saimniecību modernizācijas veicināšana un mājražotāju konkurences paaugstināšana

Rugāju novada Lazdukalna pagastā Z/S „Kļavas” realizēts projekts Nr.13-07-LL04-L41100-000002, projekta nosaukums „Mājas apstākļos saražotās biškopības produkcijas pirmapstrādes modernizācija Z/S „Kļavas””. Projekta sākotnējais mērķis - investīciju ieguldīšana biškopības nozarē, kas veicinās Z/S "Kļavas" saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju - ticis pilnībā sasniegts.

Lasīt tālāk ...

Īstenots projekts Nr. 12-07-LL04-L41100-000007 „Biškopības modernizēšana Konstantina Timofejeva lauku saimniecībā”, projekta mērķis bija iegādāties jaunu biškopības inventāru medus ražošanai un pirmapstrādei, uzlabojot dzīves kvalitāti laukos, ekonomiskos rādītājus un saglabājot bioloģiski tīru vidi lauku un Balvu novada partnerības teritorijā.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, biedrības „Balvu novada partnerība” 7. rīcībā – Lauku saimniecību modernizācijas veicināšana un mājražotāju konkurences paaugstināšana.

Lasīt tālāk ...

Īstenots projekts Nr.12-07-LL04-L41100-000005 „Mājražošanas uzsākšana realizējot pašaudzētus, augļus un ogas sukādēs un sīrupā”, projekta mērķis bija ierīkot ilggadīgos augļu un ogulāju stādījumus, iegādāties augļu/ogu žāvētavu, kā arī ierīkot ražošanas telpu, lai ražotu veselīgus, funkcionālus un bioloģiski aktīvus produktus - sukādes un sīrupu.
Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007 - 2013. gadam pasākuma "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros, Biedrības "Balvu rajona partnerība" 7. rīcībā – Lauku saimniecību modernizācijas veicināšana un mājražotāju konkurences paaugstināšana.

Lasīt tālāk ...

Īstenots projekts Nr.12-07-LL04-L41100-00004 „SIA „Gravin” saimnieciskās darbības dažādošana ierīkojot ābeļdārzu”. Projekta mērķis - dažādot SIA "Gravin" saimniecisko darbību ierīkojot ābeļdārzu 0,5 ha platībā. Iegādāties nepieciešamo dārza kopšanas tehniku, izbūvēt žogu un koku balstu sistēmu. Nodrošināt iedzīvotājus ar iespēju iegādāties veselīgus, vietējos ābolus. Projekta attiecināmo izmaksu summa ir 3684,43 LVL, kur publiskais finansējums no ELFLA fonda bija 2026,44 LVL.

Lasīt tālāk ...
Lapa 2 no 2