Projektu īstenoja: Balvu novada Bērzpils pagasta sieviešu biedrība "Dzērvenīte".

Kontaktpersona: Anna Kriviša, tālr.27872031, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kopējais finansējums: 745.00 EUR, publiskais/ELFLA finansējums: 670.50 EUR

Projekta Nr.19-07-AL19-A019.2207-000007 mērķis ir - iegādāties cītaru Balvu novada Bērzpils pagasta folkloras kopai "Saivenis", lai veicinātu nemateriālo kultūras vērtību izzināšanu, saglabāšanu un tālāknodošanu nākamajām paaudzēm un ieinteresētu vietējos iedzīvotājus un tūristus par lokālās identitātes saglabāšanu.

Projekta rezultātā tika iegādāts cītars 5-dūres, cītara soma, cītara kājas.

 

 

Projektu īstenoja: Bēržu Svētās Annas Romas katoļu draudze.

Kontaktpersona: Iveta Raciborska, tālr.: 26518493, e-pasts : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kopējais finansējums: 22'284.62 EUR, publiskais/ELFLA finansējums 20'056.17 EUR.

Lasīt tālāk ...
Lapa 4 no 4