SIA "Body Esthetic" ir realizējis projekta „SIA "Body Esthetic" darbības paplašināšana”, projekta Nr. 16-07AL19,2101-000013 2. posmu – ultraskaņas liposakcijas aparāta ar statīvu iegāde.
Projekta mērķis:
1.Radīt apstākļus kvalitatīvai medicīnas un kosmetoloģijas pakalpojuma sniegšanai - izveidot 2 procedūru telpas, sanitāro mezglu klientiem un nodrošināt pakalpojuma pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2.Uzlabot darba apstākļus esošajam darbiniekam un paplašināt pakalpojumu - izveidot 1 jaunu darba vietu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 33554.66 EUR , projekta 1. posma attiecināmās izmaksas 12621.66 EUR, projekta 2. posma attiecināmās izmaksas 20933.00 EUR.
Projekta kopējais publiskais finansējums: 23488.26 EUR, projekta 1.posma publiskais finansējums 8835.16 EUR, projekta 2.posma publiskais finansējums 14653.16 EUR.
Projekta kopējais privātais finansējums ir 10066.40 EUR.
Projekta 1.posma rezultātā tika veikta vienkāršota telpu atjaunošana un pielāgošana uzņēmējdarbības veikšanai Balvos, Ceriņu ielā 4. Projekta 2.posma rezultātā iegādāts ultraskaņas liposakcijas aparāts ar statīvu.

Projekta vadītāja: Irēna Keiša

 

 

 

 

 

 

Baltinavas novada dome ir realizējusi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģisko projektu “Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana” Nr. 16-07-AL19-A019.2202-00001.

  Projekta mērķis: labiekārtot vēsturiskā centra laukumu, kas veidotu kopīgu saskaņotu ainavu,  atspoguļotu - Baltinavas novada vēsturi un saistību ar šodienu, kā arī iepazīstināt tūristus  ar Baltinavas novada iedzīvotāju nodarbošanos laikmetu griežos, liekot akcentu uz latgalisko  kultūras mantojumu.

Baltinavas vēsturiskā centra labiekārtošanai izsludinātajā skiču konkursā, kuru Baltinavas novada dome izsludināja 2015. gadā, par uzvarētāju tika atzīta Dinas Jegorovas skice ar devīzi: “Ar baltu padomu no senatnes nākotnē” (“Ar tāvutāvu boltū padūmu nu niulīnes – atīsmie”). Arī otrās skices "Labiekārtošanas darbi un gājēju laipas izbūve pāri Supenkai", kas ir pirmās skices papildinājums, autors ir Dina Jegorova. Abas skices ir apvienotas vienā idejas risinājumā.

Projekts ir iekļauts vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā - teritorijas labiekārtošana ar tiltiņa izbūvi pāri Supenkai no vēsturiskā centra laukuma uz Baltinavas katoļu baznīcu. Projekta ietvaros veikta bruģēšana, soliņu uzstādīšana, atkritumu urnu uzstādīšana, autobusu pieturvietas demontāža. Laukuma centrā ir uzstādīta skulptūra "Gadskārtu kalendārs", kas simbolizē Baltinavas novada iedzīvotāju saikni ar dabu un pamatuzņēmējdarbību novadā - lauksaimniecību. Iestādīti koki un krūmi (Turnberga ābele, Baltais grimonis, Fortiņa segliņš, Olveida forsītija, Klājeniskais kadiķis, Kazaku kadiķis, Parasta klinšrozīte, Parastais ceriņš, Rietumu tūja u.c.), kas pavasara izskaņā un vasarā krāšņi papildinās Vēsturiskā centra laukuma kopainu, izceļot jaunizveidotā objekta skaistumu. Projekta realizācijas rezultātā radīts estētiski pievilcīgs vides objekts, kas priecē gan novada iedzīvotājus, gan veido Baltinavas novadu, kā pievilcīgu tūrisma ceļojumu galamērķi. Jaunizveidotais vides objekts ir arī simboliska dāvana ikvienam iedzīvotājam un valstij kopumā, godinot Latvijas republiku pastāvēšanas simtgadē. 

Projekta realizācija noslēgusies 2017. gada decembrī. Realizējot projektu tika piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas novada dome. Faktiskās izmaksas - 58272,04EUR
Attiecināmās izmaksas - 50000,00EUR.Publiskais finansējums - 44999,99EUR
. Privātais finansējums - 13272,05EUR.

 

Projekta realizācijas darbus veica SIA “AMBERGOLD.

 

 

 

 

 

   

Ināra Matisāne ar LEADER projekta atbalstu realizēja projektu Nr.16-07-AL19-A019.2101-0000019 “Iekārtu iegāde un uzstādīšana augļu, dārzeņu un piena produktu ražošanas uzsākšanai Sķilbēnu pagastā”, programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 40166.97. Projekta īstenošanas publiskais finansējums EUR 28116.88.
      Projekta mērķis: uzsākt saimniecisko darbību augļu, dārzeņu un piena pārstrādes nozarē un izveidot jaunu vietējās produkcijas realizācijas vietu, kā arī popularizēt un piedāvāt iedzīvotājiem vietējos produktus, kuriem ir zināma izcelsme, tādejādi sekmējot vietējo patēriņu un ekonomisko attīstību.

     Projekta ietvaros tika iegādātas šādas iekārtas un darba galdi: multifunkcionālais katls (siera katls), separators, ledusskapis, elektroniskie svari (līdz 40kg.), elektroniskie svari (līdz 300kg.), aukstā vitrīna, nerūsējošā tērauda darba galdi ar 2 izlietnēm, nerūsējošā tērauda galdi ar apmali, nerūsējošā tērauda roku izlietne ar krānu, saldējuma, sorberta mašīna, mehāniskā siera prese un preses virsma, siera (biezpiena) nogatavināšanas vanna, trauku komplekts, universālā sulas spiede, elektriski vārāmais katls ar elektrisko maisītāju, daudzfunkcionālais dārzeņu griezējs un griešanas disku komplekts, nažu komplekts ar nažu asinātāju, šokeris, mizojamā mašīna, saldētavas, vakuuma iepakošanas mašīna.

