Balvu Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo draudze ir realizējusi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu “Balvu Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcas teritorijas labiekārtošana”, projekta Nr.16-07-AL19-A019.2201-000017.

Projekta mērķis: Baznīcas teritorijas sakartošana - laukuma bruģēšana, atbalsta sienas un kāpņu izbūve.

      Projekta realizācijas rezultātā radīts estētiski pievilcīgs vides objekts, kas priecē gan novada iedzīvotājus, gan veido Balvu novadu, kā pievilcīgu tūrisma ceļojumu galamērķi. Projekta laikā ir izveidota automašīnu stāvvieta, brugēts celiņš apkārt baznīcai, izveidota atbalsta siena un kāpnes. Labiekārtota teritorijā iesēta zāle, kas veido zaļās saliņas.

     Projekta realizācija noslēgusies 2018. gada septembrī. Realizējot projektu tika piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošināja Balvu novada  pašvaldība.

     Kopējās projekta izmaksas – 43479,05 EUR, attiecināmās izmaksas - 43479,05 EUR, t.sk. publiskais finansējums – 39131.14 EUR, līdzfinasējums – 4347.91 EUR.

Projekta vadītāja Ļubova Vorobjova

 

 

 

     Pēc Lauku atbalsta dienesta atbalstītā projekta Nr. 16-07-AL19-A019.2207-000007 “Tautas tērpu iegāde folkloras kopai “Atzele”” ir izgatavoti Ziemeļlatgales tautastērpu komplekti folkloras kopai “Atzele”. Projekta kopējā summa ir EUR 7882,55, publiskais finansējums EUR 7094,29, projekta 10 %  līdzfinansējumu nodrošināja Viļakas novada dome jeb EUR 788,26 . Kopā izgatavoti 15 tautas tērpu komplekti sievām un 3 tautas tērpu komplekti vīriem.

     Ziemeļlatgales sievu brunči, sievu ņieburi, mežģīņu rakstā adītas garās kokvilnas zeķes sievām, balti kokvilnas lakatiņi,  etnogrāfiski pareizi Ziemeļlatgales (Šķilbēnu pag.) garie sievu krekli un vīriešu krekli, pelēkas vilnas bikses vīriem, Ziemeļlatgalei raksturīgie priekšauti – balti, pārpierīši (Latgales sievas galvas rota) – tās ir tautu tērpa sastāvdaļas, kuras folkloras kopa “Atzele” ir ieguvusi savā lietošanā.

Balticas folkloras festivālā un Latvijas simtgades koncertos mēs latgaliešu tautasdziesmu iznesīsim cilvēkos jaunos tautu tērpos.

     "Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē": http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja: projekta vadītāja Ilona Bukša

 

 

    Z/s “Alefrons” īpašnieks Alvis Circens ar LEADER projekta atbalstu  realizēja projektu Nr.17-07-AL19- A019.2101-000014.

    Zemnieku saimniecības “Alefrons” produkcijas dažādošana un konkurētspējas paaugstināšana programmā 2014-2020. gadam apakšpasākuma “ Darbību īstenošana  saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju ”. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 12665.90. Projekta īstenošanas publiskais finansējums ir EUR 8866,19.

    Projekta mērķis ir radīt jaunus, kvalitatīvus produktus, izveidot jaunas darbavietas un sniegt pakalpojumus ābolu sulas ražošanā. Papildus tam klāt vēl nāks jauni produkti-ievārījumi un džemi, kā arī vīna ražošana. Projekta realizācijas rezultātā tiks palielināti un dažādoti produkcijas ražošanas apjomi.

   Balvu novada partnerības teritorijā nav daudz bioloģisko ievārījumu-biezeņu un augļu vīnu ražotāju, tāpēc tiks piedāvāti kvalitatīvi produkti par ļoti demokrātiskām cenām. Uzņēmuma vīzija ir nodrošināt ar veselīgu un dabīgu produkciju visas vecumu grupas, sākot no zīdaiņiem līdz pat sirmgalvjiem.

 

    Mērķa sasniegšanai tika iegādātas iekārtas: dozators PF30, augļu mazgātājs Niko JP3000 , horizontālais kapsulētājs , manuālā etiķešu līmēšanas iekārta, gravitācijas pudeļu pildītājs, sasmalcinātās masas uztvērējtvertne ar sūkni EURO 40, manuālais vīna korķu aizkorķētājs Mini.

Teksts un foto: Alvis Circens

 

