Kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana

Pateicoties LEADER projektu konkursa dotajai iespējai, esam sasnieguši būtiskus mērķus. Ar projekta palīdzību ir renovēta grīda Rugāju novada Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcā. Pateicoties dotajai iespējai 2013. gadā izstrādāju un iesniedzu projektu "Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcas lūgšanu telpas grīdas vienkāršota renovācija" projekta Nr. 13-07-LL04-L413202-000009 Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātē 6.2.

Projekts tika iesniegts attiecināmajā vietējās rīcības grupas Balvu rajona partnerībā attīstības stratēģijas rīcībā Nr.6. „Kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšanā”.

Lasīt tālāk ...

Īstenots Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrības projekts ,,Balvu Valsts ģimnāzijas materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana”. Projekts Nr. 13-07-LL04-L413202-000021 guva atbalstu Lauku atbalsta dienesta LEADER programmā, iegādājoties un uzstādot muzeja aprīkojumu EUR 8178,16 apmērā. 90% no kopējā finansējuma sastāda Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un 10 % ir Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta mērķis bija modernizēt un labiekārtot skolas muzeju, iegādājoties stendus un vitrīnas, veicinot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, izmantojot Balvu Valsts ģimnāzijas muzejā uzkrātos materiālus un uzturot saikni ar sabiedrību. Projekta mērķis tika pilnībā sasniegts un muzejs ir kļuvis pieejams plašākai sabiedrībai. Muzeja labiekārtošanas un modernizēšanas rezultātā, daļa uzkrāto materiālu pārvietota uz skolas pirmo stāvu, tādējādi nodrošinot muzeja apmeklētību vecākā gadu gājuma cilvēkiem, kas līdz šim nebija iespējams, jo muzejs, kopš tā atklāšanas brīža 1988. gada 30.janvārī, atradās skolas bēniņos.

Lasīt tālāk ...

Realizēts Leader projekts Nr. 13-07-LL04-L413202-000005 „Mobilās izstāžu iekārtas iegāde Viļakas novadam”. Pirmo reizi Viļakas novada pašvaldība ir iegādājusies modernas, pārvietojamas un pārveidojamas izstāžu iekārtas. Komplektu veido 2 stikla vitrīnas un 5 stendi. Stikla vitrīnu plauktos būs iespējams izvietot dažādus nelielus priekšmetus. Stendiem no abām pusēm ir iespējams uzlikt gleznas, fotogrāfijas, planšetes. Stendus ir iespējams izvietot taisnā līnijā, savienojot piecus stendus, kombinējot pa diviem vai trijiem, kā arī ir iespējams izvietot, veidojot izstādes nodalījumus. Jaunās mobilās izstāžu iekārtas pamatatrašanās vieta ir Kultūras un radošo industriju centrā, Klostera ielā 1, Viļakā. Bet nepieciešamības gadījumā tos ir iespējams pārvietot arī uz citām Viļakas novada kultūras vai izglītības iestādēm.

Lasīt tālāk ...

Biedrība “Kubulu pagasta ģimeņu biedrība” ir labiekārtojusi Komunistiskā genocīda upuru piemiņas vietu Kubulu pagastā Balvu stacijā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta “Politiski represēto piemiņas saglabāšana”, Nr. 13-07-LL04-L413202-000019 ietvaros. Cenu aptaujas rezultātā, būvdarbus veica SIA “5V”. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību.

Lasīt tālāk ...

Realizēts projekts Nr. 13-07-LL04-L413202-000020 „Plešovas kapu labiekārtošana”. Pateicoties agrajam un saulainajam pavasarim projektā noteiktos darbus bija iespējams paveikt ātrāk nekā bija plānots. Šķilbēnu pagasta biedrība „Aicinājums” turpina labiekārtot kapsētas Šķilbēnu pagastā. Šopavasar Plešovas kapsētā ir uzstādīts jauns žogs, ielikti jauni vārti (lielie vārti un 2 mazie vārtiņi) un veikta kapličas jumta nomaiņa un jumtiņa - piebūves būvniecība.

Lasīt tālāk ...
Lapa 2 no 13