Projektu īstenoja: Biedrība „ Mēs pasaulē”

Kontaktpersona: Ilona Tihomirova, tālrunis: 26348397

Projekta attiecināmās izmaksas: 3'425,00 EUR, publiskais/ELFLA finansējums 3'082,50 EUR

Projekta Nr.19-07-AL19-A019.2207-000004 mērķis ir Rugāju novada jauktā kora skatuviskā tēla vizuāla pilnveidošana, iegādājoties visiem koristiem saskaņotus skatuves tērpus - 20 sieviešu tērpu komplektus, 10 vīriešu tērpu komplektus un 1 diriģenta tērpa komplektu.

22.decembrī skaistā Ziemassvētku noskaņu koncertā jaunajā Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu baznīcā notika Rugāju jauktā kora projektā “Mana balss Zvaigžņu ceļā” iegādāto koncerttērpu prezentācijas koncerts. Koncerta īpašie viesi bija tenors Jānis Kurševs  un soprāns Iveta Apine.

Rugāju novada jauktais koris ir Rugāju novada īpašā vērtība. Koris pastāv cauri laiku laikiem un drīzumā atzīmēs Rugāju kora 60 gadu darbības jubileju un visus šos gadus koris pastāv pateicoties tā ilggadējam diriģentam Pēterim Sudarovam.

Kora dalībnieki par godu šai jubilejai ir uzsākuši labdarības akciju - sniedz koncertus senioriem Latvijas pansionātos un baznīcās. Jauni koncerttērpi papildina kora skanējumu, piedāvājot ne tikai kora izcilo skanējumu, bet arī ļaujot vizuāli baudīt kora uzstāšanos.

Rugāju novada jauktajam korim ir ievērojami sasniegumi - koris jau 14 reizes ir piedalījies Vispārējos Dziesmu svētkos, ir apguvis kārtējo Vispārējo latviešu dziesmu svētku repertuāru, piedalījies visos Latgales Dziesmu svētkos, ar labiem rezultātiem startējis koru skatēs, iegūstot gan pirmās , gan otrās pakāpes vērtējumus.