Rugāju un Balvu novados prot izmantot ES finanses – apņēmība un darbaprieks nes labus augļus 

Rugājos, 13. februārī notika diskusija “Laiks laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?” Vispirms pasākuma dalībnieki un viesi apmeklēja Z/S “Silarozes – 1”, lai iepazītu tās saimnieku sasniegto. Vēlāk tuvāki un tālāki pasākuma apmeklētāji pulcējās pieredzes stāstu uzklausīšanai un viedokļu apmaiņai par iespējām uzlabot dzīves kvalitāti novados, ES fondu izmantošanu un izaicinājumiem. Ar rugājiešiem un balveniešiem kopā bija arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja p.i. Andris Kužnieks, Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un Lauku atbalsta dienesta direktors Ģirts Krūmiņš.

EK pārstāvniecības vadītāja p.i. Andris Kužnieks par redzēto Rugājos: “Latvieši nereti ir visai kautrīgi un nelabprāt stāsta par saviem panākumiem, vai kur nu vēl nākotnes plāniem. Dažkārt arī baidās, ka nesapratīs, vai pārpratīs. Droši var teikt, ka Rugāji un šejieniešu paveiktais liecina gan par drosmi, gan vēlmi augt vēl tālāk un priecē arī vēlme dalīties pieredzē un sasniegumos ar citiem. Varējām redzēt, ka gudri apsaimniekots Eiropas finansējums, iedvesma un savstarpējs atbalsts, prieks par savām un kaimiņu radošām un netradicionālām idejām, nesis labus augļus. Šādi stāsti iedvesmo un, iespējams, dod ierosmi citiem sākt savu ideju īstenošanu.”

Tikšanās laikā visiem klātesošajiem bija iespēja dalīties ar savu pieredzi un diskutēt par nākotni laukos, izzinot to, kā ES un valsts sniegtās iespējas atbild uz esošajām vajadzībām. Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards par tikšanos ar izsakās: “Pozitīvie piemēri jeb veiksmes stāsti spēj veicināt citu cilvēku vēlmi uzdrošināties un darīt. Sākt saimniekot, attīstīt savu uzņēmējdarbību, veidojot arvien jaunus darbības virzienus. Mēs varam lepoties ar to, ka Latvijā ir tik daudz uzņēmīgu cilvēku, kuri nebaidās darba un atbildības, īstenojot savas idejas. Tādēļ ir būtiski sniegt gan finansiālo, gan informatīvo atbalstu no valsts puses, lai šīs idejas pārtaptu realitātē. Katra no šīm īstenotajām idejām veido būtisku daļu no mūsu valsts tautsaimniecības. Tie ir cilvēki laukos, tā ir ainavu uzturēšana, tie ir kvalitatīvi un sabiedrībai nozīmīgi pašmāju produkti un pakalpojumi. Latvijas lauku teritoriju nākotni veido uzņēmīgi, aktīvi un sabiedriski atbildīgi cilvēki, tādēļ mēs darām un darīsim visu iespējamo, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu un šo cilvēku pulks arvien augtu!”

Lauku atbalsta dienesta direktors Ģirts Krūmiņš par tikšanos Rugājos: “Saprast to, kā klājas Lauku atbalsta dienesta klientiem – aktīviem cilvēkiem laukos, var tikai tad, ja satiekamies klātienē. Šādas sarunas ļauj novērtēt to, kas cilvēkiem nepieciešams, ar kādiem izaicinājumiem nākas saskarties ikdienā, kādas ir saimniekošanas iespējas. Esmu pārliecināts, ka mums  vajag dalīties ar savām idejām, runāt vienam otru, jo tikai tā varam sasniegt jaunus mērķus. Patiesi augsti novērtēju Rugāju puses saimnieku sasniegto un esmu pārliecināts, ka šī izaugsme turpināsies!”