Projekta vadītājs: Rolands Keišs

 

 

 

 

 

 

   Projekta rezultātā „Balvu vilciņam” izgatavoti 12 meiteņu un 12 zēnu tērpu komplekti, kas sastāv no Ziemeļlatgales meiteņu brunčiem, meiteņu krekliem, mežģīņu rakstā ar roku adītām pusgarajām kokvilnas zeķēm, ņieburiem, meiteņu saktām, Ziemeļlatgales priekšautiem, baltiem kokvilnas lakatiņiem, Ziemeļlatgales puišu krekliem, zēnu vilnas zeķēm ar rakstainu valni, zēnu biksēm, vestēm, zēnu saktām, zēnu un meiteņu kurpēm.

    Projekta attiecināmās izmaksas ir 8404,68 EUR, no kurām LAD publiskais finansējums ir 7564,22, bet Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums – 840,46 EUR.

         2017.gada 7.decembrī biedrība „Balvu vilciņš” sadarbībā ar Balvu Novada muzeju organizēja pasākumu „Kā svētkiem rotāties?”, kurā bērnu deju kolektīva „Balvu vilciņš” vecākās grupas bērni prezentēja kolektīva jaunos 19.gadsimta Ziemeļlatgales bērnu svētku tērpus. Pasākumā kolektīva dejotāji izdejoja Ziemeļlatgales etnogrāfisko deju apdares, tērpušies novadam raksturīgos tautas tērpos.

            Projekta gaitā tapuši unikāli brunči - katrai meitenei tajos ieausts savs svītru kods, ņemot vērā un pielāgojot vēsturiskajai patiesībai pirms tam tapušos zīmējumus. Tajos saglabāti līdzīgi krāsu toņi un atsevišķu svītru platumi tomēr, rūpīgi ieskatoties, katra brunča raksts atšķiras. Tāpat varam lepoties ar Ziemeļlatgales meiteņu krekliem, kuri ir identiski muzejos atrodamajiem – ar trinītī austu krekla stāvu un katrai meitenei atšķirīgiem uzpleču izšuvumiem. Roku darbs ir arī Ziemeļlatgales zēnu krekli ar krāšņajiem apkakles un priekšas izšuvumiem. Mūsu novadam raksturīga meiteņu priekšauta nēsāšana tieši svētkos. Priekšauti arī ir ar krāšņiem izšuvumiem.

            Sadarbībā ar Balvu Centrālo bibliotēku 2018.gada 9.janvārī bibliotēkas izstāžu zālē tiks atklāta izstāde „Kā svētkiem rotāties?”, kurā būs apskatāmi projekta gaitā tapušie 19.gadsimta Ziemeļlatgales bērnu svētku tērpi.

            Lepojamies, ka projekts ir ļāvis kolektīva dalībniekiem gūt priekšstatu par tautas tērpu darināšanas tradīcijām novadā un ka vairums no tērpu detaļām ir autentisks roku darbs, līdz ar to ceram, ka šie tērpi būs redzami arī XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Latviešu tautas tērpu skatē.

            Tautas tērpi tapuši sadarbībā ar meistari Ivetu Gabrāni un SIA „Lutest”.

            Projekts Nr.16.-07-AL19-A019.2207-000008 „19.gadsimta Ziemeļlatgales bērnu svētku tērpa valkāšanas tradīciju pētīšana un tērpa detaļu darināšana deju kolektīva „Balvu vilciņš” dejotājiem” realizēts sadarbībā ar biedrību „Balvu rajona partnerība” un Balvu novada pašvaldību. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

 

 

 

 

 

 

    Uldis Matisāns ar LEADER projekta atbalstu realizēja projektu Nr.16-07-AL19-A019.2101-0000018 “Iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai uzsāktu gaļas pārstrādi un sniegtu ēdināšanas pakalpojumu Ziemeļlatgalē”, programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 46264.47. Projekta īstenošanas publiskais finansējums EUR 32385.11.
    Projekta mērķis: Iegādāties un uzstādīt nepieciešamās iekārtas, lai uzsāktu gaļas pārstrādi un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Ziemeļlatgalē, popularizēt un piedāvāt iedzīvotājiem vietējos produktus, kuriem ir zināma izcelsme un izveidot jaunu vietējās produkcijas realizācijas vietu.

     Projekta ietvaros tika iegādātas šādas iekārtas un darba galdi: Gastronomijas griezējs (slaisers), gaļas maļamā mašīna, desu pildītājs (šprice), elektriskais kaulu letnzāģis, saldētavas, elektroniskie svari (līdz 300 kg.), elektroniskie svari (līdz 40 kg.), nažu sterilizators, aukstuma kamera ar aukstuma agregātu, nerūsējošā tērauda darba galdi ar divām izlietnēm, nerūsējošā tērauda darba galdi ar apmali, nerūsējošā tērauda galdi ar plauktu un izlietni, trauku komplekts, gastronomijas krāsns, multifunkcionālā cepšanas panna, nažu komplekts, ledusskapis, elektriskā plīts, tvaika nosūcējs, karstā vitrīna(siltuma vitrīna), trauku mazgājamā mašīna ar priekšmazgāšanas un pēcmazgāšanas galdu un dušu.

Projekta vadītājs: Rolands Keišs

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikumu kalendārs

loader