Rugāju novada dome sagatavoja sabiedriskā labuma projektu, iesniedza Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa 3.kārtā, Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, projekta „Bērnu rotaļzemes „Čiekuriņš” izveide Benislavā” kopējā projekta summa – 9540,85 EUR, ELFLA finansējums 8586,76 EUR un pašvaldības finansējums 954,09 EUR.

     Projekta mērķis ir Benislavas ciema iedzīvotāju, ģimeņu, skolēnu, bērnu ar īpašajām vajadzībām iesaistīšana atpūtas, veselīga dzīvesveida stiprināšanā un pilnveidošanā, kā arī vides labiekārtošanas darbos. 

      Šī gada 27. septembrī, Rugāju novada Benislavā, skanot priecīgām bērnu čalām un valdot rosībai, svinīgi tika atklāta vieta, kurā darboties un atpūsties novada jaunākajai paaudzei. Projekta ietvaros rotaļzemē ir uzstādīts slidkalniņš, smilšu laukumiņa iekārta, šūpoles balansieris, vingrošanas pilsētiņa ar tiltu, šķēršļiem un līdzsvara baļķi.  Šūpoles ligzda un 2 parka soliņi tika iegādāti no pašvaldības līdzekļiem. Košo un moderno uzrakstu “Čiekuriņš” rotaļu laukumiņam palīdzēja sarūpēt Rugāju novada Eglaines pamatskolas mājturības skolotājs A. Rakstiņš. Īstenojot projektu ieguvēji ir gan skolēni, gan ģimenes, gan apkārtējā sabiedrība. Skolēniem tiek dota iespēja aktīvai un pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai, taču ģimenēm ar bērniem rotaļu laukums būs moderns un ērts veids, lai dažādotu ģimeņu nodarbības attīstošajā bērnu rotaļzemē. Tā kā Rugāju novada Eglaines pamatskolā tiek īstenotas arī speciālās izglītības programmas, kurās mācās bērni ar dažādiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem, tad rotaļvide būs pieejama arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Attīstošā rotaļvide ļaus dažādot šo bērnu ikdienu, veicinās viņu kustību prieku, garīgās un fiziskās veselības attīstību. Svarīgākie darbi, kuri tika paveikti, lai iekārtotu rotaļu laukumu bija jāatbrīvo rotaļu laukuma teritoriju no vecajiem skolas ābeļdārza augļu kokiem, bija nepieciešami drenāžas ierīkošanas, grunts līmeņa pacelšanas darbi, pievedot zemi un granti, kā arī laukuma planēšana. Izveidota ērta un pieejama atpūtas un pastaigu vide ģimenēm, skolēniem, bērniem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem, ciemiņiem, tūristiem, kuri nolems izbraukt Ziemeļlatgales velomaršrutu „Rypoj vasals!” gar jauno rotaļu un atpūtas laukumu uz Saipetnieku muzeju. Projekta īstenošana ir devusi lielisku iespēju Benislavas ciema iedzīvotāju, ģimeņu, skolēnu, bērnu ar īpašām vajadzībām iesaistīšanai atpūtas un veselīga dzīvesveida pilnveidošanā un stiprināšanā, kā arī vides labiekārtošanas darbā.

Projekta vadītāja un foto: Līga Ikstena