Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudze ir realizējusi projektu ,,Gaismu, video aparatūras komplekta un telpas aptumšošanas žalūziju iegāde un uzstādīšana” Balvu Sakrālās kultūras centram.

Projekta Nr. 19-07-AL19-A019.2206-000003 par summu EUR 5001.83 no kuras EUR 4501.64 ir publisks finansējums. Sakrālās kultūras centra lielā zāle ir aprīkota ar projektoru, gaismošanas un telpas aptumšošanas iekārtām, kas dod iespēju arī gaišā diennakts laikā īstenot jebkāda veida un formāta sabiedriskās aktivitātes un kultūras pasākumus, kur kvalitatīvai to īstenošanai ir nepieciešamas projekcijas. Tādējādi tiks veicināta kvalitatīva kultūras pakalpojumu pieejamība laukos. Tiks nodrošināta iekārtu pieejamība jebkurā Sakrālās kultūras centrā organizētajā pasākumā.

IMG 9548

IMG 9538

IMG 9537m20

 

HNBCE0035

Projektu īstenoja:Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Bitīt' matos"

Projekta tāme: 6400.00 Eur , t.sk. ELFLA publiskais finansējums 90% jeb 5760.00 Eur, Viļakas novada domes līdzfinansējums 10% jeb 640.00 Eur.

Pagājušā gada jūlijā Viļakas jauniešu deju kolektīvs saņēma pozitīvu vēsti, projekts Nr. 19-07-AL19-A019.2207-000006 „Abrenes etnogrāfiskā tautas tērpa izgatavošana Viļakas jauniešu deju kolektīvam” tika atbalstīts un projekta rezultātā tika izgatavoti 10 tautas tērpu komplekti 6400.00 Eur vērtībā, t.sk. ELFLA publiskais finansējums 90% jeb 5760.00 Eur un Viļakas novada domes līdzfinansējums 10% jeb 640.00 Eur.

Tautas deju kolektīva vadītāja D.Astereiko: ”Jauniešu deju kolektīvs (turpmāk tekstā JDK) „Bitīt’ matos” darbojas jau 10 gadus.  Jau sen jaunieši sapņoja par baltajiem Abrenes tautas tērpiem. Šis sapnis piepildījās pagājušā gada beigās, kad pateicoties kolektīva aktīvajai dalībniecei Santai Komanei, kura rakstīja projektu tērpu iegādei, Viļakas novada domei un Ludzas amatnieku centram, jaunieši tika pie jauniem, sniegbaltiem tautas tērpiem. Ziemassvētkos jaunieši tērpus uzmērīja, tie atbilda viņu augumu standartiem, jo katrs tērps bija šūts katram dalībniekam individuāli pēc viņa izmēriem. Cik skaisti izskatījās dejotāji baltajos Abrenes tautas tērpos! Bija sajūta, ka ir kāzu laiks, gribējās dejot, dejot un dejot. Diemžēl pagaidām jaunie tērpi stāv kultūras nama ģērbtuvē, jo Covid-19  ir apturējis koncertus un pasākumus, kur dejotāji varētu izreklamēt savus skaistos tērpus. Kāpēc tieši Abrenes tautas tērps- jo tas ir visarhaiskākais un stilistiski vienotākais Latgales tērps. Vēsturnieki apgalvo, ka pirms vairākiem gadu simteņiem visas baltu tautas valkājušas baltus tērpus. Baltais tērps ir senāks par krāsainajiem tērpiem. Latvijā baltais tērps ir saglabājies vienīgi Abrenes apriņķī. Kā darbā, tā godos visas sieviešu tērpu daļas ir bijušas baltas. JDK dejotājiem būs tas gods nest un rādīt tērpus, kas saglabāti un vēsturiski nodoti mantojumā no paaudzes paaudzei. JDK meiteņu galvas rotas ir zīļu vainagi, kas nav uz pierastā sarkanā fona, bet gan vēsturiski senā – zilā fona. Šādi vainagi Latvijā ir tikai dažām individuālām personām.  JDK “Bitīt’ matos” dejotāji saka paldies visiem, kas piedalījās procesā, lai tērpi nonāktu tieši viņu rokās un gaida to mirkli, kad Latvijā beigsies ārkārtas situācija, lai atkal kopā varētu darīt to, kas latviešu tautai ir svarīgi – dejot. Tiksimies koncertos!”

Viļakas kultūras nama direktore A.Jevstigņejeva: “Jauniešu deju kolektīvs,,Bitīt, matos’’ izvēlējās balto Abrenes tautastērpu. Visi jaunieši  nāk no Ziemeļlatgales, no vēsturiskā Abrenes apriņķa. Ko mēs esam ieguvuši? Jauns un kvalitatīvs vizuālais ietērps uzlabo kopiespaidu par kolektīviem, ceļ to māksliniecisko sniegumu. Un liela nozīme ir arī Dziesmu svētku sagatavošanas procesā, kur viens no  kolektīva atbilstības  kritērijiem ir pareizi nokomplektēti novada tautu tērpi. Ziemeļatgales tērpi - Abrenes tautas tērps un  18.gs.Viļakas apkārtnes tērpa atdarinājums, kas ir būtisks nacionāls simbols, palīdzēs stiprināt un uzturēt mūsu latvisko, latgalisko identitāti. Dejotāji ir priecīgi un lepni par jaunajiem tērpiem, jo  tie ir godam nopelnīti!”

