Projektu īstenoja: Rugāju novada pašvaldība.

Kontakpersona: Inita Briede, tālr.: 20277331, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kopējais finansējums: 24'196.37 EUR, publiskais/ELFLA finansējums 16'584.30 EUR.

Projekta Nr.19-07-AL19-A019.2206-000001 mērķis ir - aktīva dzīvesveida infrastruktūras attīstīšana un pilnveidošana, sportisko un veselību veicinošo aktivitāšu daudzveidība, novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana iepazīstinot ar krosfita treniņu formātu izveidojot sporta manēžu. 

Sasniedzamie rezultāti – tika veikti seguma virskārtas ieklāšanas darbi stadionā un sporta centra trenažieru telpā un iegādāti un novietoti 3 trenažieri.