Biedrība "Balvu rajona partnerība" ir gandarīta par apmeklētāju atsaucību, piedaloties apmācību semināros potenciālajiem LEADER projektu iesniedzējiem saistībā ar "Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju 2015. - 2020. gadam".

Apmācību semināri tika rīkoti visos Ziemeļlatgales teritorijas novados - 29. martā Baltinavas novadā, 30. martā Viļakas novadā, 31. martā Rugāju novadā un 1. aprīlī Balvu novadā.

Semināru mērķis bija informēt potenciālos projektu iesniedzējus par projektu izstrādi un projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoš biedrības "Balvu rajona partnerība" izstrādātajai SVVA stratēģijai.

Lasīt tālāk ...

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 20015.-2020.gadam (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam).

Informācija par projektu konkursu, izsludinātajām rīcībām, finansējumu un vērtēšanas kritērijiem, pieejama ŠEIT.

Ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 20015.-2020.gadam var iepazīties ŠEIT.

 

Lai palīdzētu potenciālajiem projektu iesniedzējiem izstrādāt projektu pieteikumus, biedrība "Balvu rajona partnerība" rīko apmācību semināru ciklu potenciālajiem LEADER projektu iesniedzējiem.

 

Aicinām iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka LEADER projektu un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību:

Ministru kabineta noteikumi Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"".

Ministru kabineta noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā".

Ar projekta iesnieguma veidlapām un citu noderīgu informāciju, kas saistās ar projektu sagatavošanu, var iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājas lapā - skatīt šeit!

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzu sazinieties ar stratēģijas administratīvo vadītāju Svetlanu Tomsoni, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., t.26691977, adrese: Brīvības iela 48, Balvi (Balvu Bērnu un jauniešu centrs), darba laiks: darba dienās no plkst.:9.00 līdz 17.30.

Lapa 6 no 6