Viļakas novada tūrisma informācijas centrs ir īstenojis LEADER projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000009 “Tūrisma vides stendi Viļakas novadā” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apakšpasākumā 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
   Projektā tika izgatavoti un uzstādīti 9 informācijas stendi: Balkanu kalnos, pie bijušās Kangaru pamatskolas, pie bijušās klostera ēkas, Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcas, Viļakas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo baznīcas, Viļakas pludmales stāvvietā stends par Marienhauzenas pilsdrupām, pie Šķilbēnu muižas, Šķilbēnu Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo baznīcas, Viļakas Vissvētā Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas un Viļakas luterāņu baznīcas.
    Objekti, pie kuriem uzstādīti stendi ir ļoti nozīmīgi Viļakas novada tūrisma attīstībā. Galvenā problēma bija līdz šim informācijas nepieejamība tiem tūristiem, kas nebrauc tūroperatoru organizētās grupās, vai ekskursijā pa pilsētu izvēlējušies doties bez gida, jo arī baznīcas Viļakas novadā ir iespējams apskatīt tikai iepriekš piesakot ekskursiju.
    Informācija, kas izvietota uz stendiem ļaus tūristiem labāk iepazīties ar tūrisma objektu vēsturi, tā tulkota krievu un angļu valodā, lai būtu pieejama arī ārzemju ceļotājiem.
    Projekta attiecināmā izmaksas ir EUR 1132,00, ELFLA fonds līdzfinansēja projektu ar summu Eur 1018,00, Viļakas novada pašvaldībā līdzfinansēja projektu ar summu Eur 114,00 un sedza neattiecināmos izdevumus jeb PVN izmaksas – Eur 237,72.
     Lielu paldies par palīdzību vēsturiskās informācijas apkopošanā vēlos teikt Dzintaram Dvinskim, Ritai Gruševai, Vinetai Zeltkalnei, Maijai Boldānei un Vijai Kuļšai!

Informāciju sagatavoja: Viļakas novada tūrisma informācijas centra vadītāja Linda Biseniece – Mieriņa
Foto: personīgais arhīvs.

 

 

 

    Pateicoties VRG biedrība "Balvu rajona partnerība" atbalstam, Rugāju novada dome ir īstenojusi "Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai /ELFLA/" Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektu Nr.16-07-AL19-AO19.2201-000004, projekta nosaukums "Darām paši savam priekam".
Projekta kopējās īstenošanas izmaksas ir EUR 17542,98. No tām 90% sastāda publiskā finansējuma daļa EUR 13048,50 un 10% Rugāju novada domes piešķirtais līdzfinansējums EUR 4494,48.
   Projekta mērķis ir Skujetnieku ciema iedzīvotāju iesaistīšana atpūtas un veselīga dzīvesveida pilnveidošanā un stiprināšanā, veicot Skujetnieku ciema labiekārtošanu. Pēc aptaujas iedzīvotāju vidū, kā galvenā problēma tika konstatēts, ka nepieciešama rotaļu vides pilnveidošana bērniem un sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana, aktīvas atpūtas vietas veidošana. Ar šo projektu tiks radītas iespējas aktīvam un pilnvērrtīgam brīvajam laikam. Ģimenēm ar bērniem rotaļu laukums būs moderns un ērts veids, lai dažādotu ģimeņu nodarbības mazo bērnu rotaļzemē. Sakopti un uzlaboti celiņi māju pagalmos nodrošinās ērtu pārvietošanos, nokļūšanu uz veikalu vai rotaļu laukumiem, pieaugs vides drošā un estētiskā kvalitāte.
   Projekta īstenošanas laikā iegādātas un uzstādītas jaunas un modernas rotaļu laukuma konstrukcijas - skaista rotaļu mājiņa ar logiem, trepēm un sētiņu, divi slidkalniņi, karuselis, balansieris, smilšu kaste ar vāku, dekoratīvs bērnu soliņš ar galdu, kombinētās šūpoles ar balansieri, pārvietojams basketbola grozs, izveidota glīta sētiņa ap laukumu, atkritumu urna tīrības uzturēšanai rotaļu laukumā.
Iegādātais mauriņa pļaujamais traktors noderēs regulārai zāles pļaušanai un teritorijas uzturēšanai daudzdzīvokļu māju pagalmos, jaunā dārza lapenīte ar soliem un galdu atpūtas vietai un āra nodarbēm, ar betona plāksnēm noklātie celiņi drošām pārvietošanās iespējām, uzlikts jumts veļas žāvētavai.
   Šī projekta īstenošana sekmēs sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, bērnu un jauniešu vajadzību risināšanu, un iesaistīšanos lauku un ciema sabiedriskajā dzīvē. Visu šo projekta aktivitāšu rezultātā Rugāju novada iedzīvotāji un ciemiņi, apmeklējot Skujetnieku ciemu, kļūs emocijām bagātāki, skatot un izmantojot pievilcīgo lauku vides objektu.
Rugāju novada dome pateicas Balvu rajona partnerībai un LAD par projekta atbalstu, SIA "Valdis" un SIA"Jaunais Jumis" par iekārtām un uzstādīšanu, iedzīvotājiem par iesaistīšanos projekta "Darām paši savam priekam" labiekārtošanas darbos.