Ar saviem iedvesmas, pieredzes un spēka stāstiem dalījās Ingrīda Supe, kas ar kanisterapijas palīdzību sniedz atbalstu pārdzīvojumu un vardarbībā cietušajiem un strādā, lai izveidotu Atbalsta māju „Brīvupes” Kubulu pagastā; “Rūsa vējā” – Tilžas biedrības "Retro moto klubs" remonta, renovācijas, restaurēšanas, sacensību organizēšanas un citu aktivitāšu vietējās kopienas spēcināšanai īstenotājs - Kaspars Romanovs; METTA STEEL industriālā dizaina mēbeļu un interjera priekšmeta ražotāji Andris Gals un Margita Štāle-Krēmere, kas par savas darbības pamata principu izvēlējušies Latvijā pieejamos materiālus un ilgtspēju. Ar lielisku stāstījumu un dzejas un vizuālajām ilustrācijām par savu izloloto saimniecību stāstīja Krišjāņu pagasta gaļas liellopu bioloģiskās Z/S „Ičmalas” saimniece Irēna Romāne. Lielisks piemērs tam, ka jaunieši ir apņēmības pilni un var sasniegt savus mērķus un īstenot sapņus laukos ir: enerģiskais uzņēmējs, Lazdukalna pagasta autoservisa saimnieks Arvis Boroduška un Balvu novada Plītinavas jaunais lauksaimnieks Emīls Jauntēvs, kas izveidojis savu saimniecību aitkopībai un nodrošina aitu cirpšanas un nagu griešanas pakalpojumus visā Latvijā. Balvu rajona partnerības valdes priekšsēdētāja Mārīte Orniņa, daloties pieredzē par teritorijā īstenotajām iniciatīvām, norādīja, ka tieši savstarpējā dažādu sektoru pārstāvju sadarbība un balanss starp LEADER programmas ietvaros sniegto atbalstu ekonomiskajām un sabiedriskā labuma aktivitātēm spēj radīt nozīmīgu ietekmi uz teritorijas attīstību.

Atslēgas vārdi, ko sadzirdējām – mērķtiecība, nepadošanās, dalīšanās, atbalsts, strādāšana sev un savējiem, savu sapņu un ideju izlološana un spītība no tām neatkāpjoties.

Aicinām ieplānot arī nākamās kampaņas „Mans reģions. Mana Eiropa. Mana nākotne” LLF organizētajās tikšanās Zemgalē un Latgalē:

Februārī

14. februārī plkst. 19.00 Staburagā, Jaunjelgavas novadā

21. februārī plkst. 17.30, Ludzas novads

27. februārī plkst. 12.00, Līvānu novadā

Martā

6. martā plkst. 15.00, Baltinavas novadā

18. martā plkst. 17.30, Vircavā, Jelgavas novadā

27. martā plkst. 15.00, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā

28. martā plkst. 11.00, Kārsavas novadā

Aprīlī

2. aprīlī plkst. 17.30, Brankās, Ozolnieku novadā

15. aprīlī plkst. 17.30, Rundāles novadā

16. aprīlī plkst. 12.00, Aglonas novadā

17. aprīlī plkst. 17.30, Ciblas novadā

18. aprīlī plkst. 10.00, Gārsenē, Aknīstes novadā

19. aprīlī plkst. 10.00, Pilkalnē, Neretas novadā

21. aprīlī plkst. 17.30, Tērvetes novadā

Parādīt, ka Eiropa ir tepat un ikdienišķās lietās saskatāma, kā rezultāts mērķtiecīgām rīcībām kohēzijas, lauku attīstības un citu politikas plānu īstenošanas rezultāts, ir viens no biedrības “Latvijas Lauku forums“ (LLF) mērķiem, iesaistoties Eiropas Komisijas kampaņā “Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne”. Kampaņas mērķis ir informēt par Eiropas Savienības sniegto atbalstu projektiem un aktivitātēm reģionos, par pieejamo finansējumu mazajām un vidējām saimniecībām, par jauniešu attīstības un izglītības iespējām un citām atbalsta programmām. Plašāka informācija par Eiropas sniegtajām iespējām laukiem un reģionu iedzīvotājiem ļauj saskatīt un izzināt dzīves kvalitātes uzlabošanas un ekonomikas attīstības iespējas, vienlaikus radot vietu diskusijām par efektīvāku un mērķtiecīgāku atbalstu lauku telpā.

