2019.gada oktobrī, Latgalē biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Latgales plānošanas regions (LPR) sadarbībā ar Latgales pašvaldībām rīko četrus Iedzīvotāju Forumus Preiļos, Balvos, Ludzā un Krāslavā, kuros aicinām pieteikties visus tos cilvēkus, kuri vēlas redzēt aktīvu un spēcīgu Latgales pilsonisko sabiedrību un stiprināt Latgales nevalstisko organizāciju (NVO) un pašvaldību sadarbību.

Katrā norises vietā gaidīsim arī iedzīvotājus un NVO pārstāvjus no citiem novadiem!

Latgales Iedzīvotāju forumi notiks:

3. oktobris: Preiļi, Preiļu kultūras nams.

10. oktobris: Ludza, Ludzas Tautas nams

11. oktobris: Balvi, Balvu Novada muzejs.

31. oktobris: Krāslava, Skolas iela 7. 

Reģistrēšanās forumiem šeit

Pasākumos vienkopus pulcēsies vairāki desmiti pārmaiņu veidotāju, dzīves un telpas attīstības entuziasti, lai 3-4 stundu garumā „uz papīra” diskusijās uzliktu ieteikumus mūsdienīgai Latgalei.

Mums būtiski ir runāt par problēmām, mērķiem un pieredzi, par padarīto, par labo un par kļūdām. To darīsim kopā ar saviem sadarbības partneriem no Latgales plānošanas reģiona un novada pašvaldībām.

Iedzīvotāju forums ir saiets, kurā iedzīvotāji vērtē savas apkaimes dzīves vides kvalitāti, pieņem lēmumus par pārmaiņām, ko vēlas piepildīt jau tuvākajā nākotnē, un vienojas par to, kā pašu spēkiem vai ar institūciju atbalstu to izdarīt. Foruma rezultātā iedzīvotāji būs izveidojuši konkrētu priekšlikumus ideju īstenošanai, bet LPR iekļaus priekšlikumus reģiona attīstības dokumentos.

Mums būtiski būs izcelt to, cik nozīmīgs ir cilvēks ikvienā lietā, kas notiek mūsu reģionā – Latgalē, cik nozīmīgs ir Tavas organizācijas pienesums katrā kopienā mūsu reģionā. Mums nozīmīgi būs izcelt to, ka bez līdzdalības nav īstenības mūsu reģiona attīstībai un ne mazāk nozīmīgi rast NVO kopīgas idejas un problēmrisinājumus Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmai 2021. -2027.gadam. To mēs darīsim kopā ar Latgalē atzītiem zinošiem cilvēkiem. Tas ir tas, ko mēs darīsim!

Mūsu pienākums ir pozitīvi Jūs uzlādēt jaunam darba cēlienam. Nav svarīgi, kādu organizāciju Tu pārstāvi, svarīgi ir būt kopā un spēcināties, dalīties ar savu pieredzi, iepazīties un plānot Latgales attīstību.

Tāpat forumos Latgales NVO pārstāvjus aicināsim pievienoties parakstīt Latgales plānošanas reģiona un Latgales NVO sadarbības memorandu, kura mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas reģiona pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās Latgales reģiona pārvaldē, tādejādi veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību. To šobrīd jau parakstījušas 66 Latgales biedrības un nodibinājumi no 13 pašvaldībām.

Forumam pieteikties aicināti aktīvi iedzīvotāji un NVO pārstāvji. Dalība forumos ir bezmaksas, bet vietu skaits – ierobežots.