 

 

 

   Baltinavas novada dome Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.6. rīcības — „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros ir realizējusi projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2206-000005 “Bērnu rotaļu laukuma izveide Baltinavā”.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 11 334,68, no kurām 90% ir ELFLA finansējums – EUR 10201,20. Baltinavas novada pašvaldības finansējums ir 10% - EUR 1133,48 apmērā.
Projekta mērķis ir veicināt Baltinavas novada bērnu veselīga dzīvesveida attīstību un radīt iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, izveidojot to vajadzībām atbilstošu rotaļu laukumu. Projekta īstenošanas rezultātā izveidots rotaļu laukums Baltinavas vidusskolas teritorijā, kurā tika uzstādīts karuselis, 2 līdzsvara šūpoles, slidkalniņš, rotaļu mājiņa un rotaļu komplekss vilcieniņa formā, kā arī smilšu kaste. Katrai no šī rotaļu laukuma konstrukcijām ir svarīga loma bērnu attīstībā – darbojoties attīstās bērnu līdzsvars, motorika, prāta spējas. Tiek sekmēta arī bērnu sociālā attīstība, veicināts veselīgs dzīvesveids. Laukums papildināts ar 2 atpūtas soliem un, domājot par vides sakoptību, uzstādītas 2 atkritumu urnas. Rūpējoties par bērnu drošību, pēc vecāku ierosinājuma ap rotaļu laukumu tika ierīkots žogs ar vārtiņiem.
Rotaļu laukuma konstrukciju piegādi un uzstādīšanu veica SIA „MK dizains”.
Šajā rotaļu laukumā jebkurš bērns kopā ar vecākiem var lietderīgi pavadītu brīvo laiku radošā, drošā un interesantā vidē. Papildinot rotaļu laukuma elementus, tuvākajā laikā tiks uzsākta „Sajūtu takas” izveide, kas tiks veidota no dabas materiāliem, iesaistot bērnu vecākus un organizējot to brīvprātīgo darbu.
Informāciju sagatvoja: Ilze Ločmele

 

 

 

    26. maijā Balvu pilsētas skvērā, iepretim bibliotēkas ēkai, tika atklāta “āra bibliotēka”. Šajā zonā ir izvietoti divi plaši zviļņi un grāmatu "būrīši", kuros būs brīvi pieejama dažāda satura literatūra.
   Uz zviļņiem bērniem, jauniešiem un citiem interesentiem būs iespēja ne tikai lasīt izdevumus, bet arī nodarboties ar citām aktivitātēm svaigā gaisā - spēlēt spēles, lietot Wi-Fi, mācīties, atpūsties u.c. Šāda veida brīvā laika pavadīšana ir inovācija Ziemeļlatgales reģionā. Šie netradicionālie risinājumi veicinās veselīga un saturīga brīvā laika pavadīšanu, kā arī popularizēs nemateriālo kultūras mantojumu.
     Āra bibliotēka ir tapusi Lauku atbalsta dienesta projekta Nr. 16-07-AL19-A019.2206-000008 “Svaigā gaisā” ietvaros, to realizēja biedrība “Balvu Teātris”, īstenot arhitekta Elvija Sprudzāna ideju par šādu vides objektu. Zviļņus izgatavoja meistars Nauris Pomers.

   Projekta mērķis: izveidot Balvu pilsētas skvērā āra aktivitāšu zonu, veicinot Balvu novadā dzīvojošo bērnu, jauniešu, vidējās un vecākās paaudzes iedzīvotāju lietderīgu, saturīgu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu. Projekta kopējā summa EUR 7045, tai skaitā publiskais finansējums EUR 6340,50.

Projekta vadītājs Māris Lāpāns

 

 

 

 

 

Skeitparka izveidošana un teritorijas labiekārtošana ir nozīmīgs ieguldījums Rugāju novada bērnu un jauniešu brīvā laika dažādošanai  un aktīvas atpūtas veicināšanai svaigā gaisā.

