2019. gada 15.oktobrī Balvu rajona partnerības teritorijā, Egļuciemā, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, SIA “Marbera” telpās notika projekta Nr. 19-00-A019.332-000002 „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” aktivitātes Semināru cikla I seminārs. 
Lasīt tālāk ...

Konsultācijas par veidlapu aizpildīšanu, MK noteikumiem  - birojā (iepriekš piesakoties) vai telefoniski pie Stratēģijas administratīvās

vadītājas p.i. Ievas Leišavnieces,  tel.nr.26325293, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Informācijas un pieredzes apmaiņas pasākums

“Balvu rajona partnerības” teritorijā īstenotie LEADER projekti uzņēmējdarbības

un teritorijas attīstībai – nozīmīgs ieguldījums Ziemeļlatgalē

Mērķgrupa pasākumam: VRG un potenciālie projektu iesniedzēji

Vieta: Balvu rajona partnerības darbības teritorija – Balvu un Rugāju novadi
2019.gada 23.oktobrī

Atverot rakstu - pielikumā Dienas kārtība

Pasākumu organizē: BDR Balvu rajona partnerība, kontaktpersona Ilona DŽIGURE,

tālrunis 29134410, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pieteikties līdz 17.oktobrim.

 Dalības maksa dalībniekiem tiek atmaksāta no BDR “Balvu rajona partnerība” sabiedrības aktivizēšanas pasākumu daļas.

 

 

 

 

Lapa 9 no 63