Vietējā rīcības grupa, lai īstenotu vietējās attīstības stratēģiju saskaņā  ar  Ministru kabineta Nr.125 noteikumiem, katru gadu līdz otrā ceturkšņa beigām novērtē vietējās attīstības stratēģijā noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu, arī rīcību rezultātu, rādītāju izpildi un savu darbību iepriekšējā gadā, kā arī iesniedz Lauku atbalsta dienestā novērtējumu un publicē to vietējās rīcības grupas tīmekļa vietnē.

Atverot rakstu: pašvērtējums pielikumā.