Biedrība "Balvu rajona partnerība" izsludina biroja telpu nomas piedāvājumu konkursu.

 

1. Nomnieks: Biedrība „Balvu rajona partnerība”, reģ. nr. 40008076526,

Juridiskā adrese - Bērzpils iela 1A, Balvi, LV – 4501

Kontaktpersona: Stratēģijas administratīvā vadītāja Ilze Daukste, Tālrunis: 27070899,

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta: Balvu pilsētas teritorija.

3. Nomas objekta lietošanas mērķis: Telpas biedrības „Balvu rajona partnerība” biroja vajadzībām.

4. Paredzamais nomas līguma termiņš: No 2016. gada maija līdz 2020. gada 31. decembrim.

5. Nepieciešamā platība: 35 – 60 m2

6. Vēlamais telpu tehniskais stāvoklis: Telpas izremontētas, gatavas lietošanai, nav nepieciešams veikt finansiālus ieguldījumus (kapitālieguldījumus).

Telpas funkcionāli ir piemērotas biroja vajadzībām un konferenču rīkošanai.

Telpām līdz nomas uzsākšanai jābūt pieslēgtām ūdensapgādei, kanalizācijai, elektroenerģijas padevei, internetam.

7. Citas prasības: Vēlama piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

8. Nomas maksa: Cena par 1 m2 jānorāda ar PVN (cenā ietvertas apkures, elektrības, komunālo un citu apkalpošanas pakalpojumu izmaksas).

9. Nomas piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 16. maija plkst. 9:00

10. Nomas piedāvājuma iesniegšana: iesūtot elektroniski vai papīra formātā.