Festival – Transnational cooperation project”  noslēguma pasākums, kura laikā tika gūtas jaunas zināšanas un pilnveidotas prasmes paust māksliniecisko redzējumu  caur vēsturisko un savu sajūtu prizmu.

Par projektu varat lasīt linkā:  http://www.abulas.lv/lv/aktualitates/431-maksla-leader-abula

 

maksla2
Meru-muia1
IMG20200801134815
IMG20200801131115
20200801210242
20200802123201
IMG20200802101537
IMG20200802100336

S.Igaune

Stratēģijas administratīvā vadītāja asistente

Starpvalstu un starpteritoriālajos jautājumos

 

Lapa 5 no 5