Projektu īstenoja: biedrība "Atvase"

Kontaktpersona un projekta vadītāja: Vija Kulša, tālr.29132664, epasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kopējais finansējums: 19'420.28 EUR , publiskais finansējums/ELFLA finansējums 17'478.34  EUR 

Projekta Nr.19-07-AL19-A019.2206-000008 mērķis ir Rekovas dzirnavās izveidot sabiedriski pieejamu kardio fitnesa zāli, lai popularizētu veselīgu dzīves veidu un nodrošinātu nepārtrauktu iespēju nodarboties ar fiziskām aktivitātēm visām vecuma grupām.

Projektu īstenoja: Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu draudze

Kontakpersona un projekta vadītāja: Gunta Grigāne, tālr.: 28384855, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kopējais finansējums: 9'998,48EUR, publiskais finansējums/ELFLA finansējums - 8'998,63eiro, Rugāju novada pašvaldības līdzfinansējums -999,85 eiro

Projekta Nr.19-07-AL19-A019.2201-000008 mērķis bija – Atjaunot kritiskā stāvoklī esošo Augustovas baznīcas zvanu torni.

Sasniedzamie rezultāti : tika pilnībā veikta autentiska Augustovas baznīcas zvanu torņa atjaunošana.

2017.gadā tika izstrādāts Augustovas svētās Elizabetes draudzes projekts un iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Lai varētu pilnībā veikt projekta mērķa izpildi, bija vajadzīga atļauja no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas par darbu uzsākšanu pie zvanu torņa atjaunošanas. Augustovas baznīca ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. VKPAI pieprasīja veikt baznīcas būvizpēti un pēc tam būvprojektu, kas prasīja ievērojamus finanšu līdzekļus. Pēc būvizpētes saņēmām atzinumu, ka zvanu tornis atrodas pirms avārijas stāvoklī. Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu draudze saka, paldies, visiem atsaucīgajiem baznīcas apmeklētājiem, kuri ziedoja līdzekļus, lai varētu izpildīt VKPAI prasības un veikt baznīcas zvanu torņa atjaunošanu. Pateicoties cilvēku atsaucībai un vēl jo vairāk projekta celtniecības darbu finansētājiem- ELFLA par 8'998,63eiro finansējumu, Rugāju novada pašvaldībai par 999,85 eiro finansējumu, baznīcas zvanu tornis tika pilnībā autentiski atjaunots un iesvētīts šī gada rudenī. Tagad mūs visus priecē atjaunotais zvanu tornis un vairs nejūtamies apdraudēti, ka tas varētu sabrukt.

Projektu īstenoja: Balvu novada jauniešu biedrība "Kalmārs".

Kontaktpersona: Agnese Puļča, tālr.26218177, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kopējais finansējums: 8'700.00 EUR, publiskais/ELFLA finansējums 7'830,00 UR.

Projekta Nr.19-07-AL19-A019.2206-00005 mērķis ir izveidot IT pulciņu bērniem un jauniešiem, kur apgūt iemaņas un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku. 

Jau novembrī notika aktivitāšu cikls, aicinot ikvienu interesentu piedalīties interešu izglītības pulciņu aktivitātēs un neformālajās apmācībās, kurās tiek integrēts iegādātais aprīkojums, lai dažādotu izglītojošo darbu interešu izglītībā un daudzveidotu neformālo apmācību iespējas. Notika kopā četras atvērta tipa nodarbības. Pirmā aktivitāte piedāvāja iepazīties ar 3d printera iespējām un kopīgi piedalīties figūras veidošanā. 22. novembrī notika divas iepazīšanās apmācības neformālo apmācību stilā, iepazīstot foto pasauli un spēļu konsoles xBox1 iespējām. 26. novembrī notika termopreses praktiskā nodarbība interesentiem, kopīgi izveidojot dizainu krekliņam ar Ziemassvētku tematiku.

Aprīkojums tiks izmantots arī radošo darbnīcu organizēšanai un būs pieejams ikvienam jaunietim, lai apgūtu jaunas prasmes, darbojoties ar modernajām tehnoloģijām.

 

 

 

Projektu īstenoja: Biedrība „ Mēs pasaulē”

Kontaktpersona: Ilona Tihomirova, tālrunis: 26348397

Projekta attiecināmās izmaksas: 3'425,00 EUR, publiskais/ELFLA finansējums 3'082,50 EUR

Projekta Nr.19-07-AL19-A019.2207-000004 mērķis ir Rugāju novada jauktā kora skatuviskā tēla vizuāla pilnveidošana, iegādājoties visiem koristiem saskaņotus skatuves tērpus - 20 sieviešu tērpu komplektus, 10 vīriešu tērpu komplektus un 1 diriģenta tērpa komplektu.

22.decembrī skaistā Ziemassvētku noskaņu koncertā jaunajā Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu baznīcā notika Rugāju jauktā kora projektā “Mana balss Zvaigžņu ceļā” iegādāto koncerttērpu prezentācijas koncerts. Koncerta īpašie viesi bija tenors Jānis Kurševs  un soprāns Iveta Apine.

Rugāju novada jauktais koris ir Rugāju novada īpašā vērtība. Koris pastāv cauri laiku laikiem un drīzumā atzīmēs Rugāju kora 60 gadu darbības jubileju un visus šos gadus koris pastāv pateicoties tā ilggadējam diriģentam Pēterim Sudarovam.

Kora dalībnieki par godu šai jubilejai ir uzsākuši labdarības akciju - sniedz koncertus senioriem Latvijas pansionātos un baznīcās. Jauni koncerttērpi papildina kora skanējumu, piedāvājot ne tikai kora izcilo skanējumu, bet arī ļaujot vizuāli baudīt kora uzstāšanos.

Rugāju novada jauktajam korim ir ievērojami sasniegumi - koris jau 14 reizes ir piedalījies Vispārējos Dziesmu svētkos, ir apguvis kārtējo Vispārējo latviešu dziesmu svētku repertuāru, piedalījies visos Latgales Dziesmu svētkos, ar labiem rezultātiem startējis koru skatēs, iegūstot gan pirmās , gan otrās pakāpes vērtējumus.

Projektu īstenoja: Rugāju novada pašvaldība.

Kontakpersona: Inita Briede, tālr.: 20277331, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kopējais finansējums: 24'196.37 EUR, publiskais/ELFLA finansējums 16'584.30 EUR.

Projekta Nr.19-07-AL19-A019.2206-000001 mērķis ir - aktīva dzīvesveida infrastruktūras attīstīšana un pilnveidošana, sportisko un veselību veicinošo aktivitāšu daudzveidība, novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana iepazīstinot ar krosfita treniņu formātu izveidojot sporta manēžu. 

Sasniedzamie rezultāti – tika veikti seguma virskārtas ieklāšanas darbi stadionā un sporta centra trenažieru telpā un iegādāti un novietoti 3 trenažieri.


 

Lapa 3 no 4