2020.gada 15. septembrī viesu mājā "Noras",  Krišjāņu pagastā norisinājās seminārs "Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaistes platformās" projekta "Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā" Nr. 19-00-A019.332-000007 ietvaros.

Ar savu pieredzi tūrisma uzņēmuma izveidē un tūrisma pakalpojuma pārdošanā "Booking.com" portālā dalījās viesu mājas "Noras” saimniece Anna Lūzeniece, kas atklāja arī savas nākotnes ieceres. Kopīgi ar vīru Valdi izrādot labiekārtotās pastaigu un atpūtas vietas gan viesu nama teritorijā, gan pašu veidotajā pastaigu parkā Tilžas upes krastā.

Semināru bija iespēja apmeklēt gan esošajiem Latgales tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, gan tādiem uzņēmējiem, kas nākotnē plāno veidot ar tūrismu saistītus pakalpojumus. Semināra dalībieki ieguva jaunas, noderīgas zināšanas par digitālo karšu izmantošanu internetā, tādu kā "Google maps" , "Open street maps", "Balticmaps", "LVM Geo" un iepazina mobilās lietotnes, lai veiksmīgi orientētos apvidū. Tūrisma uzņēmēji tika apmācīti kvalitatīvai, pārskatāmai karšu fragmentu izveidošanai un ievietošanai uzņēmuma mājaslapā, pārgājienu maršrutu sastādīšanai un ieguva citas noderīgas zināšanas, ar kurām dalījās Vidzemes augstskolas lektores - tūrisma ģeogrāfijas jautājumos Iveta Druva- Druvaskalne un Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta vadošā pētniece Agita Līviņa.

Semināra izskaņā tika apskatīta esošā situācija un statistika tūrisma pakalpojumu klāstā, kā arī iezīmētas sfēras, kurās piedāvājums ir mazāks par pieprasījumu, līdz ar to viešot skaidrību, kādi pakalpojumi ir nepieciešami tūristiem un kādu pakalpojumu iztrūkst katrā no Latgales reģioniem.  Kopā ar Agitu Līviņu, ikvienam semināra dalībniekam bija iespēja paust savu viedokli un nākotnes redzējumu tūrisma nozares attīstībai un vajadzībām nākotnē, kas tiks iekļauts arī Latgales reģiona stratēģijas izstrādē. Savu viedokli par tūrisma produktu veidošanu, sadarbību ar citiem uzņēmumiem joprojām ir iespējams izteikt arī interneta vietnē - https://www.visidati.lv/aptauja/1614425079/

Kopumā semināra dalībnieki atzinīgi vērtēja iegūto pieredzi un zināšana, kā arī pauda interesi piedalīties arī turpmākajās projekta apmācībās.

Tuvākie apmācību semināri visiem Latgales uzņēmējiem plānoti 12.oktobrī(Ludzas VRG teritorijā) un 13.oktobrī (Daugavpils VRG teritorijā.) par tēmu „Finanšu jautājumi: cenas noteikšana, naudas plūsma, pirkšana vai īre, abonēšana”.

Aicinam sekot līdzi aktualitātēm!

 https://www.ludzaspartneriba.lv/aktualitates/turpinas-projekta-quotturistam-draudzigs-latgales-uznemejs-digitalizacijas-laikmetaquot-istenosana?pp=

 https://www.balvi.partneribas.lv/

Noras-koka-teltis
Noras-pirts
Noras-seminrs
Noras-viesu-mja
Noras-taka

 

S.Igaune

Stratēģijas administratīvā vadītāja asistente

Starpvalstu un starpteritoriālajos jautājumos