Projektu īstenoja: Rugāju vissvētās Jaunavas marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu draudze

Projektu vadītājs: Gunta Grigāne, tālr.: 28384855, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kopējās projekta izmaksas: 4999,61 EUR, publiskais/ELFLA finansējums 4499,65 EUR, 499,96 EUR līdzfinansēja Rugāju novada dome

Projekta mērķis: Viscount digitālo erģeļu un apskaņošanas iekārtu komplekta iegāde

Projekta ietvaros tika iegādātas Viscount firmas diģitālās ērģeles un apskaņošanas iekārtu komplekts, kurā ietilpst četras skandas, divi mikrafoni, aktīvā akustiskā sistēma, jaudas pastiprinātājs. 

Projektu īstenoja: Balvu novada pašvaldības

Projektu vadītāja: Irēna Začeva

Kopējās projekta izmaksas: 10392,82 EUR , no tām 9000,00 EUR Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai(ELFLA) publiskais finansējums.

Noslēgusies Balvu novada pašvaldības projekta Nr.20-07-AL19-A019.2201-000005 “Kultūras un dabas objektu sakārtošana Balvu novadā”  īstenošana.

Projekta mērķis: Projekta mērķis - labiekārtot kultūras un dabas objektus Balvu novada Kubulu un Balvu pagastos, padarot tos pievilcīgākus apmeklēšanai gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.

Projekta ietvaros tika veikta Krucifiksa namiņa atjaunošana Kubulos un Naudaskalna dīķa krasta labiekārtošana. Krucifiksa namiņam Kubulos tika veikta apšuvuma dēļu un jumta seguma nomaiņa, bruģa ieklāšana.

Pie Naudaskalna dīķa tika veikti sekojoši labiekārtošanas darbi – uzstādīti atpūtas galdiņi ar soliņiem 2 komplekti, uzstādītas 3 apgaismojuma laternas ar saules baterijām, uzstādīta tualete, izbūvēts stāvlaukums, dīķī ielaista makšķerēšanas laipa uz pontoniem.

Iepirkuma rezultātā būvdarbus abos objektos veica SIA Building.