IK “SDA-75 ir realizējis projektu Nr.18-07-AL19-A019.2101-000007, projekta nosaukums “Meža piekabes ar hidromanipulatoru iegāde, pakalpojumu pieejamībai, darba efektivitātes uzlabošanai un konkurētspējas attīstībai”, par summu  EUR 17895,90, no kuras EUR 10353,00 ir publiskais finansējums.

    Projekta mērķis ir meža piekabes ar hidromanipulatoru iegāde darba kvalitātes paaugstināšanai un pieejamībai, uzņēmuma ilgtspējas attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai.

     Ilgtermiņa mērķis ir veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē, paaugstinot lauku teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, vides sakārtošanu, lauku teritoriju ainavas uzlabošanu.

     IK “SDA-75” piedāvā zāģēšanas un izvešanas pakalpojumu. Krūmu izvešanu no tīrumiem, mežiem vai savākšanu attīritajās teritorijās, grāvīs.

Projekta vadītāja Diāna Zaļotova.