Uzņēmums SIA „Veiks” ir realizējis ELFLA projekta Nr. 16-07-AL19-A019.2101-000010, projekta nosaukums - „Kokapstrādes ceha modernizēšana jaunu produktu radīšanai” otro un trešo kārtu par summu 47657.79 EUR, no kuras 32814.74 EUR ir publiskais finansējums.

   Projekta mērķis ir radīt vienu jaunu pilna laika darba vietu, un attīstīt uzņēmējdarbību, veicinot konkurētspēju un ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē, paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Par projektā paredzētajiem pirmās kārtas līdzekļiem 3121.80 EUR, no kuras 2185.26 EUR ir publiskais finansējums, SIA “Veiks” ir iegādājies vienpadsmit jaunus instrumentus: lāzerprojekcijas nivelieri; četras akumulatora skrūvmašīnas; trīs ķēdes zāģus; virzuļkompresoru; Skaidu nosūcēju un figūrzāģi.
    Projekta otrās kārtas ietvaros tika veikta ražošanas ēkas atjaunošana, kuru būvdarbu izmaksas sastādīja 15300.98 EUR, no kuras 10536.81 EUR ir publiskais finansējums. Projekta trešās kārtas ietvaros tika veikta ražošanas laukuma atjaunošana, kuru kopējās izmaksas bija 32356.81 EUR, no kuras 22277.93 EUR ir publiskais finansējums.

Būvniecības darbu pretendentu atlases iepirkumā uzvarēja firma SIA “RCI Gulbene”, kas veica esošo koka logu nomaiņu pret plastikāta logiem, atjaunoja jumta segumu, elektroinstalāciju un apgaismojuma sistēmu, kā arī, veica lietus kanalizācijas izbūvi, esošā asfalta seguma remontu un daļēju asfalta seguma nomaiņu.    

Uzņēmuma SIA „Veiks” pamatdarbības veidi ir ēku būvniecība, kas sevī ietver saimniecības ēkas, nojumes, atpūtas/brīvdienas mājas, jumtu un fasāžu rekonstrukcijas, iekštelpu kosmētiskos remontus, būvniecības projektu izstrādāšana, un galdnieku darbi.

SIA „Veiks” izsaka pateicību būvniekam SIA „RCI Gulbene”, Lauku atbalsta dienesta ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas draudzīgajām darbiniecēm, īpaši Inesei Šmagrei. Paldies Lienei Ivanovai par palīdzību projekta sagatavošanā un vadīšanā.

Uzņēmuma valdes loceklis Jānis Igaunis vēlas iedrošināt uzņēmīgos cilvēkus nebaidīties izmantot visas iespējas, kuras mums tiek piedāvātas. Projektu apstiprināšanas liek saņemties realizēt ne tikai to, kas norādīts projekta pieteikumā, bet sniedz arī papildus motivāciju turpmākajai darbībai. Pārējais ir mūsu pašu rokās! Ja ar pirmo mēģinājums neizdodas, lielākas izredzes nākamajam!