Ar cieņu

Anita Seļicka,

Biedrības „Latvijas Lauku forums” izpilddirektore

 + 371 288 55 427    * This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    www.lllf.partneribas.lv
— Facebook: LLF | Twitter/Instagram: @laukuforums

Aicinām jūs pievienoties biedrības “Latvijas Lauku forums”, biedrības “Balvu rajona partnerība” un biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” rīkotajos pasākumos!

 Laiks laukiem!

Ko Eiropa dara kaimiņmājā?

 Norises laiks: ceturtdiena, 2020. gada 13.februāris plkst. 15.00-19.00

Norises vieta: Rugāji, Rugāju novads

Norises laiks: piektdiena, 2020. gada 14.februāris plkst. 19.00 – 21.30

Norises vieta: Staburaga saieta nams, Staburags, Jaunjelgavas novads

13. un 14. februārī Balvu rajona partnerības un Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijās varēs iepazīsties un izzināt vairākas vietējas iniciatīvas, kas radītas vai pilnveidotas ar Eiropas Savienības atbalstu. Aicinām ikvienu, kam ir iespēja pievienoties tikšanās Rugājos un Staburagā, lai ieklausītos pieredzes stāstos par kaimiņu paveikto un uzzinātu vairāk par Eiropas investīciju sasniegtajiem rezultātiem. Klātesošie dzirdēs pieredzes stāstus par lielām lietām mazās vietās, iesaistīsies vērtīgās sarunās par to, kā iedzīvotāju kopienas vajadzības mijiedarbojas ar Eiropas Savienības sniegtajām iespējām. Sanākušos palutināsim ar uzkodām un dzērieniem.

Kampaņas pasākumā Rugājos būs iespējams dzirdēt pieredzes stāstus par ģimenes saimniecību pēctecību, par jaunu saimniecību veidošanu un aktivitāšu dažādošanu, kā arī smelties iedvesmu no radošās uzņēmējdarbības un mazās uzņēmējdarbības uzsākšanas stāsta laukos. Tāpat Rugāju centrā aicināsim iepazīties ar pašvaldības īstenoto brīvdabas estrādes projektu. Pavisam īpašs stāsts būs par kanisterapijas izmantošanu, palīdzot vardarbībā cietušajiem.

Rugājiešos un pasākuma viesos ieklausīsies un savu skatījumu par iespējām reģionos paudīs Zemkopības ministrijas ministrs Kaspars Gerhards un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja p.i. Andris Kužnieks.

 Kampaņas pasākumā Staburagā dzirdēsim iedvesmas stāstus par vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma un tautas tradīciju saglabāšanu, par tūrisma attīstību un senču mantojuma saglabāšanu augkopībā, smelsimies iedvesmu, iepazīstot inovatīvus risinājumus mobilitātes iespējām laukos, veidojot laukus par mūsdienīgu uzņēmējdarbības un dzīves vidi. Staburaga saieta namā būs iespējams sajust vietējo kopienu drosmes, atraktivitātes un radošuma spēku.

 Viesojoties Latvijā šī gada 17. janvārī, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece demokrātijas un demogrāfijas jautājumos Dubravka Šuica uzsvēra, ka kohēzija un atbalsts lauku teritorijām, kurās vērojama depopulācija, reta apdzīvotība un darbaspējīgo cilvēku emigrācija, ir viena no viņas darba prioritātēm. Ar Eiropas Savienības atbalstu iedzīvotāji var attīstīt savu uzņēmējdarbību laukos, uzsākt jaunus projektus, kas palīdz attīstīties gan pašiem, gan vietējai kopienai.

