Kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana

Projekta vispārējais mērķis: veicināt jauniešu līdzdalību un interesi par savas skolas, novada un valsts kultūrvēsturisko mantojumu, iesaistot viņus praktiskā izziņas procesā. Projekta mērķa grupa: Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni, viņu ģimenes, ģimnāzijas absolventi, Balvu un citu novadu iedzīvotāji – skolas muzeja apmeklētāji. Projekta ieviešanas laiks: 2012.gada 1.marts – 30.novembris

Lasīt tālāk ...

Balvu rajona Vīksnas pagasta jauniešu biedrība „Viko”, pateicoties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai realizējusi projektu Nr.2011-4-2611-07-404-L413202-000020 „Aprīkojuma komplekta iegāde”, kuras mērķis bija sekmēt jauniešu un bērnu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, veidojot mājīgu, skaistu, radošu, praktisku vidi, kur jauniešiem pulcēties un realizēt savus mērķus.

Lasīt tālāk ...

Tautas deju tradīcijām Viļakā ir sena vēsture. Šo tradīciju pārmantotāji šodien ir četri Viļakas Kultūras nama tautisko deju kolektīvi - vidējās paaudzes deju kopa "Dēka", jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi", „Dēkaiņi” jaunākā grupa un bērnu deju kolektīvs „Dēkainīši”. Tie ir aktīvi dejojoši kolektīvi, kuri iestudē gan Latgales tautas dejas, gan apgūst Dziesmu un deju svētku repertuāru, gan dejo dažādas sižetiskas dejas.

Lasīt tālāk ...

Balvu Centrālās bibliotēkas Novadpētniecības lasītavā ir uzkrāti vairāki tūkstoši iespiedvienību , tai skaitā publicētie materiāli,  fotogrāfijas, rokraksti par Balvu reģiona kultūrvēstures un kultūras mantojuma visdažādākajiem jautājumiem (novadniekiem, atsevišķiem objektiem, notikumiem, laikraksti „Balvu taisnība”, „Vaduguns”, „Balvu atmoda”, „Dzeive” u.t.t.). Vairums no tiem gadu desmitos ir fiziski nolietojušies  vai arī vienā eksemplārā. Tie prasa tos saglabāt un lietot ar mūsdienīgu tehnoloģiju starpniecību.

Piedaloties  ‘’Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai” (ELFLA) projektu konkursā  pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  ir realizēts projekts Nr. 11-07-LL04-L413203-00011 „Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības nodrošināšana, izmantojot laikmetīgo tehnoloģiju iespējas”.

Lasīt tālāk ...
Lapa 9 no 13