Pasākumi notiek biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un LR Kultūras minitrijas līdzdarbības līguma “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” (Nr.2.5.-8-17) ietvaros.

https://lpr.gov.lv/lv/2019/latgales-planosanas-regions-aicina-uz-iedzivotaju-forumiem-preilos-balvos-ludza-un-kraslava/?fbclid=IwAR3YHWQbcYxuQPI1IgMGHZR8uXf12o1i8vCw98VyfLynMWKtFU5OhhC-qfs#.XYoW-0YzbIV

 

 

 

    Izmantojot Alūksnes NVO atbalsta centra piedāvāto bezmaksas apmācību semināru,
kuru finansē Sabiedrības integrācijas fonda programma:
 
PIEDĀVĀJAM NVO un sabiedriski aktīvajiem Ziemeļlatgalē
semināru  "Stipru kopienu veidošanās"
 
Laiks: 02.10.2019. (trešdiena) no plkst.10.00 - 12.30
 
Vieta: Balvi, Tautas iela 1 (otrais stāvs) biedrības "Balvu rajona partnerība" telpās

Apskatīsim šādus jautājumus:
 
* kas ir kopiena?

* kāpēc ir vērts domāt par stipru kopienu veidošanu?
 
*kā praktiski veicināt stipru kopienu veidošanos?
 
Semināru vada Alūksnes NVO atbalsta centra projektu vadītāja ILZE ZVEJNIECE
 
Pieteikties: līdz 28.09.2019. elektroniski - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai zvanot Ilonai Džigure 29134410  
 
 
Informācijai par Alūksnes NVO atbalsta centru: http://www.aluksnesnvo.lv/
 

 http://www.aluksnesnvo.lv/piedavajums/nodarbibas--seminari/

Seminārs notiek biedrības "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" projekta "Alūksnes NVO atbalsta centrs - reģiona NVO attīstībai" laikā, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

  

 

    

       Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu (LUC) un AS Citadele Balvu filiāli organizē semināru “Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībā ”

Laiks: 18.09. 2019., plkst. 11:00
Vieta: Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs, Vidzemes iela 2b, Balvi konferenču zāle

Programma
10:40 –11:00 Kafijas pauze
11:00 –11:10 Semināra atklāšana
11:10 –11:30 Pieejamie atbalsta instrumenti uzņēmējiem Latvijā
Andris Kucins, Latgales PR LUC vadītājs
11:30–11:50 Biznesa inkubatoros pieejamais atbalsts uzņēmējiem
Skaidrīte Baltace, LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja
11:50–12:10 Latgales speciālās ekonomiskās zonas ( SEZ) priekšrocības uzņēmējiem
Vladislavs Stankevičs, Latgales SEZ pārvaldnieka vietnieks
12:10–12:30 Kafijas pauze
12:30–12:50 Iespējas uzņēmējiem finansējuma saņemšanā
Jānis Kopeika, AS “Citadele Banka” Mazo uzņēmumu apkalpošanas nodaļas vadītajs
12:50–13:10 Ieteikumi LEADER projektu sagatavošanā, aktualitātes
Ilona Džigure, biedrības „ Balvu rajona partnerība” stratēģijas
administratīvā vadītāja
12:50 – 13:10 Finansējuma pieejamība dažādu projektu realizācijai
Olita Untāla, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Vidzemes
reģiona vadītāja
13:10 – 13:30 Jauniešu prakšu un darba vidē balstītu mācību organizēšana uzņēmumos
Juris Vjakse, Latvijas darba devēju konferedācijas (LDKK) Latgales
reģionālais koordinators
13:30 Semināra noslēgums

Savu dalību seminārā vēlams apstiprināt līdz 16.09., atsūtot ziņu uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai piezvanot 26461435.

Informācija: http://zlbc.lv/?p=8772

 
Piesakoties ES fondu līdzfinansētajā projektā “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”, iespējams bez maksas apmācīt darba aizsardzības speciālistus. 
Apmācībām pieteikties var ikviens mikro, mazais vai vidējais uzņēmums, kurā strādā līdz 249 darbiniekiem un kurš darbojas bīstamajā nozarē. Piemēram, lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā, kokapstrādē, būvniecībā, transporta un citās nozarēs.
Vairāk informāciju meklējiet šeit: http://www.buts.lv/v/view/1349
 
teksts: Ieva Leišavniece
Stratēģijas administratīvā vadītāja asistente
 
Lapa 10 no 63