Projektu īstenoja: SIA "Wake up"

Realizācijas vieta: Balvu novads, Balvu pagasts, Plītinava, "Skroderi"

Kontaktpersona: Jānis Jauntēvs, tālr. 28380879, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om

Projekta tāme: Kopējās attiecināmās izmaksas 40'000.00 EUR , publiskais/ELFLA finansējums 28'000.00  EUR 

Projekta "Peldošo atrakciju parka izveidošana Balvos", Nr. 19-07-AL19-A019.2101-000014 mērķis ir izveidot peldošo atrakciju parku Balvos.