Kā jauniešu tautas deju kolektīva pārstāve Anda min, tad “katram dejotājam ir liels lepnums un prieks uzvilkt tautas tērpu.. īpaši, ja ta sir jauns un der kā uzliets, jo šūts pēc katra izmēriem. Atceros,  ar kādu nepacietību gaidījām šos tērpus un pirmo reizi, kad beidzot tos varēsim pielaikot. Baltā krāsa ir tā, kas tērpiem piešķir īpašu svinīgumu un like uzņemties atbidību par tērpa rūpīgu nēsāšanu. Uzvelkot šo tēpru, gribas iztiasnot muguru vairāk nekā ierasts un lekt augstāk nekā parasti.”

LOGO

Īstenotājs: Baltinavas novada dome

Projekta vadītājs: Gatis Siliņš, tālr.26323427 

Projekts Nr. 19-07-AL19-A019.2201-000007

ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.1.rīcībā – Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Projekta mērķi: 

1.Veicināt Baltinavas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma laikmetīgu iekļaušanos sabiedrības vispusīgas attīstības, mūžizglītības un kvalitatīvas dzīves vides veidošanā;

2.Radīt kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību un daudzveidību, piesaistot jaunas mērķauditorijas un palielinot apmeklētāju skaitu;

3.Veicināt energoresursu ietaupījumu muzeja telpās.

Projekta “Baltinavas novada muzeja ekspozīcijas telpu atjaunošana” kopējās izmaksas ir 14541.70EUR bez PVN. Realizējot projektu ir piesaistīts ELFLA pasākuma "Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai" finansējums 90% apmērā. 10% līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas novada dome.

Projekta realizācija veikta no 2019.gada 2.oktobra līdz 2020.gada 14.februārim.

 baltinava muzejs 2

baltinava muzejs 1

 

Realizēts projekts “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam” ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.6.rīcībā – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta Nr. 19-07-AL19-A019.2206-000006

Īstenotājs: Baltinavas novada dome

Projekta vadītājs: Gatis Siliņš, tālr.26323427

Projekta mērķi:

1.Iegādāties 350 jaunus apmeklētāju krēslus un 16 apģērbu statīvus.

2.Uzlabot Baltinavas kultūras nama piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un radīt kultūras baudīšanai estētiski skaistu un ērtu vidi.

Projekta īstenošanas rezultātā ir iegādāti 350 jauni apmeklētāju krēsli un 16 apģērbu statīvi, kas būs ērtāki un drošāki visiem apmeklētājiem un pasākumu organizētājiem.

Projekta “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam” kopējās izmaksas ir 9880.44 EUR bez PVN, (11955.33 EUR ar PVN). Realizējot projektu ir piesaistīts ELFLA pasākuma "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem" finansējums 9444.46 EUR apmērā. 2510.87 EUR līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas novada dome. Projekta realizācija veikta no 2019.gada jūlija līdz 2020.gada martam.

BCA8709D 0A96 44B1 A720 B3E628DA85ADm

IMG 7920m

IMG 7916m

LOGO

Īstenotājs: Baltinavas novada dome

Projekta vadītājs: Gatis Siliņš, tālr.26323427 

Projekta Nr. 19-07-AL19-A019.2207-000008 mērķis bija nodrošināt Baltinavas novada jauktā kora kolektīvu ar jauniem tautas tērpiem, veicināt novada kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju uzturēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, kā arī popularizēt latgaliešu tautas dziesmu tradīcijas.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 11110.00 euro. ELFLA finansējums - 9000.00 euro, Baltinavas novada pašvaldības finansējums - 2110 euro.

ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.7.rīcībā – Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana.

Kopā tika izgatavoti 26 tautas tērpu komplekti sievietēm, tas ir – svītraini, vilnas auduma brunči, tunikveida garie lina krekli, baltas pusvilnas austas sieviešu villaines ar savītām bārkstīm, uz sarkana vilnas tūka pamata ar krāsainām pērlītēm un salmiņiem izšūti Latgales vainagi, balta lina auduma galvasauti, pusgarās adītās pusvilnas diegu sieviešu baltās zeķes mežģīņrakstā, vilnas dzijas ceļos austas sieviešu etnogrāfiskā tērpa jostas un Latgalei raksturīgas melhiora kreklu saktas. Vīriešiem tika darināti 10 tautas tērpa komplekti, kas ir, tautiskā piegriezuma garās pelēka pusvilnas auduma vīriešu bikses, tunikveida krekli, pusvilnas auduma vestes, lakatiņi un Latgalei raksturīgas melhiora kreklu saktas.

Darbus veica biedrība „Senpilsāta” reģ.Nr. 40008095512, kas to izdarīja profesionāli, kvalitatīvi, precīzi, ar individuālu pieeju un vislielāko atbildību.

Projekta vadību nodrošināja projekta vadības komanda - projekta vadītājs Gatis Siliņš, projekta koordinatore-konsultante Aija Nagle - Baltinavas novada jauktā kora vadītāja, projekta grāmatvede – Anita Meiere - Baltinavas novada grāmatvede.

Projekta realizācijas laiks 2019.gada augusts - 2020.gada janvāris

IMG 7065 m

Lapa 2 no 4