Projektu īstenoja: Balvu novada jauniešu biedrība "Kalmārs".

Kontaktpersona: Agnese Puļča, tālr.26218177, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kopējais finansējums: 8'700.00 EUR, publiskais/ELFLA finansējums 7'830,00 UR.

Projekta Nr.19-07-AL19-A019.2206-00005 mērķis ir izveidot IT pulciņu bērniem un jauniešiem, kur apgūt iemaņas un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku. 

Jau novembrī notika aktivitāšu cikls, aicinot ikvienu interesentu piedalīties interešu izglītības pulciņu aktivitātēs un neformālajās apmācībās, kurās tiek integrēts iegādātais aprīkojums, lai dažādotu izglītojošo darbu interešu izglītībā un daudzveidotu neformālo apmācību iespējas. Notika kopā četras atvērta tipa nodarbības. Pirmā aktivitāte piedāvāja iepazīties ar 3d printera iespējām un kopīgi piedalīties figūras veidošanā. 22. novembrī notika divas iepazīšanās apmācības neformālo apmācību stilā, iepazīstot foto pasauli un spēļu konsoles xBox1 iespējām. 26. novembrī notika termopreses praktiskā nodarbība interesentiem, kopīgi izveidojot dizainu krekliņam ar Ziemassvētku tematiku.

Aprīkojums tiks izmantots arī radošo darbnīcu organizēšanai un būs pieejams ikvienam jaunietim, lai apgūtu jaunas prasmes, darbojoties ar modernajām tehnoloģijām.