Projektu īstenoja: Balvu novada pašvaldība

Projekta vadītāja: Olga Siņica

Kopējās projekta izmaksas: EUR 19 886,35, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums EUR 17 897,71

Projekta mērķis: Bērnu rotaļu un atpūtas laukumu labiekārtošana Lazdulejas, Tilžas un Vīksnas pagastos, uzlabojot brīvā laika pavadīšanas iespējas dabā, nodrošinot pilnvērtīgu rotaļu laukumu izmantošanu un popularizējot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu ģimenēm ar bērniem.

Balvu novada pašvaldība pabeigusi projekta „Bērnu rotaļu laukumu labiekārtošana Balvu novada VīksoLnas, Lazdulejas un Tilžas pagastos”, Nr.19-07-AL19-A019.2206-000002 īstenošanu.

Projekta labuma guvēji ir visi Balvu novada iedzīvotāji un novada ciemiņi.

Projekta ietvaros:

  • Izveidots sporta un brīva laika pavadīšanas laukums Vīksnas pagastā;
  • Izveidots sporta un brīva laika pavadīšanas laukums Lazdulejas pagastā;
  • Izveidots sporta un brīva laika pavadīšanas laukums Tilžas pagastā.

Projektā būvdarbus veica SIA MK Dizains.

 

 img 006 f2109

img 005 0449c

img 004 ccd86

img 001 95980

 

 

Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja Olga Siņica