     Pateicoties Biedrības "Balvu rajona partnerība" un Lauku atbalsta dienesta atbalstam SIA Talita M īsteno LEADER Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projektu Nr.16-07-AL19-A019.2101-000003 „Ziemeļlatgales stāsts”. Ar Projekta iegādātiem pamatlīdzekļiem, ar datorprogrammas palīdzību ļoti precīzi un ātri varēs iegravēt, izfrēzēt uzņēmuma logo vai klienta vēlamo tekstu uz koka, stikla, metāla un citiem materiāliem. Koks un koka izstrādājumi ir Ziemeļlatgali raksturojošs produkts, kā dabīgs, videi draudzīgs materiāls. Uzņēmums šo produktu ir ražojis savu prezentācijas materiālu vajadzībām. Projekta kopējās izmaksas 23 639,00 Eur + PVN, publiskais finansējums 16 547,30 Eur un privātais finansējums 12 055,89 Eur.
       SIA Talita M plāno uzsākt ražot sienas pulksteņus un koka rotaļlietas/ mozaīkmīklu (Stacionāro pulksteņu koka korpusi - 91122000, Koka rotaļlietas – 9503 0061). Potenciālie pircēji būs Ziemeļlatgales iedzīvotāji, pašvaldības iestādes un uzņēmumi, kas iegādāsies produkciju kā reprezentācijas materiālus, kā arī tūristi, kas apmeklēs Ziemeļlatgali, un ES valstu uzņēmumi. Ziemļlatgales pašvaldības un uzņēmēji plānveidīgi un mērķtiecīgi attīsta tūrisma nozari. Ir izveidojusies tradīcija, ka katrs tūrists vēlas iegādāties nelielu, lētu, bet tūrisma vietu raksturojušu un videi atbilstošu suvenīru. SIA Talita M ir noslēgusi sadarbības līgumus ar suvenīru tirgojošiem veikaliem un ar Tūrisma informācijas centriem. Uzņēmumam ir ilgstoši un stabili sadarbības partneri Vācijā, Dānijā un Lielbritānijā, kas ir gatavi zināmos daudzumos iegādāties uzņēmuma ražotos izstrādājumus. Uzņēmums nepieciešamības gadījumā plāno piegādāt preci pircējiem ar kurjera palīdzību. Uzņēmums informēs sabiedrību un popularizēs jaunās preces un preču dizainus, izmantojot sociālos tīklus.
         Mūsdienās pulkstenis vairs nav tikai laika mērīšanas līdzeklis, bet kalpo kā suvenīrs, dāvana un interjera dizaina priekšmets. Realizējot projektu „Ziemeļlatgales stāsts”, uzņēmums spēs būtiski mehanizēt ražošanas procesu, kas ievērojami samazinās ražošanas izmaksas. Ikdienā ir bieži sastopamas situācijas, kad grūti atrast piemērotu dāvanu. Pulkstenis ir viena no universālajām dāvanām.
    Iegādājoties mūsdienīgas iekārtas, aprīkotas ar inovatīvu vadību, SIA Talita M ražos atraktīvas Ziemeļlatgali raksturojošas preces, kā arī saglabās esošās darbavietas. Projektā iegādātās iekārtas ļaus uzsākt ražot jaunus produktus.

Irēna Bukša SIA „Talita M” ražošanas vadītāja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Biedrība „FC Ziemeļaustrumi” ir realizējusi projektu Nr. 17-07-AL19-A019.2101-000020 „Bērnu intelektuālo un fizisko spēju attīstīšana ar spēļu palīdzību.”. Projekta ietvaros tika iegādāts specializētais sporta inventārs – interaktīvā mobilā spēļu sistēma, multi interaktīvi mobilais spēļu laukums „Pirāts”, mobilais šķēršļu laukums „Traktors” un četri gaisa pūtēji. Projekta kopējās izmaksas
20871.39 EUR, t.sk. publiskais finansējums 14000.00 EUR.
    Projekta mērķis ir radīt jaunu pakalpojumu, veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē, iegādājoties sporta inventāra komplektu, tādējādi kļūstot par konkurētspējīgu pakalpojumu sniedzēju. Biedrības moto ir intelektuālā un fiziskā attīstība mūsdienu bērniem un jauniešiem. Ar šī projekta palīdzību tiks uzlabota ne tikai bērnu un pieaugušo fiziskā attīstība , arī ģimeņu saliedētība.
       Vietējās rīcības grupas teritorijā šis ir inovatīvs pakalpojums. Biedrība piedāvā futbola komercturnīru un sporta nometņu organizēšanu, kā arī sporta inventāra īri un tā uzstādīšanu. Iekārtu komplekts sastāv no divām daļām. To var izmantot arī komplektā, ja tiek rīkoti lielāki pasākumi, piemēram, nometnes. Jaunie sporta laukumi ir izturīgāki un tajos var darboties līdz pat 15 pieaugušie. Lai dažādotu sporta un futbola pieejamību bērniem un jauniešiem, biedrība ir izstrādājusi pasākumu plānu, lai dalībniekiem varētu dot iespēju attīstīties vairāk - organizētos futbola turnīros un nometnēs ar pievienoto vērtību, attīstot reakcijas ātrumu, uzmanību, izturību, koordināciju, valodas zināšanas (angļu, krievu un vācu valodas), uzticēšanos, komunikāciju, darbošanos kolektīvā ar bērniem un vecākiem un emocionālo intelektu.
      Projekta realizācijas rezultātā tiks nodrošināta biedrības FC Ziemeļaustrumi licencēto bērnu pieejamība specializētajam inventāram, uzlabosies sporta un kultūras pasākumu kvalitāte, kas arī palielinās biedrības ieņēmumus kopumā. Būs plašāka pakalpojuma un inventāra pieejamība arī bērniem ar kustību un garīgiem traucējumiem.
       Lai nodrošinātu informāciju un publicitāti par projekta ieviešanu un sasniegtajiem rezultātiem, biedrība 17.martā Balvos rīkoja atklāšanas pasākumu, kā arī izveidojusi mājas lapu www.bumbo.lv
Papildus iepriekš minētajai darbībai, biedrība plāno sniegt sezonālus pakalpojumus dažādos novada un privātajos svētkos, kā arī piedāvāt to kā vienu no tūristiem saistošu pakalpojumu - komercturnīri un treniņnometnes, kas pēdējos gados kļuvuši pieprasīti pakalpojumi.

Projekta vadītāja: Liene Ivanova
Foto: no biedrības FC Ziemeļaustrumi personīgā arhīva

 

 

Notikumu kalendārs

loader