Arvis Boroduška ir realizējis LEADER  projektu Nr.18-07-AL19-A019.2101-000005 „Autoservisa izveidošana Rugāju novadā” par kopējo summu EUR 10311.49,  no kuras EUR 6844.72 ir publiskais finansējums. 

     Projekta mērķis ir radīt jaunus pakalpojumus un veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē, izveidojot auto servisu Rugāju novadā, kas aprīkots ar modernām iekārtām. Projekta ietvaros tiks radīta viena daļēja laika darba vieta. Papildus tam, uzņēmums apņemas iespēju robežās nodrošināt vasaras prakses vietas jauniešiem, tādējādi motivējot viņus pēc studijām atgriezties uz dzīvi Latgalē.

     Projekta ietvaros ir iegādāts autoservisa instruments un iekārtu komplekts. Potenciālie klienti galvenokārt ir Ziemeļlatgales iedzīvotāji, kuriem īpašumā vai valdījumā ir vieglās automašīnas, vai kravas furgoni. Tiks piedāvāta iespēja slēgt līgumu uzņēmumiem par tehnikas parka apkalpošanu. Plānotie autoservisa pakalpojumi ir:

 • · riepu montāža,
 • · balansēšana,
 • · krāsošana,
 • · lampu regulēšana,
 • · ritošās daļas remonts,
 • · eļļas un filtra maiņa,
 • · dzinēju remonts,
 • · diagnostika,
 • · zobsiksnas maiņa,
 • · bremžu kluču maiņa,
 • · metināšana un tamlīdzīgi pakalpojumi.

Uzņēmuma vadītājam ir uzkrāta pieredze savā jomā. Autoserviss atrodas „Alekšsalā”, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā.

Tālrunis informācijai : Arvis 22040470

Projekta vadītāja: Liene Ivanova

Foto: Arvis Boroduška

 

 

 

 

 

 

       Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ciemiņi 2012” realizēja ELFLA projektu Nr. 18-07-AL19-A019.2101-000004 “Pakalpojumu dažādošana Ziemeļlatgales iedzīvotājiem, aizaugušo grāvju, lauksaimniecības zemju un mežu kopšanā”, programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.


    Projekta attiecināmās izmaksas EUR 15550.00, no kuras EUR 10885.00 ir publiskais finansējums.
    Projekta mērķis ir dzīvotspējīga nelauksaimnieciska rakstura pakalpojuma izveidošana, radīt kvalitatīvu produktu, jaunu darbavietu, sadarbojoties ar vietējiem zemes īpašniekiem, sniegt pakalpojumus, kopt aizaugušās LIZ platības, grāvjus, mežus, izmantojot vietējos resursus.
     Mērķa sasniegšanai SIA “Ciemiņi 2012” iegādājas divus jaunus pamatlīdzekļus.
Kniebējgalvu TIGERCUT 200C, kura aizvieto roku darbu, mehāniski nogriežot kokus un krūmus.
Malkas skaldītāju PALAX 70s. -kurš aprīkots ar cietsakausējuma zāģa ripu, piedziņa no elektromotora un traktora.
Uzņēmums plāno piegādāt kvalitatīvu malku Ziemeļlatgales iedzīvotājiem un no mežizstrādes atlikumiem, krūmiem gatavot materiālu šķeldai.

Teksts un foto: SIA “Ciemiņi 2012” projekta vadītājs: Jānis Lielbārdis

 

 

 

 

 

     Pašnodarbinātā persona Aldis Prancāns ir realizējis ELFLA projektu Nr. Piezīmes   Projekta Nr. 18-07-AL19-A019.2101-000006. Projekta nosaukums: “Akustisko torņu un skaņu komplekta iegāde”, par summu 12573,00 EUR, no kuriem 8927,10 EUR ir publiskais finansējums.  

Projekta mērķis - Iegādāties akustiskos torņus un skaņu komplektu, lai sniegtu jaunu pakalpojumu Ziemeļlatgales iedzīvotājiem, organizējot kultūras, izglītības un privātos pasākumus.

Realizējot projektu tika iegādāti ALSPAW Flying tower set - pārvietojamās skatuves skaņas spārnu sistēma, ģitāras kombo Fender Hot Hot deville 410, basa ģitāras  pastiprinātājs Ampeg SVT 3 Pro un Shure QLXD24/KSM9 radio mikrofons

Piegādātājs SIA “Diogens Audio”.

 

 

Lapa 2 no 2