Medņevas pagasta biedrība „Paspārne” īstenoja projektu nr. 10-07-LL04-L413101-000002 „Apmācību telpas un trenažieru zāles izveide veicinot sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un maznodrošinātajām ģimenēm ar bērniem”.

Biedrībai „Paspārne” Viļakas novada dome iznomāja bijušā Medņevas tautas nama neapdzīvoto un neremontēto ēkas daļu – vienu telpu. Lai biedrības biedriem būtu savas telpas, kur darboties, viņiem pašiem vajadzēja piesaistīt finansējumu, lai izremontētu telpas. Leader projekta mērķis bija izremontēt tukšās telpas, nodrošinot sakārtotu vidi jauniešu iniciatīvu realizācijai. Projekta uzdevumi: kosmētiski izremontēt telpas, ievilkt centrālo apkuri, ūdensvadu un kanalizāciju.

Lasīt tālāk ...

Projekta īstenotājs: Invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba '"Medņeva". Projekta kopējās izmaksas: 2 063,00 Ls, no Leader programmas 1856,70 Ls.

Projekta „Invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba "Medņeva" infrastruktūras kapacitātes paaugstināšana” īstenošanai 90 % saņēma no Leader programmas, līdzfinansējumu 10 % apmērā biedrība nodrošināja no saviem līdzekļiem.

Lasīt tālāk ...

Lazdukalna ģimeņu biedrība "Saulīte"  projektu " Veselības un sociālo pakalpojumu centra "Skujetnieki"  izveide"  realizēja no 2010.gada 18.janvāra līdz  2010.gada 3.novembrim. Projekta kopējās izmaksas:  13466,18 Ls, no LEADER saņemts 12119,56 Ls. Projektā 10% līdzfinansējumu nodrošināja Rugāju novada dome. Projekta mērķis: izveidot labiekārtotu lauku veselības un sociālo pakalpojumu centru, radīt iespēju lauku iedzīvotājiem saņemt veselības un sociālos pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai.

Lasīt tālāk ...

Projekts „Veļas mazgātavas izveide” ir radies iedziļinoties pašvaldības iedzīvotāju vajadzībās un iespējās. Pašvaldība projektu par veļas mazgātavas izveidi ir atbalstījusi ar 10 % līdzfinansējumu, tādējādi apstiprinot šāda projekta būtisko nepieciešamību Rugāju novadā

Projekta īstenotājs: Biedrība „Mēs pasaulē.”Projekta kopējās izmaksas: 11 492,04 Ls, no Leader programmas 10 300,15 Ls Projekts realizēts: 2010.gadā

Lasīt tālāk ...
Lapa 3 no 3