Mūsdienās brīvo laiku pavadīt ir iespējams ļoti dažādos veidos, jo pasaule ir attīstījusies un piedāvā daudzas lieliskas iespējas.Pamanīt progresīvās idejas un labākās no tām ieviest savu bērnu dzīvē ir mūsu kā vecāku atbildība. Brīvais laiks ir lieta, kas mūsos rada prieku un laimi, jo tajā mēs varam justies brīvi, atraisīti un nepiespiesti. Un tas mums ļoti pietrūkst ikdienā!

Tāpēc, kad divus gadus atpakaļ pie nevalstiskās organizācijas „ Mēs pasaulē” ieradās  5 pusaudži ar iniciatīvu un lūgumu palīdzēt viņiem tikt pie dažām rampām pa kurām braukt ar bmx velosipēdiem, acumirklī bija skaidrs - šī iniciatīva ir jāatbalsta. Taču mums visiem pat sapņos nerādījās šāds rezultāts, kāds šobrīd ir uzbūvēts Rugājos! Pateicoties uzņēmumiem „Mind work ramps” un „City playgrounds” - skeitparku būvēšanas profesionāļiem, mums ir viena no labākajām, šobrīd iespējamām skeitparka konstrukcijām.   

Vērojot jauniešus skeitparkā, nākas secināt, ka šādām nodarbībām ir daudz pozitīvu ieguvumu. Katra jaunā prasme skeitparkā  ir neizsakāms prieks, lepnums un vairo pārliecību par saviem spēkiem! Tās ievērojami ceļ jauniešu pašapziņu! Un šīs ir ne tikai sportiskas aktivitātes, nemanāmi tiek apgūtas arī daudzas citas dzīves prasmes, ko jaunieši apgūst saskarsmē ar vienaudžiem – tā ir kopēja kārtības ievērošana skeitparkā, savu spēju izvērtēšana, sacensību gars, drauga atbalsts pēc kritiena vai izteikta atzinība par labi izdevušos triku… īsta dzīves skola!

Pirmo reizi ideja par skrituļošanas rampām radās jau 12 gadus atpakaļ, taču toreiz bija pārāk daudz aizspriedumu un neizpratnes, lai pašvaldība piekristu ieguldīt finansējumu skeitparka ierīkošanai vai kāda no nevalstiskajām organizācijām meklētu iespējas piesaistīt projektu finansējumu. Gadiem ejot, vērojot skeitparku attīstības tendences pasaulē un Latvijas citos novados, šī iecere sāka šķist tīri laba alternatīva datorspēlēm un mobilajām  lietotnēm, kuras pārņēmušas mūsu bērnu dzīves.

Ir daudz dzirdēts par ģimenes ārstu rekomendācijām - aktīvai atpūtai vai mērenām fiziskajām aktivitātēm vajadzētu aizņemt vismaz 60 minūtes bērnu un pusaudžu ikdienā. Pie tādām aktivitātēm esot pieskaitāmi,piemēram, pārgājieni, skrituļošana, braukšana ar skeitbordu, riteņbraukšana, arī skriešana, basketbols, volejbols. Nu šāda aktivitāšu daudzveidība ir pieejama Rugāju novadā, jo mums ir gan stadions, gan strītbola laukums, gan pludmales volejbols, līdz šim pietrūka tikai – Skeitparks!

 

Projekta īstenošanas rezultātā finansējums izlietots skeitparka iekārtas uzstādīšanai, apgaismojumam, iegādāti 3 soliņi, kā arī 3 bmx velosipēdi, 4 skrituļdēļi un  5 pāri dažāda izmēra skrituļslidas. Aprīkojums, lietošanai Rugāju skeitparkā, pieejams ikvienam interesantam bez maksas, iepriekš sazinoties ar Biedrības pārstāvjiem.

Skeitparks Rugājos izveidots biedrības „ Mēs pasaulē” projektā „ Skeitparka ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana Rugājos”  (ID nr. 16-07-AL19-A019-2201-000001) ar Rugāju novada domes būtisku līdzfinansējumu un atbalstu. Finansējums piešķirtsaktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" programmā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" . Projekta kopējās  īstenošanas izmaksas ir EUR 34096,55. No tām publiskais finansējums EUR 30646,55 un Rugāju novada domes piešķirtais finansējums EUR 3450,00.

Informāciju sagatavoja: Mārīte Orniņa

Nevalstiskas organizācijas "Mēs pasaulē" vadītāja

Tālrunis: 26451959

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Notikumu kalendārs

loader