Aicinām ieplānot arī nākamās kampaņas „Mans reģions. Mana Eiropa. Mana nākotne” LLF organizētajās tikšanās Zemgalē un Latgalē:

Februārī

 1. 21. februārī plkst. 17.30, Ludzas novadā
 2. 27. februārī plkst. 12.00, Līvānu novadā

Martā

 1. 6. marts plkst. 15.00, Baltinavas novadā
 2. 18. martā plkst. 17.30, Svētē, Jelgavas novadā
 3. 27. martā plkst. 15.00, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā
 4. 28. martā plkst. 11.00, Kārsavas novadā

Aprīlī

 1. 2. aprīlī plkst. 17.30, Zemgalē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā
 2. 15. aprīlī plkst. 17.30, Rundāles novadā
 3. 16. aprīlī plkst. 12.00, Aglonas novadā
 4. 17. aprīlī plkst. 17.30, Ciblas novadā
 5. 18. aprīlī plkst. 10.00, Gārsenē, Aknīstes novadā
 6. 19. aprīlī plkst. 10.00, Pilkalnē, Neretas novadā
 7. 21. aprīlī plkst. 17.30, Tērvetes novadā

Parādīt, ka Eiropa ir tepat un ikdienišķās lietās saskatāma, kā rezultāts mērķtiecīgām rīcībām kohēzijas, lauku attīstības un citu politikas plānu īstenošanas rezultāts, ir viens no biedrības “Latvijas Lauku forums“ (LLF) mērķiem, iesaistoties Eiropas Komisijas kampaņā “Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne”. Kampaņas mērķis ir informēt par Eiropas Savienības sniegto atbalstu projektiem un aktivitātēm reģionos, par pieejamo finansējumu mazajām un vidējām saimniecībām, par jauniešu attīstības un izglītības iespējām un citām atbalsta programmām. Plašāka informācija par Eiropas sniegtajām iespējām laukiem un reģionu iedzīvotājiem ļauj saskatīt un izzināt dzīves kvalitātes uzlabošanas un ekonomikas attīstības iespējas, vienlaikus radot vietu diskusijām par efektīvāku un mērķtiecīgāku atbalstu lauku telpā.

Ar cieņu

Anita Seļicka,

Biedrības „Latvijas Lauku forums” izpilddirektore

 + 371 288 55 427    * This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    ü  www.lllf.partneribas.lv
— Facebook: LLF  |  Twitter/Instagram: @laukuforums

Eiropa tuvāk iedzīvotājiem – tā skan viena no jaunā plānošanas perioda Kohēzijas fonda prioritātēm. No galvaspilsētas un reģionālajiem centriem attālinātās teritorijās iedzīvotāji ir vienlīdz nozīmīgi valsts un visas Eiropas nākotnei, lai arī fiziski un diemžēl arī informatīvi bieži atrodas nostāk, un tāpēc šiem iedzīvotājiem nereti ir izaicinošāk sajust Eiropas tuvumu un rūpes. Parādīt, ka Eiropa ir tepat blakus un ikdienišķās lietās saskatāma, ir viens no biedrības “Latvijas Lauku forums“ (LLF) mērķiem, iesaistoties Eiropas Komisijas kampaņā “Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne”. Kampaņas mērķis ir informēt par Eiropas Savienības sniegto atbalstu projektiem un aktivitātēm reģionos, par pieejamo finansējumu mazajām un vidējām saimniecībām, par jauniešu attīstības un izglītības iespējām un citām atbalsta programmām.  Plašāka informācija par Eiropas sniegtajām iespējām laukiem un reģionu iedzīvotājiem ļaus saskatīt un izzināt dzīves kvalitātes uzlabošanas un ekonomikas attīstības iespējas.

LLF 13.februārī  un 6.martā viesosies Balvu rajona partnerības teritorijā esošajos ciemos, pagastos un novados, iepazīstot un izzinot dažādas vietējas iniciatīvas, kas tapušas ar Eiropas Savienības atbalstu. Aicinām ikvienu, kam ir interese pievienoties unikālās tikšanās vietās! Ieraugot, kas paveikts, taču palicis daudzkārt nepamanīts pat tuvākajā apkārtnē, un izzinot, kā Eiropas investīcijas sastopamas tepat, mūsu apkaimē, ieraudzīsim paši sevi Eiropā. Klātesošie dzirdēs pieredzes stāstus par lielām lietām mazās vietās, iesaistīsies vērtīgās sarunās par to, kā iedzīvotāju vajadzības mijiedarbojas ar Eiropas Savienības sniegtajām iespējām. Sanākušos palutināsim ar uzkodām un dzērieniem. Uz norises vietām būs iespējams doties organizētos autobusos.

 

 Apskates saimniecības adrese:

Silarozes 1, Rugāju pag., Rugāju nov., Latvija, LV-4570

Lat: 57.037391, Lon: 27.245407
LKS: X: 696911, Y: 326229

Pasākums turpinās - Rugāju tautas namā, Kurmenes ielā 87, 2.stāvā

Noslēgusies biedrības "Balvu rajona partnerība" atklātā projektu iesniegumu konkursa 

7. kārtas projektu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam

19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.2. “Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes”.

Biedrības "Balvu rajona partnerība" valdes sēdē, kas notika 2020.gada 9.janvārī biedrības valde apstiprināja atklātās projektu iesniegumu konkursa 7. kārtas LEADER projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātus, sarindojot tos pēc saņemtajiem punktiem, atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem.

Finansējumu saņems 21 projekti no 24!

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku un darbu pie projektu izstrādes!

Lai veicas Ziemeļlatgales Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā - realizējot jaunos projektus!

 

2.1. rīcība “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.”

Pieejamais finansējums 80 000,00 EUR 

Projekta pieteikuma Nr.

Punktu skaits

Projekta atbilstība
SVVA stratēģijai

2019/AL19/7/A019.22.01/9

16,70

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.01/13

16,10

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.01/1

15,50

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.01/7

15,20

Pozitīvs

2019/AL19/7/A19.22.01/14

15,10

Pozitīvs

2019/AL19/7/A19.22.01/15

15,00

Pozitīvs

2019/AL19/7/A19.22.01/5

14,80

Pozitīvs

2019/AL19/7/A19.22.01/3

14,70

Pozitīvs

2019/AL19/7/A19.22.01/4

14,60

Pozitīvs

2019/AL19/7/A19.22.01/8

14,50

Pozitīvs

2019/AL19/7/A19.22.01/6

14,00

Pozitīvs

2019/AL19/7/A19.22.01/10

13,80

Pozitīvs

2019/AL19/7/A19.22.01/11

13,70

Pozitīvs, daļējs finansējums

2019/AL19/7/A19.22.01/2

13,60

Noraidīts finansējuma trūkuma dēļ

2019/AL19/7/A19.22.01/12

12,50

Noraidīts finansējuma trūkuma dēļ

 

2.6. rīcība “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

 Pieejamais finansējums 41 998,45 EUR 

Projekta pieteikuma Nr.

Punktu skaits

Projekta atbilstība
SVVA stratēģijai

2019/AL19/7/A019.22.06/3

16,00

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.06/4

15,50

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.06/7

15,10

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.06/1

14,80

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.06/6

14,60

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.06/9

14,30

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.06/5

14,00

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.06/8

12,10

Pozitīvs

2019/AL19/7/A019.22.06/2

0

Noraidīts, neatiecināmas izmaksas saskaņā ar MK.590.

 

Lapa 7 no 63